Новини 
 

разделител

разделител

Платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/

разделител

Варненското ОУ „Стефан Караджа" на 85 години - moreto.net

Основно училище "Стефан Караджа“ във Варна чества 85 години от създаването си - https://www.varna24.bg/

разделител

Поздравление от кмета на Община Варна - Иван Портних

Честит празник на всички възпитаници и преподаватели в ОУ "Стефан Караджа", които днес празнуват, макар и дистанционно, 85 години от откриването на училището и 180 г. от рождението на неговия патрон. Радвам се, че празниците се посрещат в обновена сграда, чийто ремонт завършихме миналата година, като част от проект, финансиран от ОП "Региони в растеж".

 

разделител

разделител

разделител

разделител

разделител

разделител

Заповед №РД 01-219/02.04.2020 г. до работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Извънреден инструктаж във връзка със Заповед NoРД-01-124/13.03.2020 г.на МЗ с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус.

разделител

ВАЖНО

разделител

разделител

разделител

Обръщение към родителите от Началника на РУО - Варна, публикувано на 15.03.2020 можете да прочетете тук.

разделител

Важно! На вниманието на учители, родители и ученици във връзка с дистанционното обучение е публикувана следната информация от РУО Варна. Прочетете тук.

разделител

Със заповед на министъра на здравеопазването са прекратени учебните занятия до 29.03.2020 г.

разделител

разделител

разделител

разделител

Съгласно заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката се променя датата на областния кръг на олимпиадата по математика от 1.02.2020 г. (събота) на 5.02.2020 г. (сряда).

Преди деня на олимпиадата допуснатите ученици до областен кръг, трябва да се запознаят с разпределението по стаи, което ще бъде публикувано на сайта на МГ „Д-р П.Берон“ – Варна

Учениците трябва да се явят на 5.02.2020 г. (сряда) в 8:30 ч. в Математическа гимназия „Д-р П.Берон“ – Варна, като представят документ за самоличност – ученическа книжка или ученическа карта. Необходимо да е да носят син химикал и чертожни инструменти.

разделител

Протокол за класираните за областен кръг ученици от V клас на националното състезание "Ключът на музиката".

разделител

Протокол за явилите се ученици от V клас в общински кръг на националното състезание "Ключът на музиката".

разделител

Протокол с резултатите на класираните ученици за Областен кръг на олимпиадата "Знам и мога"

разделител

Протокол с резултатите на учениците участвали в олимпиадата "Знам и мога", проведена на 25.01.2020

разделител

Резултатите от Общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 17.01.2020

разделител

Протокол за класираните за Областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

разделител

Резултатите от Общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации

разделител

Резултатите от Общинския кръг на олимпиадата по биология и зо

разделител

Резултати от Общинския кръг на олимпиадата по география и икономика, проведена на 14.01.2020

разделител

Резултати от Общинския кръг на олимпиадата по астрономия

разделител

Резултати от Общинския кръг на олимпиадата по физика, проведена на 10.01.2019

разделител

Резултати от Общинския кръг на олимпиадата по математика, проведена на 12.12.2019

разделител

Резултати от Общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведена на 05.12.2019

разделител

На 9 декември 2019 година се състоя тържествена церемония по откриването на сградата на ОУ „Стефан Караджа“, обновена по Проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. В 85-годишната история на сградата това е най-мащабният ремонт, който се осъществява.

Гостите на тържеството бяха посрещнати от деца в народни носии и по стар български обичай с питка и мед. Лентата беше прерязана от Петя Проданова – кмет на район Приморски, Елена Кенарова – началник отдел „Образование“ в Община Варна и Даниела Петкова – директор на училището. На тържеството присъстваха представители на фирмата изпълнител – Тийм инженеринг ЕООД, директори на варненски училища учители и родители.

След ремонтните дейности на стойност над 1 200 000 лева училищната сграда грее обновена. Осигурена е достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности чрез верижен транспортьор до трите етажа на сградата. В обезопасения училищен двор учениците се радват на безгрижни игри и спортни занимания. Извършена е частична подмяна на покривната конструкция.

Газифицирана е сградата на ОУ „Стефан Караджа“ и тя вече отговаря на съвременните екологични стандарти. Заедно със санирането на сградата и частичната подмяна на дограмата в коридорите и физкултурния салон паро-отоплителната инсталация сега ефективно осигурява топлота и уют в класните стаи и цялата сграда.

Подмяната на електрическата инсталация дава възможност за широкото използване на информационните технологии и електронните ресурси в учебния процес.

Учениците, училищният колектив и родителската общност са благодарни на господин кмета и екипа на Община Варна за модернизираната, обновена, просторна и красива сградата на училището.

Снимки може да видите тук

разделител

разделител

разделител

Въз основа на Заповед №4470 от 24.10.2019г. на Кмета на Община Варна на основание чл.44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 105 ал.3 от ЗПУО понеделник 28.10.2019г. е обявен за неучебен ден на територията на Община Варна.

разделител

С песни и слънчеви усмивки новата учебна година беше открита тържествено в ОУ "Стефан Караджа" Варна. Сградата, обновената с общинско финансиране по Проекта "Региони в растеж", посрещна нетърпеливите си ученици.

Специален гост преди тържеството беше Таня Петрова - народен представител от парламентарната група на ПП ГЕРБ.

Стихове и песни прозвучаха като поздрав към ученици, учители и родители.

В реновираните празнично украсени класни стаи влязоха над 400 ученици готови да поемат своя път към просвета и наука.

разделител

Ръководството на ОУ "Стефан Караджа" Ви информира, че родителски срещи за всички класове ще се проведат на 11.09.2019г. от 18:00 часа в класните стаи.

разделител

разделител

На вниманието на седмокласниците и техните родители. Как да подадете електронно заявление за прием след основно образование може да видите тук.

При необходимост от съдействие за подаване на електронно заявление, съдействие може да получите във Професионална техническа гимназия според указанието на РУО Варна тук.

разделител

Ръководството на ОУ „Стефан Караджа“ кани родителите на записаните ученици за първи клас за учебната 2019/2020 година на родителска среща, която ще се проведе на 26.06.2019 г. в сградата на ОУ „Ангел Кънчев“ за паралелките както следва:
І А клас – с ИУЧ английски език 1 час, български език и литература 1 час и информационни технологии 1 час от 17.00 часа 
І Б клас – с ИУЧ математика 1 час, български език и литература 1 час и информационни технологии 1 час от 17.15 часа 
І В клас – с ИУЧ изобразително изкуство 2 часа и информационни технологии 1 час от 17.30 часа

разделител

На 21 юни след трето класиране в ОУ"Стефан Караджа" - Варна няма свободни места за прием на ученици за първи клас.

разделител

На 17 юни в ОУ "Стефан Караджа" гр.Варна има 2 / две / свободни места за прием на ученици за първи клас след второ класиране.

разделител

На 7 юни в ОУ "Стефан Караджа" гр.Варна има 6 / шест / свободни места за прием на ученици за първи клас след първо класиране.

разделител

В ОУ "Стефан Караджа" гр. Варна има 6 свободни места за второ класиране за прием в първи клас.

Обявени са свободните места за второ класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна. След изтичането на срока за записване на класираните деца свободните места в училищата са 455 за цялата община, като от тях 34 са за училищата в с. Тополи, с. Константиново и с. Каменар. За град Варна свободните места са 421.

Ново заявление за участие на второ класиране за обявените свободни места регистрират родители, които не са подавали заявление до момента, както и тези, чиито деца не са записани в училищата, в които са класирани. Със старото заявление във второ класиране участват некласираните деца, като желанията се редактират според обявените свободни места. Пълната информация за свободните места е поместена на https://school.is-vn.bg/free-spaces

По график подаването на заявление става в дните 11-12 юни 2019 година. Обръщаме внимание на родителите да следят за актуалност в заявлението на адресната регистрация на детето и при установено несъответствие е необходимо да се явят в Община Варна, стая 1104 във времето от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. На място в Общината подават заявление и родителите на деца, за които липсва информация в електронната система. Графикът на дейностите по приема може да бъде проследен на: https://school.is-vn.bg/documents/grafik.pdf

Във връзка с провеждането на Националното външно оценяване на 17 юни 2019 година записването в училище на класираните деца на тази дата ще става след 14:00 часа.

разделител

Списък на входящите номера на класираните ученици за I клас може да видите тук.

Записването ще се извършва на 06 и 07 юни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на III ОУ "Ангел Кънчев".

разделител

разделител

Подаването на заявления за прием в I клас става по електронен път през сайта на Община Варна.

https://school.is-vn.bg/

График на дейностите за прием в I клас можете да видите тук.

разделител

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2019-2020 година

Критерии за прием в I клас на община Варна може да видите тук

Заповед за национално външно оценяване за IV и VII клас

Дати за провеждане на изпитите от НВО VII клас може да видите тук

разделител

Със заповед № РД-01-30/04.02.2019 г. на директора на РЗИ - Варна, грипната епидемия на територията на област Варна е отменена.

На 06.02.2019 г. - сряда - учебният процес се възстановява, съгласно т.4 от заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за начало на втория учебен срок.

разделител

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

График за провеждане на общински кръг на олимпиади за учебната 2018-2019 год.:

–Общинският кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от I до IV клас – 05.02.2019 г. от 10.00 ч.
–Общинският кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование – 05.02.2019 г. от 14.00 ч.

Прочетете повече тук http://ruo-varna.bg/

разделител

Грипната ваканция се удължава до 04.02.2019 включително. За повече информация вижте тук.

Заповед на директора на ОУ "Стефан Караджа" може да видите тук.

разделител

Занимания по интереси в ОУ „Стефан Караджа“ град Варна може да видите тук

разделител

Заповед за преустановяване на учебно-възпитателния процес с всички ученици от I - ви до VII- ми клас от ОУ "Стефан Караджа" - Варна за период от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. може да видите тук.

разделител

Учениците от III а клас получиха грамота от ръководството на ОУ "Стефан Караджа" за най-красива коледна украса.

разделител

През месец октомври 2018г. учениците от III а клас се включиха активно в националната кампания "Да спасим книгата" с ръководител Кирил Балдев за създаване на нов библиотечен фонд на изгорялото читалище в с. Гложене. Бяха изпратени над 60 книги / както за деца, така и за възрастни.

Нa 23.12.2018г. учениците получиха като коледен подарък от г-н К. Балдев 25 нови детски книжки. Всяко дете получи по една книжка, а с останалите беше обособена класна библиотека.

разделител

Покана за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при Основно училище "Стефан Караджа", гр. Варна

разделител

СЪОБЩЕНИЕ
Учебните занятия на учениците от ОУ „Стефан Караджа“ от 17.09.2018 г. ще се провеждат в сградата на ОУ „Ангел Кънчев“ – на адрес: гр. Варна, ул. „Роза“№23

Дневен режим - вижте тук

От ръководството

разделител

Новата учебна 2018-2019 г. за учениците от ОУ "Стефан Караджа" ще бъде открита тържествено в 13:30 ч. в двора на ОУ "Ангел Кънчев".

От ръководството

разделител

Георги Мартинов Петков от 5б клас беше отличен с първа награда в състезанието "Преглед на знанията по информатика - 2018" и участва в "Национален летен турнир по информатика - 2018", проведен в гр. Пловдив.

разделител

Адреси за прилежащите към училището райони за приема на ученици в първи клас.

разделител

Информация във връзка с датите и времетраенето за провеждане на изпитите чрез тест и проверка на способностите за учебната 2018/2019 г.

разделител

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.

разделител

На 23.04.2018г. За 16ти път във Варна се провежда "Маратонът на четящите хора". С четене на приказки в библиотеката на Читалище "Отец Паисий" в инициативата се включиха учениците от VI б клас с ръководител М. Тодорова.

разделител

В конкурса на Моряшкия професионален съюз "Детско море" за рисунки и литературни творби награди получават ученици от ОУ "Стефан Караджа".

Голямата награда за литературна творба журито присъжда на Боян Йосиф от VI б клас с ръководител М. Тодорова.

За рисунки поощрителни награди получават Вяра Аргирова и Зорница Иванова от IIIв клас с ръководител Св. Бъчварова и Стефани Цанкова от VIа клас с ръководител Г. Милкова.

разделител

График за дейностите за прием в първи клас за учебната 2018/2019г.

разделител

Покана за събрание на обществения съвет на 22.03.2018. Пълният текст на поканата може да видите тук.

разделител

Учениците от II a клас отбелязаха 8 март - деня на мама с тържество под надслов "Море от любов". Освен обичайният поздрав за мама беше включена играта: "разпознай сърцето на своето дете според неговия почерк." Съвместно с майките си изработиха пролетни картички.

разделител

Малката Александра Савова от предучилищната група под ръководството на М. Атанасова поднесе своя поздрав с шеговита народна песен към всички учители по случай 8ми март.

разделител

По традиция отбори от ОУ "Стефан Караджа" взеха участие в 55та лекоатлетическа щафетна обиколка на Радио Варна, посветена на 3ти март. В категория момичета завоювахме първо място. С първо място се отличи и отборът "Родители и учители". Отборът на момчетата се класира на трето място.

разделител

За конкурса "140 години от Освобождението. Ще помним имената им. Ще славим делата им" свои есета изпратиха ученици от VI а клас под ръководството на М. Тодорова. Единствената награда за възрастова група V-VII клас получи Александра Славова от VI a клас.

разделител

Ученици от I, II, III, IV, VI и VII клас под ръководството на Д. Русева, Р. Куклева, В. Кателиева, Св. Андреева и М. Тодорова участваха в конкурса за художествено изпълнение на стихове "Моята България".

разделител

Второ място за Георги Петков от 5 б клас участвал в конкурса "България-древна и млада" с компютърна презентация. Учениците Преслав Дяков - 1 б клас, Антония Данаилова - 2 б клас и Теодор Тончев - 2 а клас, бяха наградени със сертификат за участие в конкурса за компютърна рисунка. Снимки може да видите тук.

разделител

Четвъртък и петък /01.03.2018г. и 02.03.2018г./ ще бъде неучебни дни за учениците от ОУ „Стефан Караджа“, съгласно заповед на министъра на МОН.

Учебните занятия се възстановяват на 06.03.2018г. /вторник/.

От Ръководството

разделител

Преустановени учебни занятия в Община Варна - всички училища на територията на община Варна - за 27 и 28.02.2018 г. (заповед №840/26.02.2018 г.)

разделител

График за консултации на учителите по учебни предмети II учебен срок на 2017/2018

График за среща с родители на ученици - II учебен срок на 2017/2018

разделител

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна

разделител

Седмично разписание 1-4 клас за втори учебен срок

Седмично разписание 5-7 клас за втори учебен срок

Седмична програма за втори срок 1-7 клас

разделител

Важно!

 • Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе в МГ "Д-р П. Берон" - Варна на 03.02.2018 г. от 09.00 часа.
 • Областният кръг на олимпиадите по български език и литература ще се проведе в СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна на 04.02.2018 г. от 10.00 часа.

разделител

Със заповед №55/29.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 30.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебният процес в училищата на територията на община Варна

разделител

На 09.12.2017г в Духовно-православния център "Св. Архангел Михаил" учениците от III в клас с класен ръководител Светлана Бъчварова и ръководител по ПХТЦ Юлия Христова се събраха за благотворителна инициатива.

Третокласниците и техните родители донесоха пакети с хранителни продукти, сладки, забавни игри и играчки. Учениците подготвиха картички с пожелания и опаковаха подаръчни комплекти.

След прочит на приказката "Малката кибритопродавачка" от Ханс криатиан Андерсен всички си пожелаха един по-добър свят с човеколюбие и състрадание.

Учениците от III в клас получиха благодарствена грамота от Духовно-просветния център за помощта им към социалната дейност на църквата, която ще раздаде приготвените пакети и подаръци на хора от социално слаби семейства.

разделител

Училищно настоятелство на ОУ „Стефан Караджа“, Варна свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 15.12.2017 г. от 17 ч. във Варна, ул. Братя Бъкстон.Информация за дневния ред прочетете тук.

разделител

Новата учебна 2017/2018 година по традиция беше открита тържествено на 15 септември. Стихове и песни огласиха училищния двор. С трепетно очакване първи в сградата пристъпиха най-нетърпеливите - първокласниците децата от предучилищната група. Снимки може да видите тук.

Успешна нова учебна година!

разделител

Списъците на учечениците в първите класове и мястото на родителските срещи може да видите тук.

разделител

Списъците със записаните деца в първи клас за учебната 2017/2018 г. по класове ще бъдат публикувани на 29.08.2017 г. в 17.00 часа на електронната страница на училището и обявени на информационното табло на входа на училището.

Oт ръководството на ОУ "Стефан Караджа" - Варна

разделител

Благодарствено писмо от Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" Община Варна за участието на училищния колектив в честването на 24 май може да видите тук.

разделител

Списък на приетите в ПГ - 2017/2018г.

разделител

Списък на записаните ученици в първи клас за учебна 2017-2018 след второ класиране

разделител

Списък на записаните ученици в първи клас за учебна 2017-2018 второ класиране

разделител

Списък на записаните ученици в първи клас за учебна 2017-2018 първо класиране

разделител

Списъци на приетите ученици в първи клас може да видите тук

График на дейностите по прием на първи клас може да видите тук

разделител

Ученици от VIб клас взеха участие в Националния литературен конкурс "Земята - наш дом", организиран от МОН, РУО - Силистра, Фондация "Еврика" и ОДК Силистра. С втора награда за разказ беше отличена Габриела Никова с ръководител М. Тодорова. В международния екофорум "Сребърна" Силистра на 2 и 3 юни защитиха проект на тема "Защитени природни обекти във Варненска област" учениците от Vа клас Стефани Русланова и Александър Цачев с ръководител Катя Илиева. Екипът беше отличен с поощрителна награда.

разделител

Ученици от Vб клас участваха на 1 юни 2017г. в Облстен фестивал "Науката чрез изкуство" организиран от Община Варна, РУО Варна и НАОП "Н. Коперник" като представихана сцената сценка по личен сценарий и демонстрираха химични опити пред зрителите. Във фестивала с рисунки и макети се представиха и ученици от Vб и VIб клас под ръководството на Катя Илиева - ст. учител по Физика и химия. Снимки може да видите тук.

разделител

На 31 май 2017 по повод провеждането на детски и младежки литературни дни "ВарнаЛит 2017" в училище "Стефан Караджа" гостува Вал Стоева. Тя се срещна с ученици от Vа, Vб, VIб и VIIб клас, за да ги завладее да четат нови и интересни детски книги. Да покаже на четящите още нещо ново, а за онези, които не са най-големите любители на книгите, да запали искрата на интереса към нещо ново, занимателно, увлекателно и със сигурност заслужаващо внимание. Срещата е част от инициативите на Ватна - Европейска младежка столица.

Снимки може да видите тук

разделител

Съобщение

Подаването на заявления за I клас за учебната 2017/2018 година ще става по електронен път. На сайта ще бъде публикуван линк към системата.

За родителите, които имат нужда от съдействие за регистриране в системата, в училището ще бъде осигурена възможност за използване на интернет и консултант в следните дни:

23.05.2017г., 25.05.2017г., 26.05.2017г., 29.05.2017г., 30.05.2017г., 31.05.2017г. от 15 до 18 часа

Електронен прием в първи клас - ръководство за родителите

разделител

Учители, ученици и родители участваха в празничното общоградско шествие по случай 24 май - Ден на Славянската писменост, просвета и култура. С ленти с надпис "Отличник" пред трибуните преминага учениците с отличен успех, завършващи начален и прогимназиален етап. Успехите на нашите ученици в различни конкурси и състезания, обявени пред градската общественост, бяха повод за гордост за всички, свързали живота си с училището.

Снимки може да видите тук.

разделител

В навечерието на 24 май - Празникът на славянската писменост, култура и просвета в ОУ "Стефан Караджа" беше направен тържествен водосвет. Традиционните християнски ценности са в основата на възпитанието и обучението на учениците в училището. Снимки може да видите тук.

разделител

На 11 май по традиция беше отбелязан за 82 път Патронния празник на училището. С песни и стихове учениците изразиха почит към войводата Стефан Караджа. По повод празника с грамоти и награди бяха отличени ученици и учители, а всички класове получиха и по една топка. Снимки може да видите тук

разделител

С концерт на ученици от училището беше открита годишната изложба на паралелките с изобразително изкуство. С песни и стихове, с танци и инструментални изпълнения талантливите ученици се представиха пред гостите на изложбата. Арт-салона на Радио Варна се изпълни с многоцветна палитра от рисунки, макети и произведения на приложното изкуство.

С приз "Златна Четка" беше отличена Ирина ангелова от III клас за многобройните и участия в конкурси и спечелените челни места. С грамота "Златна четка" бяха отличени и малките художници Йоан Йовчев V клас, Симеон Касълс VI клас и Кристияна Димитрова III клас.

Ръководството на училището отличи с грамото и класните ръководители и преподаватели по изобразително изкуство на паралеките - Искра Чолакова, Светла Бъчварова, Светлана Андреева, Венера Лазарова и Галина Костадинова.

Снимки може да видите тук

разделител

Учениците от 1-ви до 7-ми клас в нашето училище отпразнуваха по специален начин Деня на Земята.

На специално ревю екоманекените показаха зашеметяващи произведения на вторичното дизайнерство. Отпадъчните материали умело бяха превърнати в елегантни костюми. Зрителите останаха впечатлени от сценичното поведение на моделите. Аплодисментите на стихваха.

На екологична тема бяха и трите стихотворения , представени от майстори в рецитацията. А най-много почитатели отрази играта "Да почистим морето". От надувния басейн бяха извадени и сортирани различни по произход отпадъци. С това нагледно децата показаха как да спасим рибите и други животни в Черно море.

Накрая всички изпяха песента "Детска планета" като призив към хората да бъдат добри стопани на космическия си дом. Снимки може да видите тук

разделител

Покана до председателя и членовете на обществения съвет при ОУ "Стефан Караджа" Относно: запознаване с отчета за изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Стефан Караджа" - гр. Варна, за първото тримесечие на 2017г.

Може да видите тук

разделител

На Общинския конкурс "Възкресение Христово 2017" в раздел "Великденска украса", Симеон Брус Каселс от 6в клас спечели Iва награда сред 260 творби. Негов преподавател е госпожа Галина Костадинова - Литвин.

На националния конкурс на моряшкия профсъюз "Детско море 2017" в раздел рисунка сред 800 участника нашите ученици се преставиха успешно. Голяма награда спечели Кристияна Георгиева, IIIв клас и 3 поощрителни, Калин Ангелов VIа, Виктор Хаджи Василев IIв и Мария Щурок IIIв клас. Техните творби бяха отпечатани в издадената книжка "Детско море'. Техен преподавател е Галина Костадинова - Литвин.

Нашите ученици се преставиха успешно с рисунки на регионалния кръг на конкурса " Рицарят в мен". Творбите на Стефани Цанккова VIа, Ивайло Иванов Va и Симона Кръстева Va ще се състезават на национален кръг. Преподавател - Галина Костадинова - Литвин. Снимки може да видите тук

разделител

Учениците от V б клас под ръководството на М. Тодорова – учител по български език и литература и класен ръководител, взеха участие в Националния маратон на четенето, посветен на Международния ден на книгата и авторското право. На 21 април 2017 г. в библиотеката на Читалище „Отец Паисий“ децата четоха приказки, басни и стихове. Снимки може да видите тук

разделител

В литературния раздел на Националния конкурс на Моряшкия профсъюз „Детско море“ участваха ученици от V а и V б клас с ръководител М. Тодорова. С Голямата награда е отличена Валерия Дамянова от V б клас, Първа награда получава Мелис Яхя от V а клас и Поощрителна награда отива при Теодор Радев от V а клас.

разделител

Учениците от V а, V б и VІ б клас взеха участие в Националния литературен конкурс, организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в град Сливен за създаване на приказка на тема „В търсене на талисман за щастие“. С Първа награда във възрастовата група 11-14 години бе отличена Мелис Яхя от V а клас с ръководител М. Тодорова.

разделител

Ученици от Vб и VI б клас взеха участие в национален литературен конкурс, организиран от Читалище "Напредък" в гр. Радомир. С поощрителна награда бе отличен Ирион Деков от VI клас. Участниците, работили под ръководството на М. Тодорова, получиха грамоти.

разделител

На 6 април се проведе Шахматен турнир на ученици от IIIб клас. Учениците се подготвяха под ръководството на Т. Илиева в часовете по Проекта "Твоят час". Снимки може да видите тук

разделител

разделител

Над 100 варненски ученици станаха лесовъди за ден

Над 100 варненски ученици се включиха в националната инициатива „Лесовъд за един ден”, която се проведе на територията на Природен парк „Златни пясъци”, научи Moreto.net. 

Със събитието беше даден символичен старт на Седмицата на гората, която тази година ще премине под мотото „Гората е живот”. 

От името на домакините Красимира Аскерова приветства всички участници и гости в Природен парк „Златни пясъци” и представи инициативата, която се провежда със съдействието на Североизточно държавно предприятие, Държавно горско стопанство - Варна, както и Регионална дирекция по горите – Варна. „Природното богатство, което сме наследили, е резултат от управлението на горите през годините. 

На 1 март 1880 г. е издаден указ, с който е възложено стопанисването на горите в нашия район. Вече 137 години те се управляват от горските ведомства”, заяви Иван Стоянов, който в момента ръководи РДГ-Варна. 

Той разказа на децата, че празникът на залесяването се отбелязва от 1925 г. насам, а по традиция Седмицата на гората се провежда ежегодно в началото на април. Зам.-директорът на СИДП Георги Георгиев и директорът на ДГС „Варна” Иван Иванов благодариха на учениците за интереса, който проявяват към лесовъдската професия и дейностите, свързани с опазването на природата. 

„Седмицата на гората е кауза, която заслужава подкрепата на цялото общество. Полагаме усилия да приобщим към нея децата, тъй като именно на тях ще завещаем грижата за зеленото богатство на България”, коментира Иван Иванов. Той призова малките приятели на гората да бъдат партньори на лесовъдите и занапред. 

Официален старт на инициативата бе даден с песента „Хубава си, моя горо”. Чрез интерактивни игри и беседи служителите от горския сектор помогнаха на децата да обогатят своите знания за природата и да придобият полезни лесовъдски умения. В интересните занимания се включиха ученици от ОУ „Стефан Караджа” и НГХНИ „Константин Преславски”, както и много млади семейства, които заедно с децата си дойдоха в парка в слънчевия съботен ден. 

Всички участници в инициативата получиха тениски с мотото на Седмицата на гората. Сред подаръците, които бяха приготвени за тях, имаше лакомства и специални интерпретативни игри, чрез които в рамките на учебния процес децата да научат повече за флората и фауната на Природен парк „Златни пясъци”. Учениците получиха и фиданки, които да засадят край своите училища. Малките лесовъди с удоволствие изминаха предвидения за тях маршрут „Песента на гората”. „На 1 април отбелязваме и Международния ден на птиците”, припомни Красимира Аскерова. Незабравими мигове децата изживяха и във въжения парк на територията на ПП „Златни пясъци”, където бяха посрещнати от опитния алпинист и планински водач Христо Иванов. За спомен от инициативата „Лесовъд за един ден” всеки участник получи дървен медальон, който да изрисува по свой вкус и желание.

Източник: Moreto.net   

Снимки може да видите тук

разделител

Най-малките възпитаници - децата от подготвителната група при ОУ "Стефан Караджа" с учител г-жа Атанасова, изиграха Баба Марта и посрещнаха пъстроцветната Пролет с весели песни, танци и забавни стихчета и гатанки. Снимки може да видит тук

разделител

Фестивалът на талантите на 29.03.2017г. се превърна в истински празник за участници и зрители. Деца от подготвителната група до 7ми клас представиха своите умения да пеят, танцуват, свирят и рецитират стихове. Изложба на талантливи художници украси залата. Снимки може да видите тук

разделител

В Общински ученически игри 2016/2017, учениците на ОУ "Стефан Караджа", бяха отличени с I място в спорта тенис на маса.

разделител

В IV Регионално състезание по Информационни технологии "България - древна и млада", категория компютърна рисунка бяха отличени:

Теодор Тончев I клас - I място

Емануела Дренчева I клас - III място

Снимки може да видите тук

разделител

Учители, ученици и родители отбелязаха Националния празник 3-ти март с кратко тържество и поднасяне на цветя пред паметника на Стефан Караджа. Приветствие към участници и гости произнесе Д. Петкова - директор на училището. Снимки може да видите тук.

разделител

Ученици от II, IV и V клас под ръководството на М. Тодорова, Д. Русева, Р. Куклева и П. Димитрова, взеха участие в Общинския конкурс за изпълнение на художествено слово "Моята България", посветен на Националния празник 3-ти март.

С първо място е отличена Елия Будакова от IV а клас. Поощрителни награди получават Лилла Ловаш II клас, Валерия Дамянова V б клас и Симона Кръстева V а клас.

разделител

От 04.02.2017 до 08.02.2017 учениците са в зимна ваканция. Учебните занятия се възстановяват на 09.02.2017 с нормален график на учебните часове и междучасия, за първи и втори клас начало на първи час 8.15ч., а за 3-8кл. - 8.00ч. и с програма за II учебен срок.

Седмично разпределение на часове за втори учебен срок 1-8 клас
Седмично разпределение на часове за втори учебен срок 1-8 клас

разделител

Вторник 10.01.2017 е неучебен ден съгласно заповед на Кмета на община Варна. За следващите дни очаквайте допълнителна информация.

разделител

Съгласно заповед №0025 от 06.01.2017г. на Кмета на община Варна на основание член 44 ал.1 и 2 от ЗМСМА и чл.105 ал.3 от ЗПУО и във връзка с влошената метереологична обстановка 9-ти януари 2017г. (понеделник) се обявява за неучебен ден за училищата на община Варна.

разделител

Олимпиадата по български език и литература на 08.01.2017г. не е отменена. Участниците да се явят до 8.45 в училището. Учениците от седми клас да си носят учебник по литература.

разделител

На Общинския конкурс "Рождество Христово" Варна 2016г. бяха представени 192 рисувани картички и 101 колажирани картички. Наши ученици спечелиха следните награди: I награда за Никола Драгнев II б клас, Ирина Стефанова III в клас, Кристияна Димитрова III в клас и III та награда за Стефан Димитров от IV в клас в раздел "Рисувана картичка". Мария Костадинова от V б клас получи III та награда в раздел "Колажирана картичка". Снимки може да видите тук.

разделител

Училищен вестник

разделител

С огромно желание артистите от Малък детски театър срещу Читалището при IV а клас в нашето училище представиха пред децата от ПГ, родители, съученици и БНТ2 своята коледна постановка "Магията на времето". С помощта на Пипи дългото чорапче, Мики Маус, Котаракът в чизми, Червената шапчица и Хитър Петър, Новата година настъпи след Старата година, за да носи на хората мир, здраве и щастие, а коледарите пожелаха на всички берекет и късмет. Снимки може да видите тук.

разделител

От 15.XII. 2016г до 23. XII. 2016 г. в ОУ "Стефан Караджа" ще се проведе благотворителен коледен базар за сувенири, картички и др. Очакваме Ви! Снимки може да видите тук.

разделител

Във втория Национален конкурс-рецитал по творби на Никола Йонков Вапцаров, организиран от Община Варна и ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" взеха участие ученици от ІV клас под ръководството на Д. Русева и от V клас с ръководител М. Тодорова. Поощрителна награда получи Симона Кр. Кръстева от V а клас, а със специална награда беше отличена Елия Будакова от ІV а клас.

разделител

Заповед за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас" може да видите в профил на купувача.

Покани към фирмите "МР96" ЕООД, "ДЗУГЛ" ООД и "ХСИ Инвест" АД относно предоставяне на заявление за участие в процедура за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас" може да видите в профил на купувача.

разделител

ВАЖНО

ПОКАНА

разделител

 

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „СТ.КАРАДЖА“ ГР. ВАРНА

Чрез класните ръководители на:

Учител на ПГ – Миглена Атанасова
І а - Дияна Панова
І б – Виолетка Атанасова
І в – Искра Василева
І г – Антонина Начева
І д – Гергана Шуманова
ІІ а – Павлина Димитрова
ІІ б – Румяна Куклева
ІІ в – Светлана Бъчварова
ІІ г – Илияна Йолова
ІІІ а - Ваня Кателиев
ІІІ б – Тотка Илиева
ІІІ в – Светлана Андреева
ІV а – Дарина Русева
ІV б – Нина Мирчева
ІV в – Венера Лазарова
V а – Катя Илиева
V б – Мария Тодорова
VІ а – Зоя Костова
VІ б – Марияна Георгиева
VІІ а – Зинаида Маринова
VІІ б – Иглика Славова
VІІІ а – Албена Каменова

Учител на ПГ – Миглена Атанасова
І а - Дияна Панова
І б – Виолетка Атанасова
І в – Искра Василева
І г – Антонина Начева
І д – Гергана Шуманова
ІІ а – Павлина Димитрова
ІІ б – Румяна Куклева
ІІ в – Светлана Бъчварова
ІІ г – Илияна Йолова
ІІІ а - Ваня Кателиев
ІІІ б – Тотка Илиева
ІІІ в – Светлана Андреева
ІV а – Дарина Русева
ІV б – Нина Мирчева
ІV в – Венера Лазарова
V а – Катя Илиева
V б – Мария Тодорова
VІ а – Зоя Костова
VІ б – Марияна Георгиева
VІІ а – Зинаида Маринова
VІІ б – Иглика Славова
VІІІ а – Албена Каменова

разделител

В навечерието на 1-ви ноември - Ден на народните будители, 16 педагози на възраст до 35г. получиха общинско отличие „Млад учител". Наградите бяха раздадени на тържество, което се проведе в зала „Пленарна" на общината.

За дванадесети път, общо 22-ма преподаватели на възраст до 35 години, бяха номинирани по повод Международния ден на учителя.

Близка с учениците си е 27-годишната Славена Атанасова, която преподава по биология, околен свят и география в Основно училище „Стефан Караджа". Макар и да е в професията от една година, младата преподавателка е убедена, че обичта към децата я е довела до класната стая.
Източник: Moreto.net

разделител

На 19.10.2016г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от V до VIII клас.

разделител

Международният ден на учителя по традиция беше отбелязан в ОУ „Стефан Караджа“ Варна. Спортни състезания откриха празника. Ученици посадиха дървета и храсти пред училищния вход, за да направят училището привлекателна територия за децата. Гости на празника бяха Кристиян Богоев – заместник областен управител и Юлия Костова – председател на училищното настоятелство. С думи на благодарност и песни учениците поздравиха своите учители. Даниела Петкова – директор на училището поздрави целия учителски колектив и пожела нови творчески успехи.

Снимки може да видите тук.

разделител

На 15 септември 2016 година тържествено беше открита новата учебна година. Гости на тържеството бяха представители на Община Варна, РУО Варна, Председателя на училищното настоятелство, представители на кварталната общественост и на детските градини в района, както и много родители. Успешна нова учебна година пожела на учениците и учителите директорът на училището Даниела Петкова. Снимки може да видите тук.

разделител

Родителски срещи за бъдещите петокласници ще се проведат на 7.09.2016 от 18.00 часа.

Родителски срещи за бъдещите ученици от II, III, IV, VI, VII и VIII клас ще се проведат на 8.09.2016 от 18.00 часа

разделител

разделител

Списък на учебниците и учебните помагала за учениците от "ОУ Стефан Караджа" - 8 клас за учебната 2016/2017 година и списък с препоръчителна литература

разделител

разделител

разделител

Училище „Стефан Караджа“ тържествено изпрати своите седмокласници на 15.06.2016 г. С цветя и мили думи на благодарност учениците се обърнаха към своите учители, а с напътствия и най-добри пожелания ги изпратиха директорът на училището – Даниела Петкова и класните ръководители М. Тодорова и К. Илиева. Гости на тържеството бяха учителите, които са преподавали на класовете и много родители.

разделител

На 10, 11 и 12 юни се проведе учебна екскурзия с учениците от седмите класове. Те посетиха град Свищов, където наблюдаваха изявите от Фестивала „Дунавски орел“ за възстановки на исторически битки от римския период на местната крепост. Разгледаха Къщата музей на Алеко Константинов и се запознаха с изложените експонати. Интерес предизвикаха първите издания на пътеписа „До Чикаго и назад“ и „Бай Ганьо“, както и съхраненото в музея сърце на твореца.

Учениците посетиха Плевенската панорама, Крепостта Вароша, покрития мост и интерактивния Музей на водата в Ловеч. Запознаха се отблизо и с Хотнишкия водопад.

разделител

СЪОБЩЕНИЕ

ОУ "Стефан Караджа" Варна продължава приема на ученици в осми клас за учебната 2016 / 2017 г. в общообразователната си паралелка със следните групи по задължително избираема подготовка:

- Български език и литература

- Математика

- География и икономика

Срок за подаване на заявления за:

I етап до 29.06.2016г.

II етап до 14.07.2016г.

Приемът ще се осъществява до попълване на свободните места.

разделител

График на безплатното лятно училище за първокласници през лято 2016г.

График:

I-ва седмица от 20 до 24 юни - за ученици от първи "А" клас

II-ра седмица от 26 юни до 1 юли - за ученици от първи "Б" клас

III-та седмица от 4 юли до 8 юли - за ученици от първи "В" клас

IV-та седмица от 11 юли до 15 юли - за ученици от първи "Г" клас

V-та седмица от 18 юли до 22 юли - за ученици от първи "Д" клас

разделител

разделител

Съобщение във връзка приема за I клас

разделител

На 29.05.2016 г. тържествено бяха връчени наградите от литературния конкурс за разказ и есе на тема "Героизмът в наши дни", част от Седмата благотворителна кампания в подкрепа на децата на полицаи, пострадали или загинали при изпълнение на служебния си дълг. В първа възрастова група с първа награда беше отличена Елия Будакова от ІІІ а клас. Във втора възрастова група V- VІІ клас награди получиха Симона Димитрова V б клас за І място, Габриела Никова V б клас за ІІ място, Виктор Янев V б клас за ІІІ място и Христо Иванов V б клас за ІІІ място. Учениците работиха под ръководството на М. Тодорова - ст. учител по български език и литература.

разделител

На 24 май представителен блок от ученици, учители и родители взе участие в празничното общоградско шествие. Под звуците на вдъхновения химн „Върви, народе възродени“ по традиция за 81-ви път пред официалните трибуни преминаха следовниците на Караджата. Училищният колектив се гордее с постиженията на своите възпитаници в областта на изобразителното изкуство, математиката, хуманитарните науки и спорта. Снимки мож да видите тук

разделител

На 17 май 2016 г. тържествено бяха връчени наградите от Националния конкурс „Детско море“ за литературно творчество и рисунки, организиран от Моряшкия професионален съюз. Специалната награда за литературно творчество получи Жана Цонева от V а клас. В същия раздел за литературно творчество беше отличена Боряна Кръстева от V а клас. Ученичките работиха под ръководството на М. Тодорова. В раздела за рисунки първа награда получи Йоан Йовчев от ІV в клас с ръководители Г. Костадинова и И. Василева.

разделител

На 11 май с тържествен концерт в Арт салона на Радио Варна беше отбелязан Патронният празник на ОУ "Стефан Караджа". С гордост от постигнатите резултати учениците отбелязаха 81-та годишнина на училището и 25-годишнината от създаването на паралелките със засилено изучаване на изобразително изкуство. На откритата два дни по-рано годишна изложба с творби на малките художници беше връчена и традиционната награда Приз „Златна четка“ на Йоан Йовчев от ІV в клас. В деня на патронния празник беше връчен и Приз „Папи“ за особени изяви на ученик с отличен успех през целия етап на обучението в ОУ "Стефан Караджа", за активно участие в живота на училището, отличен с награди от национални и регионални конкурси и допринесъл за издигане авторитета на училището. Заслужено наградата през тази година получи Ралица Димитрова от VІІ а клас. С грамоти и награди бяха отличени и други ученици за изяви в областта на математиката, хуманитарните науки, спорта и други. Отличия бяха връчени и на учители и служители от училище ОУ "Стефан Караджа" по повод Патронния празник.

разделител

На 9 май от 17.30 ч. се откри годишната изложба на паралелките с разширено обучение по изобразително изкуство при ОУ”Стефан Караджа”- Варна в Aрт салона на Радио Варна.

В училището от 1991 /92 г. са сформирани такива паралелки. Те са най-рано откритите в града с тази насока. Те съществуват вече почти четвърт век и насищат със своя жизнерадостен ритъм художественият живот в града ни.

Посетителите ще видят детски рисунки изпълнени в различни техники, произведения на приложното изкуство, както и иновационни оцветени пластики от велпапе. Тематичния обхват е широк.

През годините възпитаниците на ОУ „Стефан Караджа” са носители на над 500 медала, дипломи и грамоти от международни, национални и общински конкурси. Представителните награди най ясно говорят за възможностите на подобно специализирано обучение.

Тази година Директорът на училището г-жа Даниела Петкова връчи приз „Златна четка” на четвъртокласника Йоан Йовчев. Грамоти за високи постижения в областа на детската рисунка получиха Кристиана Стефанова Димитрова- 2 в кл., Жана Цонева-5 а кл.,Симона Димитрова- 5 б кл. и Ирина Ангелова- 2 б кл. Изложбата е част от инициативата „Криле за начало” на Радио Варна.Снимки може да видите тук.

разделител

ОУ „Стефан Караджа”-гр. Варна приема заявления за записване на 6 годишни деца в подготвителна група към училището, за учебната 2016/2017 г.

Заявленията се подават в канцеларията на училището /на 2 -ри етаж/ всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа

От ръководството на училището

разделител

Традиционната годишна изложба с творби на ученици от паралелките с разширено обучение по изобразително изкуство може да бъде разгледана до 14 май всеки ден от 14.00 до 18.00 ч. в Арт салона на Радио Варна.

разделител

На 9 май от 17.30 часа в Арт салона на Радио Варна ще се открие Годишна изложба на учениците от паралелките със засилено обучение по изобразително изкуство. Поканени са всички родители и ученици.

разделител

От 25 до 29 IV беше проведен Великденски благотворителен базар, в който взеха участие всички ученици от 1-ви до 7-ми клас. Интересът беше голям. Снимки може да видите тук

разделител

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.05.2016 г. е официален празник на училището и неучебен ден. Предвидени са спортни мероприятия по класове, посещения на театрална постановка в актовата зала и посещения в Музея на здравето.

За повече информация – обърнете се към класните ръководители на съответния клас.
От ръководството на училището

График на мероприятията може да видите тук.

разделител

Симона Димитрова от V б клас получи първо място за рисунка в конкурса "Нашите приятели", организиран от галерия ГАЛАС АРТ, гр. Стара Загора.

разделител

Жана Георгиева Цонева от V а клас бе отличена с поощрителна награда в общинския конкурс "Възкресение Христово" 2016 в раздел рисувана и колажирана картичка сред общо 156 участника и 170 творби.

разделител

На 22.04.2016 ученици от ОУ “Стефан Караджа“ Варна отбелязаха два големи празника – Международния ден на Земята и Маратон на четящите хора.

В актовата зала на училището се проведе образователен училищен фестивал, посветен на Международния ден на Земята и всички онези условия, без които животът на нашата планета е невъзможен – чиста природа, вода и въздух. Учениците изработиха макети, писаха разкази и стихове, представиха мултимедийни презентации. Изготвиха диплянки и плакати за живот в по-добра околна среда. Насочиха вниманието на съучениците си към наболели екологични проблеми, засягащи планетата ни. В края на фестивала участниците дадоха своето обещание за поддържане и опазване на чиста среда в класните стаи, в училището, в своя град. Отправиха призив към всички деца за отговорно отношение и грижа за природата.

разделител

Традиционно е участието на ученици от училището и в Маратона на четящите хора по повод Международния ден на книгата. Старт на читателски щафетен маратон в училището беше даден още през месец септември, когато ученик, родител, учител и директор започнаха за четат притча за знанието и мъдростта. В деня на голямото четене 22.04.2016 г. петокласници донесоха в училище своите любими книжки, прочетоха откъси от тях, разказаха за любими литературни герои и прочетеното през изтеклите месеци. Други ученици от V и VІ клас се включиха в инициативата с четене в библиотеката на Читалище „Отец Паисий“. Снимки може да видите тук

 

разделител

Ученици от Iв, IIв, IIIв, IVв клас бяха на пленер в гр. Габрово. Рисуваха къщите в ЕК "Етъра", църквата "Успение Богородично" в гр. Габрово о часовниковата кула в гр. Трявна.Снимки може да видите тук.

разделител

Важно за седмоклсниците!

Заявление за класиране в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование

Дни за провеждане на национално външно оценяване

График на дейностите по прием на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Ред за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства.

 

разделител

Ученици от Iв, IIв, IIIв, и IVв клас бяха на пленер в град Габрово. Рисуваха къщите в ЕК "Етъра", църквата "Успение Богородично" в гр. Габрово и часовниковата кула в гр. Трявна. Снимки може да видите тук.

разделител

 

По повод Маратон на четенето иницииран от РИО-Варна, по повод настъпване на Първа пролет, учениците от III а клас представиха пред родители и ученици от II и IV клас драматизация на приказката на Братя Грим "Бременските градски музиканти", под ръководството на своя класен ръководител Д. Русева

В продължение на 3 месеца децата учиха трудния текст, но драматизацията беше много забавна, интересна, интерпретирана към съвременното общество. С голямо желание те влязоха в ролите си на магарето Марко, котката Пис-Ан-Анна, кучето Джафи, петелът Петльо, готвачката, селянката, ловецът и разбойниците оставиха запомнящо се впечатление в многото комични и тъжни ситуации, в които изпадаха. Снимки може да видите тук.

разделител

Наши ученици се явиха на общинския кръг на състезанието за рисунка "Рицарят в мен". Бяха спечелени 15 грамоти, а Луиза Вардеванян и Георги Христов се класираха за националния кръг. Изложба от творбите беше подредена в Радио Варна - изложбена зала. Снимки може да видите тук.

VI
Ани Цонева
Валерия Крумова
Луиза Вардеванян
Радостина Славова
Георги Георгиев
Георги Христов
Емил Бирилджаев
Аристотелис Коккинис
Нина Ангелова
Маринела Райчева
Преслва нейков
Петър Ников

VII а
Халим Сатаджа

разделител

Отборът по тенис на маса момчета V-VII клас под ръководството на В. Димитрова отново се представи достойно. След второто място на Общинския кръг през месец ноември сега отново нашите състезатели завоюваха второ място на Областния кръг на състезанието на 21 Март 2016г.

разделител

Завидни резултати на нашите деца в поредното състезание на Сдружение на българските начални учители „Аз общувам с Европа“. Учениците от 2, 3 и 4 клас показаха стабилни знания по английски език и голяма част от тях достигнаха максималния брой точки – 50.

Предстои още едно предизвикателство – състезанието по български език и литература „Аз и буквите“ на 22 март 2016 г.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания.

Участници, постигнали максимален брои точки - 50
2 клас
Мартин Светославов Стоянов
Мария Олеговна Щурук
Кристияна Георгиева Димитрова
Любомира Иванова Маринова
Кристиана Стефанова Димитрова

3 клас
Александър Пламен Николов
Дебора Николаева Димитрова
Маргарита Георгиева Марева
Мартин Радославов Тодоров
Карина Христова Карачорова
Даниел Пламенов Тонков
Виктор Боянов Пелов
Кристиян Пламен Милтиядов
Божидар Станимиров Димитров
Калоян Радославов Илиев


4 клас
Емил Красимиров Васев
Алън Антон Димов
Даниел Жечков Йорданов
Стефани Русланова Цанкова
Даниел Веселинов Дянков
Александър Иванов Цачев

разделител

В общинския ученически конкурс "Моята България" в раздел художествено слово трета награда получи Елия Будакова от III a клас.

разделител

На 3 ти март ученици от училището под ръководството на В. Димитрова взеха участие в 53-та щафетна обиколка на Радио Варна. Отборите на момчетата и момичетата участваха в оспорваното състезание с отбори от целия град и областта и постигнаха добри резултати. Снимки може да видите тук.

разделител

За учениците от VII клас в училището ще се проведат БЕЗПЛАТНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ на следните дати

17.03.2016 - български език и литература

24.03.2016 - математика

Записване при класните ръководители от 07.03-11.03

разделител

С тържествена литературно-музикална програма на 2.03.2016 беше отбелязан националният празник на България в училището.

разделител

Ученици от V и VI клас с класни ръководители З. Костова и Е. Терзиева взеха участие във викторина, посветена на Освобождението на България от турско робство.

разделител

Проведе се традиционен мартенски базар- изложба под надслов "Мартенички бели и червени" Той продължи 5 дена и зарадва малки и големи. Събраните средства са с благотворителна цел. Снимки може да видите тук.

разделител

разделител

На 27.02.2016 г. ученици от I, III, IV, V и VII клас под ръководството на М. Тодорова взеха участие в Общинския ученически конкурс за изпълнение на художествено слово "Моята България". С вдъхновение участниците изпълниха стихове, посветени на родината и Националния празник - 3ти март. Снимки може да видите тук.

разделител

Бронзов медал на националния шампионат по лека атлетика за момичета до 16 години в Добрич спечели Симона Вълкова от VII б клас.

разделител

На провелото се държавно първенство по фехтовка в гр.Пловдив, Славян Петков Урумов от V а клас, се класира на второ място за индивидуално участие във възрастова група до 13 години. Получи и златен медал в отборното класиране. Той е състезател на варненския клуб "Черно море 69". разделител

Съгласно инициатива на Регионален инспекторат по образованието - гр. Варна седмицата от 25 до 29 януари 2016 г. е обявена за седмица на срещи, открити практики и дискусии с преподавателите в начален етап от града. Темата е "Дигиталният свят в обучението в начален етап (1 - 4 клас)".

ОУ "Стефан Караджа" имаше честта да открие събитието с дигитален урок по английски език в 4 клас. Още в първия ден от седмицата училището отвори врати за гости от РИО - Варна, ДИКПО и преподаватели от друи училища. Сборна група от четвъртокласници нагледно демонстрира колко лесно, приятно, забавно и най-вече - близко до днешните деца, може да е обучението по чужд език. Гости и ученици се потопиха в света на природата и английската граматика чрез използването на съвременни информационни технологии и разнообразни ресурси от Интернет. Не бива да се отминава и отличното представяне на учениците от 4 "а", 4 "б" и 4 "в" клас - достойно защитили името на своето училище. Снимки може да видите тук. 

разделител

Карина Христова Карачорова III б клас показа високи постижения на национални и международни математически състезания.

 • Математическо състезание "Хитър Петър" гр. Габрово - 10.10.2015г - 14-то място на националено ниво
 • "Математика без граници" (есен) - международно състезание 24.10.2015 - 2-ро място
 • Математически турнир "Черноризец Храбър" гр. Варна - 31.10.2015 - 9-то място
 • Математически турнир "Иван Салабашев" - 5.12.2015 - 1-во място на национално ниво
 • Коледно математическо състезание - 13.12.2015г. - 1-во място на национално ниво

разделител

Ния Василева от I б клас беше отличена със златен медал на XII "Ден на дългото плуване", организиран от КПС Черно море.

разделител

За поредна година се проведе традиционният благотворителен коледен базар в ОУ "Стефан Караджа". Снимки може да видите тук.

разделител

Изложба във фоаето на ОУ "Стефан Караджа". Снимки може да видите тук.

разделител

На организирания от КПС "Черно море" турнир "Коледни пингвини", бяха отличени с награди Самуил Стоянов от III в клас и Мартин Йоновски III в клас.

разделител

Ученици от I б клас с класен ръководител Р. Куклева посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка в Пункт за базиране Варна (Военноморска база), а вертолет бе осигурен от авиобаза „Чайка”. Въпреки многобройните си ангажименти, Дядо Коледа намери време да зарадва малчуганите, а и техните родители, които служат и работят във военните формирования от гарнизона. Снимки може да видите тук.

разделител

Общински конкурс "Рождество Христово" 2015 В настоящето издание участват 591 ученици от I до XII клас, със свои творби в два раздела. Колажирана и рисувана картичка и приложно изкуство - коледна украса. Кристина Димитрова от II в клас беше отличена с втора награда.

разделител

С народни песни и хорца, коледарски наричания и много настроение учениците от II а клас поздравиха своите родители за предстоящите Коледни и новогодишни празници.

Снимки може да видите тук.

разделител

На 12.12.2015 г. в Двореца на културата и спорта се проведе турнир по тенис на маса от Общински ученически игри. ОУ "Стефан Караджа" Варна се класира на II ро място отборно със сребърни медали при много изравнени сили между училищата. Отбора е воден от ст.учител В. Димитрова. Спечелени бяха и два медала от личната надпревара : Александър Димитров VIIв, Ивайло Генчев VI б.

Снимки може да видите тук.

разделител

На 28.11.2015г. учениците от V клас на ОУ „СТ. Караджа” гр. Варна с кл. р-ли, Зоя Костова и Марияна Георгиева проведоха учебна екскурзия до гр. Силистра. Посетен бе резервата „Сребърна” и крепоста „Меджеди Табия”. Екскурзията предизвика много положителни емоции.

Снимки може да видите тук.

разделител

На 7.12.2015 г. на Педагогически съвет в ОУ"Ст.Караджа" Директор Даниела Петкова официално връчи медалите и сертификатите на успешните математици от 2 б клас, кл.р-л Десислава Христова. Гордеем се с постиженията на учениците от паралелката със засилено изучаване на математика, 2 б клас:

-от състезанието "Математика без граници" Есен 2015 г. златен медал за Деница Стефанова и сребърен медал за Константин Маринов, сертификати за успешно представяне за Божидара Желева, Данаил Димитров, Полина Александрова, Кристиан Стамов.

- от състезанието "Математика без граници" Финал - лято 2015 г. сребърен медал за Деница Стефанова/ връчване в гр.Несебър 2015 г./

Снимки може да видите тук.

разделител

2015 г- МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА
С голям ентусиазъм и активно участие нашите ученици показаха своите знания и умения за „Светлината и света около нас”, небесни тела и явления, мечтите си за полети към звездите на училищно и общинско ниво :
1. Училищна изложба от макети и постери на небесни тела и явления с учениците от V и VІ кл.;
2. Изготвяне на кръстословици и участие на най-добрите на общинско ниво;
3. Участие във фестивал “СВЕТЛИНАТА в нас и около нас” в НАОП «Н.Коперник» ,Варна с:

 • Артистична научна презентация;
 • Експерименти с участие на публиката;
 • Кръстословици;
 • Макети.

4. Училищна „Работилница за планети и звезди”- с ученици от 4 и 5 кл. Снимки може да видите тук.

разделител

На 30 ноември и 1 декември в VII а и Vб клас студенти от Колежа по медицина наблюдаваха час по физическо възпитание и спорт в ОУ "Стефан Караджа". Този тип уроци са включени в обучението на студентите и са свързани с диагностика и анализ на някои физически показатели у учениците. Г-жа В. Димитрова работи от дълги години в търсене на по-добра педагогическа комуникация и по-висока ефективност в часовете. Учениците, поставени в учебна и състезателна дейност, се представиха отлично и повлияха в положителна посока за отношението на студентите към физическото възпитание и спорта и правилното му практикуване. Снимки може да видите тук.

разделител

Списък на учебниците в ОУ "Стефан Караджа" гр. Варна за учебната 2015/2016г. може да видите тук.

разделител

Учениците от VI б клас под ръководството на Иглика Славова и Галина Литвин - Костадинова посетиха на 19.11.2015 Градската художествена галерия - Варна. Бяха разгледани експонатите на Борис Георгиев, чието име носи галерията, на световноизвестния софийски илюстратор Ясен Гюзелев, син на оперния певец Николай Гюзелев и носител на много престижни награди, изложба за незрящи хора и изложба на варненски художници. Снимки може да видите тук.

разделител

В периода 16-22.ХІ. 2015 г. се провежда Световната седмица по предприемачество. Целта на глобалната инициатива е да вдъхнови младите хора да покажат потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл.

ОУ“Стефан Караджа“ Варна се включи в настоящето мероприятие чрез открит урок на тема: „Варна – минало, настояще и бъдеще“. Урокът имаше за цел да покаже как младите хора придобиват практически знания, финансова грамотност и развиват предприемачески умения. Четвъртокласниците с ентусиазъм и любопитство навлязоха в света на бизнеса. Разделени на три отбора, учениците изработиха сувенири за град Варна – подложки за чаши и разделители за книги. След въображаемата продажба на направените предмети със спечелените пари трябваше да закупят иглолистни дръвчета за озеленяване на училищния двор. Децата научиха значението на понятия като: „град“, „банка“, „търговия“, „реклама“ и „предприемач“. На събитието присъстваха родители, учители и представители на местната общност. Снимки може да видите тук.

разделител

Във връзка с Международната година на светлината и светлиннобазираните технологии в ОУ „Ст.Караджа”се организира изложба на проекти на учениците от 5а и 5б клас, а учениците от 6 и 7 кл. участваха с изготвянето на кръстословици, игрословици, експерименти, свързани със светлината. Снимки може да видите тук.

разделител

Наши ученици участваха в кампанията - "Талантливите деца на Варна". В направление "Изкуство" бе класиран Йоан Йовчев от IV в клас на II място. Поощрителни награди в направление "Изкуство" получиха Валерия Данаилова IV в клас, Ирина Ангелова II б клас, Виктория Горанова III в клас.

разделител

Ученици от четвъртите класове посетиха Музея на авиацията и космонавтиката и Планетариума в СОК "Камчия" на 7.11.2015 г. Разгледаха и устието на р. Камчия.

На 8.11.2015 г. седмокласниците също разгледаха Музея, Планетариума и реката. Тяхната учебна екскурзия продължи и с разглеждане на Музея на стъклото в Белослав, където наблюдаваха процеса на изработка на уникални предмети от стъкло. Снимки може да видите тук.

разделител

Ученици от II в и IV в клас бяха на пленер в град Велико Търново. С много старание и творческо вдъхновение те рисуваха картини от Патриаршията, Самоводската чаршия, Арбанаси и Дряновския манастир. Снимки може да видите тук.

разделител

На 5 ноември в спортната зала на Първа езикова гимназия се проведе ученически спортен празник "Бързи и сръчни" за деца от III клас. Представителният отбор на ОУ" Ст. Караджа" с ръководител г-жа В. Димитрова се класира на IV-то място след изключително оспорвана надпревара. Нашите ученици спечелиха купа и грамота, както и няколко предметни награди от томболата. Снимки може да видите тук.

разделител

На 15.10.2015 г. се проведе интегриран урок по човекът и природата с ученици от ІІІа и VІІа клас, под ръководството на г-жа Д.Русева и г-жа К.Илиева. Третокласниците наблюдаваха с интерес и вълнение всеки опит/лабораторен експеримент/, представен от по-големите ученици от VІІа клас, отговаряха точно на поставените въпроси от седмокласниците. Учениците от ІІІа клас участваха активно с гатанки, кратки съобщения и интересни факти за въздуха. Снимки може да видите тук.

разделител

Представителна група от ученици, родители и учители взеха участие в общоградското честване на Деня на народните будители - 1 ноември. След тържествения молебен бяха поднесени цветя на паметника на Паисий Хилендарски.

разделител

На 15.10.2015 г. от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи по класове за учениците от V - VII клас.

разделител

Във връзка с 80 - годишнината на училището и деня на учителя 5 октомври учениците отново бяха зарадвани от щедростта на г-н Казаков - бивш ученик, завършил през 1935 г. Всеки ученик получи специална значка с лика на Стефан Караджа, а победителите в спортните състезания се сдобиха с нови топки. Снимки може да видите тук.

разделител

В ОУ "Стефан Караджа" Варна беше отбелязан Международния ден на учителя. Спортни състезания между учители и ученици създадоха положителни емоции у всички. Беше открита самостоятелна изложба от портрети, посветена на празника. С песни и стихове деца, родители и учители отбелязаха училищния празник. Снимки може да видите тук.

разделител

Съобразно това учениците от ОУ „Стефан Караджа“ се включиха в международната инициатива на ООН, реализирана от Уницеф България в партньорство с Министерството на образованието и науката, с надслов: „Най-големият урок в света“. Ученици от трети „А“ и четвърти „А“ клас в часа на класа, проведен на 29.09.2015 година, се запознаха с новите Глобални цели за устойчиво развитие на света. Снимки може да видите тук.

разделител

Дневна програма за учебната 2015/ 2016 година Изтеглете от тук.

разделител

Седмично разписание на учебните предмети по класове учебна 2015/ 2016 година – І срок Изтеглете от тук.

разделител

Новата учебна 2015/2016 г. беше тържествено открита в ОУ "Стефан Караджа". С песни, стихове и танци учениците прекрачиха прага за 81-ви път. Поздравления към ученици, учители и гости отправиха Лилия Христова - Директор на Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна и Петя Проданова - кмет на район "Приморски". Училищният звънец в ръцете на Даниела Петкова - Директор на училището прикани учениците в класните стаи. Снимки може да видите тук.

разделител

Списък на учениците в V а и V б клас за учебната 2015/2016 може да видите тук.

разделител

Новата учебна година тържествено ще бъде открита на 15.09.2015 г. от 10.00 часа. Всички ученици да се явят пред училище в 9.45 часа.

разделител

Родителски срещи на 03.09.2015 г. от 18.00 часа ще се проведат за следните класове и групи:

 • ПГ – М. Атанасова
 • І а – П. Димитрова
 • І б – Р. Куклева
 • І в – Св. Бъчварова
 • І г – Илиана Йолова
 • ІІ а – В. Кателиева
 • ІІ б – Д. Христова
 • ІІ в – Св. Андреева
 • V б – М. Георгиева

Родителски срещи на 07.09.2015 г. от 18.00 часа ще се проведат за следните класове:

 • ІІІ а – Д. Русева
 • ІІІ б – Н. Мирчева
 • ІІІ в – В. Лазарова
 • ІV а – Диана Панова
 • ІV в – И. Чолакова
 • V а – З. Костова
 • VІ а – Е. Терзиева
 • VІ б – И. Бъчварова
 • VІI а – К. Илиева
 • VІI б – М. Тодорова

Родителски срещи с останалите класни ръководители ще се проведат след началото на учебната година.

разделител

Уважаеми родители, когато се налага да поискате извиняване на отсъствията на учениците от ОУ "Стефан Караджа" по семейни причини, използвайте бланката, която може да изтеглите от тук.

От ръководството на училището.

разделител

ОУ "Стефан Караджа" има свободни места и приема ученици от I до VII клас за предстоящата учебна година. Срок за подаване на документите до 15.09.2015 г.

разделител

Учениците от нашето училище участваха в организирания от Община Варна, РИО и НАОП "Николай Коперник", общински конкурс "Светлината и светлиннобазираните технологии" във връзка с 2015 - годината на светлината. В направление рисунки с картината "Морски залез" Валерия Дамянова от III в клас спечели първо място в първа възрастова група. Макетът "Разлагане на светлината" на Георги Димитров от VII клас бе удостоен с II награда. Всички участници получиха грамоти, а училището е отличено със специален плакет за активно участие в конкурса. Учениците работиха под ръководството на Катя Илиева.

разделител

Учениците от седми клас с класен ръководител М. Георгиева получиха на тържество свидетелствата си за завършен клас. Специалният приз "Папи" за най-изявен ученик беше връчен от директора на Нелиа Красимир Митева. Грамоти за отличен успех бяха връчени на учениците от пети, шести и седми клас. Снимки може да видите тук.

разделител

Учебна екскурзия с ученици от VI и VII клас се проведе под ръководството на М. Георгиева, К. Илиева и М. Тодорова. Учениците разгледаха Крепостта Червен, пещерата Орлова Чука, Ивановските скални манастири, Пантеона на възрожденците и Къщата - музей на Баба Тонка в Русе. Снимки може да видите тук.

разделител

В конкурса на Интегриран градски транспорт - Варна на тема "Нарисувай колело",нашите ученици отново се представиха отлично. II място за Калина Найденова - каска и аксесоари за велосипед. Наградите бяха връчени в Община Варна. Снимки може да видите тук.

разделител

Родителска среща за децата, записани в I клас ще се проведе на 10.06.2015г. от 18.00 часа

разделител

Списъците на приетите първокласници ще са готови на 9 юни 2015г.

разделител

Празник на рисунката за бъдещите първокласници от паралелката със засилено изучаване на изобразително изкуство ще се проведе на 5 юни 2015г. от 10 часа.разделител

Представителен блок от учители, ученици и родители взе участие в Общоградското шествие посветено на 24 май Денят на славянската писменост и култура. Снимки може да видите тук.разделител

На 20.05.2015 г. от 18.00 часа в Арт Салона на Радио Варна ще се открие Годишната изложба на учениците от паралелки със засилено обучение по изобразително изкуство. Поканени са всички ученици и родители. Снимки може да видите тук.разделител

На 19.05.2015 г. бяха връчени наградите от Националния конкурс "Детско море". Втора награда за литературна творба получи Елица Лоринкова от VI б клас с ръководител М.Тодорова, а поощрителна награда за рисунка получи Ирина Ангелова от I клас, работила под ръководството на Г. Костадинова.

разделител

Състезателката на ТК „Велто“ -Варна Ивайла Градинарова стана първа на турнира по тенис, койтно се продведе на кортовете на Гранд хотел Варна. Надпреварата е за 16-годишни. Въпреки, че варненката е само на 13 г., тя успя да победи на финала Ралица Кръстева от Левски с 6-3 6-4.

17 май 2015

разделител

От 14 до 17 май се проведе пленер в гр. Априлци с учениците от I до IV клас. Те посетиха Троянския манастир, Природонаучения музей - село Черни Осъм, грънчарска работилница. Скицираха красиви кътчета от Стара планина и гр. Априлци. Карнавал с много емоции отбеляза последната вечер. Всички участници получиха грамоти и награди. Снимки може да видите тук.

разделител

Ивайло Станимиров Генчев V б

Златен медал - тенис на маса

Бронзов медал - бадминтон

I място за цялостно участие в III столичен спортен пациентски фестивал "Играй с мен" 2015 Снимки може да видите тук.

разделител

С гордост съобщаваме, че ученичката Деница Стилиянова Стефанова от 1 б клас, кл.р-л Десислава Христова, има завоювани три престижни места на математически състезания през учебната 2014/15 г.

2-ро място на Международно математическо състезание, в което взимат участие деца от различни страни.

2-ро място на математически турнир "Кенгуру"

3-то място на Коледно математическо състезание Снимки може да видите тук.

разделител

На 9.05. 2015 г. в Зала 1 на ФКЦ - Варна се проведе тържествен концерт, послветен на 80-годишнината на ОУ "Стефан Караджа". Пред препълнената зала ученици от училището и гости представиха с песни и танци своя талант. Наситена с много емоции за децата беше втората част на концерта, в която взеха участие Михаела Маринова, Славин Славчев и Иван Кубаков - познати от X- Factor Снимки може да видите тук.

разделител

В чест на 80-годишнината на училището беше организирана спортна десетдневка. С отбори от ОУ "Иван Вазов" и ОУ"Черноризец Храбър" бяха проведени волейболни срещи в нашето училище и футболни мачове на изкуствена настилка на стадион "Спартак". Ентусиазирана публика подкрепяше отборите. Раздадени бяха отборни награди от лакомства и топки. Снимки може да видите тук.

разделител

Ученици от началните класове се включиха с много желание в организирания карнавал, посветен на 80-годишнината на училището. С помощта на родители и с богата фантазия децата се превърнаха в принцеси, феи, разбойници, животни и др. Всички участници получиха грамоти. Отличени със специални награди бяха най-сполучиливите костюми. Снимки може да видите тук.

разделител

Ученици от шестите класове участваха в среща с бившата преподавателка от училището Надя Маринчева. Ралица Димитрова и Елена Румпалова представиха подготвена от тях презентация, посветена на живота на Стефан Караджа и осемдесетгодишната история на училището. Надя Маринчева - бивш преподавател по биология разказа свои спомени и даде ценни съвети на шестокласниците. Бяха наградени участниците в конкурса за рисунка и за литературно творчество. В коридорите и фоайетата на училището е подредена изложба с най-добрите рисунки, а отличените стихове и съчинения намериха своето място в специална книжка, посветена на юбилея и последния брой на училищния вестник. Снимки може да видите тук.

Литературно творчество
I Стелиан Ганчев VI a
II Асен Бояджиев V a
III Елица Лоринкова VI б

I Елия Будакова II a
II Симона Маркова IV a
III Свилен Господинов II

Изобразително изкуство
I Симона Вълкова VI б
II Никол Пеева IV
III Калина Павлова II в

Поощрителни награди
Маринела Рачева VI б
Калина Найденова V б

разделител

Основно училище "Стефан Караджа" Варна се готви да отбележи своята 80-годишнина. През последната седмица на април ученици по випуски участват в спортни състезания и срещи с бивши учители и ученици, посветени на празника. Тържествен концерт на възпитаници ще се проведе на 9 май от 18.00 часа в зала 1 на Фестивален и конгресен център - Варна. Като специални гости участие в концерта ще вземат известните от последния сезон на X Factor Славин Славчев, Михаела Маринова и Иван Кубаков. Изложба с детски рисунки ще посрещне ученици, родители и всички гости на концерта. Покани могат да бъдат закупени от представител на Училищното настоятелство в училището.

разделител

На 23.04.2015 г. ученици от шестите класове под ръководството на М.Тодорова взеха участие в Маратон на четенето, организиран от Регионална библиотека "П. Славейков" Варна. Ученици, участвали в конкурса за илюстрации по приказки на Андерсен, с ръководител Г. Костадинова, получиха своите грамоти и награди, връчени от представител на библиотеката.

разделител

2015 г. е обявена за година на светлината и светлиннообразните технологии. На 16.04.2015 г. се проведе интегриран урок на тема „Работилница за планети” под ръководството на г-жа К.Илиева и Г.Костадинова. Децата с интерес рисуваха избраните от тях на лотариен принцип планети от Слънчевата система върху балони. Учениците показаха своите способности, обмениха знания и умения по природните науки и изобразително изкуство. В края на шоуто подредиха своите планети по отдалечеността им от Слънцето и споделиха интересни факти със съучениците си. Снимки може да видите тук

разделител

Утвърден е бюджет на училището и отчета за неговото изпълнение за първото тримесечие.

Бюджет

Отчет за първо тримесечие

разделител

На 2 април 2015 се навършват 210 години от рождението на Х. К. Андерсен. Това е и Международен ден на детската книга. В Детски отдел на Регионалната Библиотека "П. Славейков" беше открита изложба от детски илюстрации "Моята любима приказка от Ханс Кристиан Андерсен", в която се изявиха малките ни художници. Деца от втори и трети клас на ОУ "Стефан Караджа" получиха книжки и грамоти. Гост на празника беше Радостина Николова, популярна детска писателка и победител в престижния национален конкурс "Бисерче вълшебно. Снимки може да видите тук

разделител

Празник на буквите в 1 а клас. Снимки може да видите тук

разделител

На 31 март децата от подготвителна "А"група-5 годишни представиха " Пролетни празници" пред родителите си. Децата създадоха празнично настроение със стихове, песни и танци за най-красивия, най-очакваният и изпълнен с щастие сезон. Снимки може да видите тук

разделител

От 23 до 27 март 2015г. в училището се организира благотворителен великденски базар за картички и сувенири. Със събраните средства Училищното настоятелство ще помогне за подобряване на материалната база на училището. Снимки може да видите тук

разделител

"Да посрещнем Пролетта" Бъдещите първокласници от подготвителна Б група с учител г-жа Атанасова изпратиха баба Зима и баба Марта с песен и пролетно хорце под ритъма на народна музика. Посрещнаха Пролет - хубавица с песни, стихчета, гатанки и весели танци. Снимки може да видите тук.

разделител

В деня на астрономическата пролет деца от VI б клас заедно с преподавателката по изобразително изкуство Г. Костадинова засадиха дръвче в двора на храм "Св. Петка". Учениците са част от наградените участници в регионалния конкурс за рисунка "Рицарят в мен", организиран от Велик приорат България на рицарите тамплиери. Снимки може да видите тук.

разделител

Наши ученици успешно се представиха в общинския конкурс за рисунки "Рицарят в мен". Десетте най-добри работи, подбрани на училищен кръг, бяха изложени в Радио Варна. На официалното откриване всички участници получиха грамоти и предметни награди. Със специална награда беше отличена Деница Русева VI б клас. Останалите участници са Ралица Димитрова VI а, Михаела Еленкова VI б, Ивайло V a, Георги Христов V б, Георги Димитров VII, Любомир Иванов VI б, Нина Ангелова VI б, Маринела Рачева VI б, Калина Недева VI б, Йоан V б клас.

разделител

На 28.02.2015 година ученици от II, VI и VII клас, подготвени от М. Тодорова - ст. учител по български език и литература, взеха участие в Общинския конкурс за художествено изпълнение на поезия "Моята България". След оспорвано състезание заслужени награди получиха второкласниците Максим Миовски - II награда и Елия Будакова - III награда в първа възрастова група. Снимки може да видите тук.

разделител

Наши ученици участваха в националния конкурс "Св. Трифон Зарезан" гр. Сунгурларе, посветен на винопроизводството, обичаите и легендите свързани с него. Сред 1499 произведения Ясмин Русланова Наскова от V б клас получи златен медал за I во място и грамота. Тази година в конкурса имаше и международно участие с представители от Испания.

разделител

На 24.01.2015 учениците от IVв клас посетиха църквата "Св. Архангел Михаил" и рисуваха икони по ръководството на г-жа Юлия Христова - ръководител на школа "Християнски ценности и традиции" и г-жа Светлана Бъчварова -ръководител СИП изобразително изкуство. Снимки може да видите тук.

разделител

"Коледа в гората" - тържество на 5 - годишните деца от подготвителна А група на ОУ "Стефан Караджа". Снимки може да видите тук.

разделител

На 18 декември на шестгодишните възпитаници на нашето училище от ПГ - Б група с ръководител М. Атанасова Дядо Коледа донесе най-хубавите подаръци. Децата му попяха, танцуваха и оживяха като приказни герои от любими приказки. На тържеството "Коледен карнавал" бяха поканени гости и родители. Снимки може да видите тук.

разделител

Училищно настоятелство на ОУ „Стефан Караджа“, Варна свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 12.01.2015 г. в 17 ч. във Варна, ул. Братя Бъкстон.Информация за дневния ред прочетете тук.

разделител

Благодарствено писмо по повод коледните базари от Училищното настоятелство може да прочетете тук.

разделител

Наши ученици се представиха на общинския конкурс "Рождество Христово". Първа награда в раздел "Рисувана и колажирана картичка" спечели Валерия Дамянова от III в клас, II награда за Кристияна Димитрова, III награда - Радосвета Маринова. Поощрителни награди в раздел "Коледна украса" и "Рисувана и колажирана картичка" получи Боряна Кръстева от IV а клас. За активно участие със специална грамота беше отличено нашето училище. Учениците работеха под ръководството на Галина Литвин - Костадинова. Снимки може да видите тук.

разделител

На 16.12.2014 беше открит коледния благотворителен базар в училището. В малкия физкултурен салон е разположен базар на лакомства, а във фоайето на I етаж са разположени масите със сувенири и коледни картички. Благодарим на всички родители, които активно подпомагат Училищното настоятелство и каним желаещите да си купят предмети с благотворителна цел на 17и 18 декември 2014г.Снимки може да видите тук.

разделител

Деца от трите втори класа, спечелиха 1 и 3 място на Коледния футболен турнир на община Варна провел се на 03.12.2014г. Голямата купа е за училището, другите са за най-добър защитник на турнира (Мартин Начев) и най-добър вратар (Явор Павлов), голмайстор на отбора пък е Кристиян Милтиядов. Снимки може да видите тук.

разделител

Открито писмо на Училищното настоятелство към всички родители на деца от ОУ "Стефан Караджа". Пълният текст ще намерите тук.

разделител

Нашите ученици успешно се представиха на националния конкурс "Моята зелена идея за България" на ЕКОПАК. Сред 1400 произведения журито отличи Георги Христов от V б клас за рисунка и Симона Димитрова от IV б клас за колаж. Наградените получиха благодарствено писмо и предметни награди.

разделител

На 03.12.2014г. от 18.00 в класните стаи по класове ще се проведе родителска среща за учениците о първи до седми клас включително.

разделител

Ученици от много класове се включиха в отбелязването на Световния дена на възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия - 16.11. 2014г. Шестокласниците под ръководството на К.Илиева изработиха макети на улично движение и показаха нагледно как трябва да се движат безопасно по улиците около дома и училището си. Снимки може да видите тук

разделител

На 10.11.2014 ученици от шестите класове взеха участие в отбелязването на 80-годишнината на читалище "Отец Паисий". Децата от групата за СИП по български език и литература под ръководството на М. Тодорова участваха в състезанието "Откриватели в библиотеката". Снимки може да видите тук

разделител

Спортен календар на ОУ "Стефан Караджа" Варна за учебната 2014/2015г.Снимки може да видите тук

разделител

На 31.X и 1.XI.2014 ученици от VI и VII клас бяха на учебна екскурзия по маршрут Котел, Жеравна, Сливен с ръководител М. Георгиева.

разделител

Ученичката от VI б клас Гергана Савчева получи награда и сертификат за участие в световния конкурс за детска рисунка - Банско 2014г.

разделител

На Международния конкурс "Аз обичам Черно море" в раздел изобразително изкуство бяха класирани на II място Йоан Йовчев IIIв клас и на III място Андрея Торозова IIIв клас. Ръководителката им Галина Литвин - Костадинова получи грамота. Грамота беше връчена и на ОУ "Стефан Караджа" Варна за активното участие. Снимки може да видите тук.

разделител

На 18.09.2014г. в присъствието на инициативен комитет бе разпечатана кутията със събраните средства от Националната дарителска кампания „Да върнем вярата в доброто“, която подпомага децата от наводнените райони на България.

В резултат от участието на родители, ученици и учители от ОУ „Стефан Караджа“ Варна бяха събрани 771.50 лв.

Средствата са преведени по банкова сметка на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, открита с цел дарение за учебни звена в наводнените региони.

разделител

Виктория Горанова се класира на второ място на Международния фестивал "Творческий вояж" Варна, проведен през месец юни. Месец по-рано Виктория спечели едно първо и едно трето място на Държавното първенство по спортни танцови дисциплини " Дъга от таланти" 2014.
На проведения на 13 септември Турнир за деца "Сбогом лято" на Плувен комплекс "Приморски" Ясен Бонев спечели общо 5 медала в индивидуалната и щафетна надпревара.

разделител

На основание чл.147 т.1, ал.1 от ППЗНП и в изпълнение заповед № 1969/ 16.06.2014г. на Кмета на Община Варна

О Б Я В Я В А М:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за извършване на спортно-образователни дейности за срок от три години. Обект на конкурса

- Голям физкултурен салон – площ 160 кв.м – делнични дни., събота, неделя, ваканции по обособени позиции;

- Малка зала за спорт и игри – площ 50 кв.м – делнични дни., събота, неделя, ваканции по обособени позиции
Декларации
Обява за конкурс
Заявление за участие
Необходими документи

разделител

С песни и стихове бяха посрещнати първокласниците на 15 септември 2014г. Пожелания към всички ученици, учители и техните родители поднесе директорът на училището Йовчо Йовчев.

Успешна и плодотворна нова учебна година!
Снимки може да видите тук.

разделител

Инициатива в подкрепа на Националната дарителска кампания за набиране средства за подпомагане на децата в наводнените райони на България


Ние, учителите на ОУ „Стефан Караджа“, излизаме с призив към родителите на нашите ученици: Нека всяко семейство дари на пострадалите от наводненията наши сънародници парите, които би отделило за купуването на традиционните за празника - 15 септември, цветя.


Така всяко наше дете ще се почувства съпричастно с болката на страдащите и удовлетворено, че е помогнало с добротата си и че е стоплило сърцата на пострадалите с мисълта, че не са сами в бедата!


Кутията, в която можете да поставите вашите дарения, ще бъде при входа на училището в периода 15-18 септември.

разделител

Официално откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2014г. от 10.00ч. пред главния вход на училището. Учениците да се явят в 9.45.

Поканват се всички родители да присъстват на празника.

разделител

На 09.09.2014 от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи за Предучилищната група петгодишни, бъдещите IIа, II б, II в, V а, V б клас.

разделител

На 03.09.2014 от 18.00 часа в класните стаи ще се проведе родителска среща за

* ПДГ 6 годишни (при г-жа Миглена Атанасова)

*I а, I б, I в класове

* бъдещите IVа, IVб, IVв класове

Родителски срещи за учениците от бъдещите V, VI, VII клас ще се проведат в края на септември или началото на октомври.

На 09.09.2014 от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи за Предучилищната група петгодишни, бъдещите IIа, II б, II в, V а, V б клас.

разделител

На Държавното отборно първенство по тенис до 12 години, което завърши на 14.08.2014 на Националния тенис център при момичетата шампионки станаха представителките на ТК "Велто" (Варна). На финала при момичетата "Велто", с капитан Елена Узунова, се наложи с 3-1 победи над ТК "Малееви". В мача на първите ракети Елена Тренчева ("Малееви") спечели с 6:0, 6:1 срещу Лилия Димова и си направи чудесен подарък за рождения ден. След това варненки записаха три победи, които им донесоха титлата. Първо Ивайла Градинарова (ученичка от VІ б клас на ОУ „Ст. Караджа“) се наложи с 6:2, 6:3 срещу Лора Гергова. Симона Георгиева победи Катрин Стефанова също с 6:2, 6:3. Решителният трети успех донесе Дария Великова, която спечели с 6:2, 6:0 срещу Белослава Велева в мача между четвъртите ракети.

разделител

Приключи една успешна година за колектива на ОУ "Стефан Караджа" Снимки може да видите тук.

разделител

Учителите от ОУ "Стефан Караджа" взеха участие в практически семинар на тема "Децата кристали и децата индиго - характеристики, разпознаване и специфика на работата с тях в училище". Семинарът под ръководството на Офелия Иванова от великотърновския университет се проведе в гр. Априлци на 21 юни 2014г. Учителите посетиха и Елена, Троян, Ловеч и Крушунските водопади. Снимки може да видите тук.

разделител

Димитър Мирославов Дянков от VIIб клас взе участие в Сингапурско международно математическо състезание. Класиран е на второ място във възрастова група VII-VIIIклас. получил е предложение за участие във финално състезание в гр. Ченду - Китай от 26 до 30 юли 2014г.

разделител

През учебната 2013/2014г. децата от ПГ-6г. участваха в три конкурса за рисунки към сп. "Бърборино". Най-добрите рисунки бяха поместени в брой 1-2014г. "Ежко Бежко Бодлидрешко", бр. 3 2014г. "Как е хубаво, нали, сняг когато има", бр.5 от2014г."Пролет хубавица". Снимки може да видите тук.

разделител

Нашите ученици участваха в изложба за рисунки на тема "Не на цигарите", организирана по случай 31 май - Световен ден без тютюнопушене от Министерството на здравеопазването и регионална здравна инспекция - Варна. Награди получиха: Кристиян Велинов VII a, Йоана Крумова VII a, Радостина Неделчева VII a, Вивиан Казакова VII a, Георги Георгиев V б и Елица Лоринкова Vб. Учениците разгледаха изложбата под ръководството на г-жа Галина Костадинова и г-жа Мария Тодорова. Снимки може да видите тук.

разделител

Наши ученици участваха успешно в Националната изложба "Приказки Те" - илюстрации по приказки на Шарл Перо. Поощрителна награда получи Кристиян Велинов VII a клас. Снимки може да видите тук.

разделител

Представителен блок на ученици, учители и родители взе участие в общоградското честване на 24 май- ден на славянската писменост и култура. Снимки може да видите тук.

разделител

Годишната изложба на паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство беше открита на 20.05.2014г. в библиотеката "Пенчо Славейков" - Варна средношколски и детски отдел. Участваха над 80 творби на ученици от от областта на живописта, графиката и приложните изкуства. На тържеството ученици и гости бяха поздравени от г-жа Катя Стефанова - директор на ОУ "Стефан Караджа", директорката на библиотеката и преподавателката по изобразително изкуство Галина Костадинова. Бяха раздадени годишните награди Приз "Папи" и "Златна четка". Приз "Папи" получиха Вивиан Казакова VII а и Габриела Христова VII б за отличен успех и издигане престижа на училището. Приз "Златна четка" получиха Кристиян Велинов VII a и Миа Вукич III в. С почетни грамоти за постижения в областта на изобразителното изкуство бяха отличени Ирина Ангелова от предучилищна група и Мартина Белчева IVб клас. Снимки може да видите тук.

разделител

На 15.05.2014г. се проведе спортно мероприятие с ученици от ОУ "Стефан Караджа" и СОУ "Найден Геров", включени в проект "Включващо обучение" с мото за деня "Нека да работим заедно, да опознаем другите, да се забавляваме и научим нещо ново за света."Снимки може да видите тук.

разделител

От 3 до 5 май се проведе Пленер с ученици от Iв, IIIв и Vб клас в гр. Трявна. Малките художници под ръководството на Г. Костадинова, В. Лазарова и Св. Бъчварова рисуваха възрожденски къщи и музеи на Трявна. децата посетиха още Дряновския манастир, Музея на восъчните фигури и Самоводската чаршия във Велико Търново. Снимки може да видите тук.

разделител

На 1 и 2 май 2014 с ученици от V и VI клас се проведе учебна екскурзия по Черноморието. Децата посетиха Музея на солта в Поморие, возиха се на лодка по Ропотамо, разгледаха Созопол, Бургас, Несебър. Ръководители на групата бяха М. Георгиева и Д. Русева Снимки може да видите тук.

разделител

На 10.04.2014 г. ученици от V клас взеха участие в празник на приказките в Читалище „Отец Паисий“. Пред децата от предучилищната занималня на читалището каките и батковците от групата за СИП по български език и литература под ръководството на М. Тодорова изпълниха откъси от популярни фолклорни и авторски приказки. Участниците в празника се запознаха и с предмети от традиционния бит на българите – стомна, бъклица, крина и други. Снимки може да видите тук.

разделител

Успешно се представиха ученици от училището в конкурс за илюстрация на чешки и словашки приказки. Награждаването е на 12.04.2014 в Арт салона на Радио Варна. Грамоти за участие получават Ина Иванова ІІ в клас, Добромира Ганчева ІІ в клас, Стелиан Ганчев V а клас и Миа Вукич ІІІ в клас. Снимки може да видите тук.

разделител

Виктор Станев от 5 а клас-награден със златен медал в Международен турнир по свободна борба състоял се на 05.04.2014г. в гр. Добрич.

разделител

Наши ученици участваха в Международния конкурс за рисунки по произведения на Адам Мицкевич. Представихме се успешно. Първа награда получава Адриян Дянков от VІІ а клас. Поощрителни награди заслужиха Борис Жеков V а, Кристиян Велинов VІІ а, Ралица Борисова ІV б и Яни Янев V а клас. Награждаването ще се състои на 11. VІ. 2014 г. в зала „Пленарна“ на Община Варна. Всички участници ще получат грамоти.

разделител

Проведе се ХІ издание на Националния конкурс „Св. Трифон Зарезан“ в град Сунгурларе. Конкурсът е традиционен и се провежда всяка година в навечерието на Празника на лозаря и винаря 14 февруари и Деня на град Сунгурларе. Целта на конкурса е да се съхранят и популяризират българските народни обичаи и традиции. В тазгодишната надпревара участваха 1897 творби на ученици от цялата страна. За пореден път участваха и ученици от нашето училище. Получихме поощрителна награда за участие.

разделител

Моряшкият професионален съюз награждава отличените в ХV-то издание на Националния конкурс „Детско море“ на 13 .V. 2014 г. в зала „Пленарна“ на Община Варна от 17 часа. На вниманието на журито бяха представени 1200 рисунки и над 90 литературни творби. ОУ“Стефан Караджа“ получава грамота за участие, две поощрителни награди за рисунки на Никол Пеева от ІІІ в клас с ръководител Г. Костадинова и Мелис Мехмед от ІІ а клас с ръководител И. Славова. Поощрителна награда от раздела за литературно творчество получава Дейвид Кафеджиев от VІ клас с ръководител М. Тодорова. Снимки може да видите тук.

разделител

На 27.03.2014 година учениците от І в клас под ръководството на госпожа Венера Лазарова с гордост заявиха, че познават всички букви и пред тях са открити вратите на знанието. Снимки може да видите тук.

разделител

С представлението „Пролет в гората“ децата от предучилищната група А (6 години) поздравиха на 24.03.2014 г. родителите си за Първа пролет – събудиха се всички пролетни цветя и животните в гората. А за майките по случай Благовещение имаше специална изненада – покана за танц с мама. Снимки може да видите тук.

разделител

Решение за откриване на процедура за осигуряване на учебници за ОУ "Стефан Караджа" за 2014-2015г. тук

разделител

На 28.03.2014 г. в конкурс за изпълнение на текстове от чешки и словашки автори , организиран от Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство, ученички от V клас под ръководството на М. Тодорова - ст. учител по български език и литература спечелиха награди:

Ралица Димитрова - I място

Ива Башлиева - II място

Михаела Найденова и Калина Недева III място.

разделител

На 25.03.2014 г. подготвителна група "б", под ръководството на г-жа Атанасова, представи пред родители и гости тържеството "Пролетни звънчета". С песни и танци децата в ролите на горски животни посрещнаха пролетта.

Репортери: Даниела и Елена V б

разделител

Наши ученици се представиха успешно на Третия национален конкурс "Пейзажи от моята България" - гр. Троян Поощрителна награда - грамота с предмет спечелиха Мартина Белчева IV б клас, Кристиян Велинов VII а, Йоана Крумова VII а, Стелиян Ганчев V a, Гергана Савчева V б, Мирела Дойчева VII a. Творбите им са изложени в изложба в гр. Троян до 5. IV в Националната гимназия по приложни изкуства. Снимки може да видите тук

разделител

Децата от предучилищните групи посрещнаха Баба Марта. Снимки може да видите тук.

разделител

Калина Недева от V б клас получи трета награда и грамота в Общинския конкурс "Моята България" за колажа "Възрожденски къщи"

разделител

В традиционната щафетна обиколка на Радио Варна, посветена на националния празник 3-ти март на второ място се класира отбор от момичета от VII и VI клас.

разделител

На 24.02.2014г. ученици от групата за свободно избираема подготовка по български език и литература участваха в литературно четене на чешки и словашки приказки. Инициативата се проведе в библиотеката на читалище "Отец Паисий". Петокласниците под ръководството на М. Тодорова се запознаха с Румцайс, Бялата княгиня, Аничка, Сламения Хуберт и други приказни герои. Снимки можете да видите тук

разделител

Наши ученици взеха участие в VIII конкурс за изработване на мартеници. Добромира Ганчева от II в клас получи II-ро място за най-артистична изработка, а Ясмин Наскова от IV б клас зае III-то място. Всички участници бяха почерпени и получиха оригинални награди. Техните мартеници ще зарадват Дневния център за деца с обучителни проблеми. Снимки можете да видите тук

разделител

На 15.02.2014 г. ученици от V и VI клас под ръководството на М. Тодорова - учител по български език и литература, се явиха на конкурс рецитал посветен на България. В конкурса "Моята България" ученици от училището се включиха и в разделите за рисунка и есе.

разделител

На 19.12.2013 г. се проведе коледно тържество в 1в клас с класен ръководител г-жа Венера Лазарова. Децата бяха много усмихнати, пяха песни с желание и отговаряха вярно на въпросите, които им поставяше госпожата. Всеки ученик имаше по един лист със задачи пред себе си и всички се справиха отлично с отговорите. Първокласниците внимаваха да не объркат текста на песните, а също така бяха концентрирани в даването на отговори на задачите. Всички родители се радваха, че децата им знаят толкова много неща. Те поздравиха учениците с много хубави пожелания, а за награда им обещаха да ги заведат на театър.

Гергана и Калина V б клас

разделител

Коледно тържество на I б клас

На 22.12.2013г. в детски кът "Флорал" децата от I б клас имат коледно тържество. Те пеят и танцуват чудесно, рецитират коледни стихотворения. Момиченцата са в ролята на звездички, а момчетата на джуджета.

Репортери: Даниела и елена от V а клас

разделител

Децата от подготвителната група Б с ръководител г-жа Атанасова посрещнаха Коледните и Новогодишните празници с вълнуващо тържество в Актовата зала на 19.12.2013г. Най-малките представители на нашето училище, облечени като Снежанка, Зимата и седемте джуджета рецитираха стихове и с голямо нетърпение очакваха появата на добрия дядо Коледа.Снимки може да видите тук.

Репортери: Ралица и Ива от V а клас

разделител

Коледните и новогодишните празници с тържество посрещнаха децата от подготвителна група А на 17.12.2013г. Талантливите деца пяха, танцуваха и рецитираха стихове. Гост на тържеството в Актовата зала с пълен чувал подаръци беше Дядо Коледа. Снимки може да видите тук.

Репортери: Мартина и Михаела от V а клас

разделител

От 16.12 във фоайето на първия етаж работи благотворителен Коледен базар. Тук можете да откриете картички, коледна украса за дома, сурвачки, изработени от сръчните ръце на много от учениците под ръководството на учителите по изобразително и приложно изкуство. Предлага се и първия брой на училищния вестник "Думите говорят" - дело на учениците от V клас. Снимки може да видите тук.

декември 2013г.

разделител

Даниела Димитрова Петрова от I б спечели II място в състезанието по художествена гимнастика "Зимни принцеси". В състезанието "Никулден" спечели I място като част от ансамбъл.

декември 2013г.

разделител

Нашите ученици участваха в общинския конкурс на тема "карай умно, спаси детски живот". На III-то място се класира Николай Николов IV б клас, а специална награда взе Мартина Белчева IV б клас, работили под ръководството на Светла Андреева. Имаше и специална грамота за активно участие на ОУ "Стефан Караджа". Всички участници получиха награди и лакомства за почерпка. Снимки може да видите тук.

ноември 2013г.

разделител

Калина Недева от Vб клас е отличена с награда в литературния конкурс "Какво могат думите", организиран от Сдружението на варненските писатели. Тя получава възможност за едногодишно безплатно обучение в школата на Сдружението.

ноември 2013г.

разделител

Виктор Пламенов Станев от Va клас спечели сребърен медал на състезание по свободна борба в Гроздево.

ноември 2013г.

разделител

Виктория Тодорова Горанова от клуб "Балетините" по акробатика спечели I място в Танцова спартакиада във Велико Търново за купата "Търновската царица".

октомври 2013г.

разделител

На 16.09.201 тържествено беше открита учебната година в ОУ "Стефан Караджа".

Снимки може да видите тук.

разделител

Новата учебна година 2013/2014 г. ще бъде открита тържествено на 16 септември 2013г. от 10.00 ч. Всички ученици да се явят пред училището в 9.45ч.

Каним всички желаещи на нашия празник!

разделител

Наши ученици участваха в регионалния етап на конкурса "Обичам природата и аз участвам" с рисунки. Милко Костадинов VII б и Георги Христов получиха грамоти и продължават да се състезават на национално ниво. За активно участие в конкурса нашето училище беше отличено с грамота. Преподаватели: Светла Андреева и Галина Литвин.

разделител

С награди от литературния конкурс "Полицай и дете - ръка за ръка" на 31 май бяха отличени Нелия Митева, Даниел Николов, Кристина Стоянова и Стела Бъчварова от V клас под ръководството на М. Тодорова - ст. учител по български език и литература.

разделител

На 29 май се проведе второ издание на конкурса "Графити върху платно 2013г.". Първа награда получи Тихомир Стефанов IV б и Любомир Маринов IV б. Втора награда - Константин Гаврилов от VIIб клас. Трета награда - Добромир Добрев от VI а. Поощрителни награди получиха:

Георги Георгиев IVв

Никола и Петър Никови IV в

Кристиян Велинов VI a

Яни Янев IV a

Давид Адао IV а

разделител

Фондация "Св. Св. Константин и Елена" отличи с II награда в литературния конкурс "Моята приказка за доброто" 2013г Катерина Николова от VII а клас с ръководител М. Тодорова - преподавател по български език и литература.

разделител

На 24 май 2013 ученици и учители от училището взеха участие в организираното общоградско шествие по повод деня на славянската просвета и култура.

разделител

На турнир по художествена гимнастика "За купа Елит" отлично се представи Анджелика Казакова от III б клас с два златни медала на въже и без уред и Вивиан Казакова IVа клас със златен медал на обръч и сребърен на топка. Анджелика Казакова спечели и приз "Любмка на публиката".

разделител

На 21.05.2013 се състоя награждаването от четиринадесетото издание на конкурса "Детско море". Национален конкурс, организиран от Моряшки професионален съюз. Добромира Ганчева I в клас беше отличена с поощрителна награда сред 1150 рисунки. Картината и е публикувана в издадената специално за конкурса книга. Грамота за цялостно представяне получи и преподавателката по изобразително изкуство Галина Костадинова.

разделител

Ученици от VII клас под ръководството на М. Тодорова - ст. учител по БЕЛ, взеха участие в Национален литературен конкурс на сливенската библиотека под надслов "Едно невероятно пътешествие във времето". Поощрителна награда получи Кристина Събева VII б клас.

разделител

На турнир по художествена гимнастика в Австрия по три златни медала всяка в своята възрастова група спечелиха сестрите Вивиан Казакова от IV клас и Анжелика Казакова от III клас.

разделител

На 27 IV 2013г. в Младежки дом Варна беше награждаването от конкурса "Великден". Сред над 100 участници от регион Варна I награда получи Сияна Владимирова Владева от III в клас, а поощрителни - Мартин Димитров Кирилов. Ръководители: Галина Литвин - Костадинова и Иванка Малинова. Снимки може да видите тук.

разделител

На 25 IV 2013 г. учениците от седмите класове с класен ръководител М. Тодорова и К.Илиева посетиха Панорамата на варненските училища и се запознаха с възможностите за избор на училище след VII клас.

разделител

На 23 IV 2013 г. учениците от V клас под ръководството на М. Тодорова -ст.учител по български език и литература взеха участие в Международния ден на четенето с национален читателски маратон. в библиотеката на Читалище "Отец Паисий" децата се потопиха в чудния свят на приказките. Снимки може да видите тук.

разделител

На 20 IV 2013г. се състоя награждаването на учениците, участвали в регионалния конкурс "Сръчни ръце" в Младежки дом Варна. ОУ "Стефан Караджа " се представи с 10 творби, изработени в часовете на г-жа Галина Костадинова и г-жа Искра Чолакова. Две поощрителни награди получиха Никола Георгиев и Андрея Тодорова. В конкурса бяха представени над 100 творби. Снимки може да видите тук.

разделител

Родителска среща за I клас през учебната 2013/2014г. ще се проведе на 27.05.2013г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището (III етаж).

разделител

По инициатива на Училищното настоятелство беше организирана акция "Да изчистим ОУ "Стефан Караджа", Варна за един ден" на 20.04.2013г. Родители, ученици, учители и помощен персонал се отзоваха и всеки помогна с доброволен труд. Почистени бяха дворът и тротоарите край сградата. Боядисани бяха оградата и спортните съоръжения. Поставена беше нова успоредка на двора. Снимки може да видите тук.

разделител

"Празник на рисунката" ще се състои на 06.06.2013г. от 10.00ч. с проверка на способностите по изобразително изкуство на кандидатстващите в паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство за I клас. Снимки може да видите тук.

разделител

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КАНИ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ НА 20АПРИЛ ОТ 10.00ч.

По повод инициативата "Да изчистим България за един ден" да освежим, изчистим и възстановим двора и фасадата на ОУ "Стефан Караджа".

Какво ни чака?

 • Освежаване и закрепяне на оградата;
 • Изравняване и изчистване на двора;
 • Поправяне на пейки и улуци;
 • Освежаване на фасадата;
 • Боядисване на спортните съоръжения;
 • Всичко, което според вас, би направило НАШЕТО училище - уютно и приятно място.

Facebook Да изчистим ОУ "Стефан Караджа", Варна за един ден

разделител

Национално финално състезание на СБНУ

Участници от ОУ "Стефан Караджа" допуснати до финала:

I а клас Кл. ръководител: В. Атанасова

 • Даниела Карагеоргиева
 • Александра Славова

I в клас Кл. ръководител: И. Чолакова

 • Емил Васев
 • Йоан Йовчев
 • Мартин Големанов
 • Павел Димитров
 • Димитър Костадинов

II а клас Кл. ръководител: Р. Куклева

 • Габриела Никова

III б клас Кл. ръководител: С. Андреева

 • Анджелика Казакова
 • Александра Симеонова

IV а клас Кл. ръководител: Д.Русева

 • Катерина Колева

разделител

На фестивала за модерен балет "Танцуваща река", проведен в гр. Русе, със сребърен медал беше отличена Никол Александрова Симеонова от VI б клас.

разделител

Ученици от VII клас взеха участие в общинския и областен кръг на ученически игри по лека атлетика. След блестящо представяне отборът на момчетата под ръководството на В. Димитрова зае второ място.

разделител

С три златни медала се окичи през месец март 2013г. Анжелика Казакова от турнира по художествена гимнастика "Руми и Албена".

разделител

В ОУ "Стефан Караджа" се приемат деца за подготвителен клас /група за учебната2013/2014г. Децата трябва да са родени през 2007 или 2008 година. Записването става с попълване на заявление по образец и предоставяне на копие от удостоверение за раждане на детето в канцеларията на училището.

разделител

В областния етап на XII Национален конкурс "Бог е любов" Варна 2013г. взеха участие ученици от училището. В раздел за проза II награда получи Вяра Василева от VII клас, а III награда беше присъдена на Симона Найденова от III клас. В раздела за рисунка поощрение заслужи Катерина Големанова от VI клас.

разделителНаши ученици бяха наградени за рисунки с почетна грамота във Втория национален конкурс "Моята България", организиран от Национална гимназия за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" гр. Троян. Наградени са:

Георги Георгиев IVв,
Стелиан Ганчев IV а,
Гергана Савчева IV в,
Кристиян Велинов IV а.

разделител

Ученици от ОУ "Стефан Караджа" взеха участие в 50-ти юбилейна обиколка на Радио Варна, посветена на Националния празник на България. Вкусната награда получиха за най-малката участничка в щафетата - Симона Ивелинова от IV клас, която се представи отлично наред с момичетата от VII клас.

разделител

Второкласникът от училище "Стефан Караджа"Варна Виктор Тодоров с особено вълнение посреща националния празник 3 март. Освен че знае много за Руско-турската освободителна война и българските опълченци, той вече има опълченска униформа. С готовност разказва за любимите си герои и рецитира“Опълченците на Шипка” от Иван Вазов. Видео може да гледате тук.

разделител

На 18 февруари 2013г. ученици от V и VI клас под ръководството на г-жа Илиева участваха в Празник в чест на 540 години от рождението на Н.Коперник, организиран от НАОП-Варна. Децата се включиха в забавните астрономически игри, задачи, викторини и състезания с отбори от други училища. Всички участници получиха сертификати. С награди бяха отличени:

Михаил Дечев V a клас

Нелия Митева V a клас

Ана Кирилова V a клас

Йоана Крумова VI a клас

Снимки може да видите тук.

разделител

На 17 февруари 2013г. се проведе общински кръг на олимпиадата по български език и литература. Взеха участие ученици от V, VI и VII клас. Материалите за олимпиадата и критериите за оценка можете да видите тук.

разделител

На 13.02.2013 ученици от II б и VIа клас посетиха Американската читалня и изработиха картички за "Св. Валентин" и "8-ми март" под ръководството на Галина Костадинова и Иванка Малинова. Мероприятието премина при голям интерес. Беше изнесена беседа за празниците. Домакините от Американската читалня разказаха на децата за създаването и възможностите на този културен център. Снимки можете да видите тук.

разделител

На 07.02.2013 година учениците от ОУ "Стефан Караджа" се срещнаха с поетесата Анета Дучева и обсъдиха нейната книга "Джобното човече". По нея те бяха правили илюстрации, които бяха изложени в Културния институт в Берлин. Представянето предизвика голям интерес. Бяха зададени много въпроси на авторката. Тя обеща да отнесе много приятни спомени за българските деца в Мюнхен.

разделител

Ученици от училището взеха участие в общинския конкурс "Моята България 2013г." Рисунки подготвиха деца под ръководството на Г.Костадинова. Есета представиха ученици от VI и VII клас под ръководството на М.Тодорова и Игл. Славова. Единадесет ученици от от V и VII клас, подготвени от М.Тодорова, се състезаваха в конкурса за изпълнение на поетични творби, посветени на родината.

С втора награда бяха отличени Вивиан Казакова от VI клас и Галина Костадинова-преподавател по изобразително изкуство. Снимки може да видите тук.

разделител

 

Учениците от IVи VI клас подготвиха макети модели и схеми по учебното съдържание по човек и природа. Най-добрите сред тях:

1. Макет на слънчевата система

- Деница Русева и Елица Веселинова IV в клас.

-Ивайла Градинарова и Калина Недева IV в клас.

-Гергана Савчева IV в клас.

- Георги Георгиев IV в клас.

2. ел. схеми - Електрическа игра

- Катерина Големанова VI а клас

3. Барометър

- Диана Петканова VI б клас

4. Макет на жилищни сгради, предавателен механизъм, аквапарк в часове по домашен бит и технологии V-VII клас

разделител

 

Учениците от II а клас написаха писма до Дядо Коледа. Боряна Антонова Кръстева участва в конкурс за Коледна Картичка.

 

разделител

 

В литературния конкурс под надслов "Ново начало", организиран от Сдружението на писателите Варна, бяха отличени младите талантливи творци:

Александра Симеонова V кл.
Виктор Митев V кл.
Тодор Радев V кл.
Гергана Раданова VII кл.
Кристина Събева VII кл.
Надежда Иванова VII кл.

Те ще вземат участие през тази учебна година в организираната от Сдружението школа "Движение". Учениците работят под ръководството на преподавателите Св. Андреева и М. Тодорова.

 

разделител

 

Ученици от VI клас участваха в XI Национално състезание по природни науки и екология с проект на тема "Вредата от тютюнопушенето". Ръководител на участниците е Катя Илиева - старши учител по химия и физика.

 

разделител

 

На 4.10.2012 в Търговски дом в Спортна зала бе открита изложба "Поглед към "Приморски" района, в който живея и уча." От ОУ "Стефан Караджа" участваха ученици под ръководството на Г.Костадинова. Някои получиха грамоти. Даниел Райков от V клас беше класиран на първо място, а Росина Куртева от VII б бе отличена с второ място.

 

разделител

 

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 17.09.2012г. от 9:00 часа.

Учениците да се явят до 8:45 в училището.

 

разделител

 

ОУ "Стефан Караджа" Варна обявява свободни места в паралелки за пети клас със следните задължително избираеми предмети:

V а клас Изобразително изкуство 2 часа ; Български език и литература 1 час

V б клас Математика и информатика 2 часа; Български език и литература 1 час

 

 

разделител

Учениците от 5 б клас положиха цветя на паметника на Стефан Караджа и Васил Левски по случай 2 юни.

 

 

 

разделител

 

Представителен блок от учители, ученици и родители взе участие в Общоградското шествие посветено на 24 май Денят на славянската писменост и култура.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 12.05.2012г. ученици от шести и седми клас се включиха в националната инициатива "Да изчистим България за един ден". Заедно с класния си ръководител М.Тодорова децата почистиха части от квартала, в който живеят и част от плажната ивица на град Варна.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 11.05.2012г. беше отбелязан патронният празник на училището. Учениците от начален етап посетиха театрални постановки и музеи, а от прогимназията бяха на еднодневна екскурзия сред природата.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 4.05.2012г. се проведе конкурс за графити- "Графити върху платно". На първо място се класира Звездалина Филипова от VIIб клас, на второ място Тихомир Стефанов от IIIб клас и на трето място Катрин Стефанова от IVа клас.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

Ученичката Стефания Молдованска от V б клас спечели поощрителна награда от фотоконкурс „Полети”, организиран от Община Варна, РИО- Варна и НАОП „Н.Коперник”- Варна.

 

 

 

 

разделител

 

Учениците от IV б клас с класен ръководител Виолета Атанасова работят по европейски проект "Успех" за за извънкласната заетост на учениците.

Като участници в Клуб "Еко-раница" се запознаха с основните замърсители на природата и почистиха много красиви кътчета, край град Варна.

По случай пролетните празници подарихме розариум на детска градина "Слънчева дъга". В двора на детската градина засяхме 25 розови храста.

Снимки можете да видите тук

 

 

разделител

 

Ученици от V и VI клас, под ръководството на учителите по литература М. Тодорова и Игл. Славова, взеха участие в националния маратон на четенето по повод Международния ден на книгата 23.04.2012г. В библиотеката на читалище "Отец Паисий" децата се потопиха в чудния свят на поезията.

Снимки можете да видите тук

 

 

разделител

На областно състезание по лека атлетика ученичката от IIIв клас Симона Ивелинова Вълкова, състезателка от клуб "Евър" завоюва 3 златни медала-на дълъг скок, на бягане 60 м. и бягане 200м.

 

 

разделител

 

На 29 март се проведе тържество "Къде е пролетта?" на най-малките възпитаници на ОУ"Стефан Караджа". Децата пяха, драматизираха приказка, танцуваха и играха хорце от сърце пред гостите и своите родители.

ПГ-5г. под ръководството на Миглена Атанасова

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

С народни песни и танци децата от ПГ-6 г. отпразнуваха хубавите пролетни празници - Благовещение, Лазаровден, Цветница и Великден. Фолклорните ритми зарадваха родителите, които аплодираха своите деца.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 22.03.2012 год. група ученици от V клас участваха в проект „Работилница за планети”,организиран от НАОП ”Николай Коперник” Варна. Децата познават вида на планетите от Слънчевата система и имат сведения за тях от обучението по човекът и природата. С голям ентусиазъм децата рисуваха видимата повърхност на планетите върху балони.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 17.03.2012г. ученици от VIа и IVа клас взеха участие в конкурса за изпълнение на чешка и словашка поезия и проза. Конкурсът е втори етап на инициативата "Аз чета чешка и словашка литература за деца и юноши", организиран от Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство- Варна.

Втора награда заслужи Анна Раданова VIа клас, трета награда има Гергана Раданова VIа клас , а поощрителни отличия получиха Ванина Косева IVа клас и Пламена Стоянова от VIа клас.

Учениците се подготвиха под ръководството на учителите си Мария Тодорова и Искра Чолакова.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 18.02.2012г. се проведе конкурсът за художествено изпълнение на поезия и проза под надслов "Моята България", организиран от Община Варна. Петнадесет ученици от VI и VII клас, подготвени от учителката по български език и литература М. Тодорова взеха участие в оспорваното състезание.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

През месец февруари 2012г. ученици от IV, VI, VII клас взеха участие в инициативата "Аз чета чешка и словашка литература за деца и юноши", организирана от Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство-Варна. Под ръководството на преподавателката по български език и литература М. Тодорова децата се запознаха с откъси от книгите "Девет приказки и две в повече ", "Най-хубавото на света", "Бялата княгиня". През месец март предстои участие във втория етап на инициативата.

 

разделител

 

Сдружението на учителите филолози "Любословие" отлага национално състезание по бълг.език за ученици от I до IX клас от 9.02 за 15.02.2012г. Регистрираните ученици ще бъдат информирани за точния час след възстановяване на учебните занятия.

 

разделител

 

На 20.12.2011 се проведе новогодишното тържество "Коледни звънчета" на най-малките възпитаници на училището-децата от подготвителната група за петгодишни. Децата пяха, играха, танцуваха и получиха много подаръци и лакомства от Дядо Коледа.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

Сдружението на учителите филолози "Любословие" организира национално състезание по бълг.език за ученици от I до IX клас на 9 февруари 2012. Инициативата е подкрепена от МОМН. Целта е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст и създаване на писмен текст с конкретна задача. Такса за участие 8 лв. За допълнителна информация във връзка с организацията търсете учителите по БЕЛ на всеки клас. Срок за регистрация в училището - 3 февруари 2012г. Повече информация на www.lyuboslovie.bg

 

разделител

С герои от приказките и песни, децата от ПГ-6 годишни посрещнаха Дядо Коледа и пожелаха на своите семейства "Весели празници"!

Снимки можете да видите тук

 

разделител

Покана за всички родители на ученици от училището със сърца, отворени за доброта и благотворителност.

Училищното настоятелство организира "Благотворителна коледна вечер" на 22.12.2012 от 18.00 часа във физкултурния салон. Очаква Ви коледен базар с предмети, изработени с много фантазия от сръчните ръце на нашите деца. Поздравления и коледни пожелания ще поднесат ученици от училището.

Очакваме Ви!

 

разделител

Учители от ОУ "Стефан Караджа" повишават квалификацията си с курс за използване на нови компютърни технологии в обучението на учениците.

 

 

 

разделител

 

На 30.10.2011г. ученици от начален курс, наблюдаваха интерактивно представяне на екологична тема 'Екопак- Разделно събиране на отпадъци" на Екопак. Мероприятието се осъществи чрез мобилна информация в автобуса на Екопак. Децата наблюдаваха 3D филм за разделно събиране на хартия, стъкло и пластмаса и отговаряха на въпроси, свързани с текста.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 15 ти септември тържествено беше открита новата учебна година в ОУ "Стефан Караджа". Най-приветливи бяха старателно украсените стаи на най-малките-предучилищните групи и първи клас. За това се погрижиха родителите и класните ръководители.
Пожелаваме успешна нова учебна година на всички ученици и учители!

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 11.06.2011г. в НАОП „ Н. Коперник” се проведе фестивал, посветен на Международната година на химията и Международната година на горите. Нашето училище участва с макети, кръстословици и постери, презентации по химия и биология. Спечелените награди са:

I място-макет „Забавна химия”-Теодор Вълчев и Виктор Добрев;

II място- кръстословица по химия- Жаклин Ангелова и Йорданка Георгиева;

II място- за макет на мравка- Жаклин Ангелова-7а;

III място- за макет на пчела Йорданка Георгиева-7а;

II място- за презентация „Природен парк Витоша”-Моника 7а;

II място- за постер- Мариела Антонова-7б и Златина Цонева-7а

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 09. 06. 2011г. В ОУ „ Стефан Караджа” се проведе урок посветен на Международната година на химията. Участваха ученици от 7 клас с постери, снимки, кръстословици и сценка -„ Делото на Менделеев”

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 2 юни 2011г. ученици от Vа и Vб клас взеха участие в заключителното мероприятие под надслов "Ваканция здравей! Да играем безопасно!". Заедно с ученици от още 14 варненски училища децата си припомниха правилата за безопасно поведение в интернет. Показаха знанията си за пътните знаци и управление на велосипед. Всички участници си тръгнаха доволни с тениски, шапки и много други предметни награди.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

В раздел прием можете да видите списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2011-2012 г.

 

разделител

 

Годишната изложба на паралелките с изобразително изкуство беше открита тържествено на 28.05.2011г. в Обсерватория "Николай Коперник" Варна. По традиция бяха връчени годишни награди. "Приз Папи" заслужено получи Златина Цонева VII а клас за особено високи постижения и издигане престижа на училището. "Грамота Папи" получиха Божидара Крумова от VII б клас и Петър Тихомиров от VII а клас. "Приз Златна четка" заслужиха Веселина Кръстева от VI б клас и Росина Куртева от V б клас за високи постижения в областта на изобразителното изкуство.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На конкурса за написване на вълшебна приказка, организиран от фондация "Свети Свети Константин и Елена", втора награда получи Яна Радева от VI б клас, а трета награда беше връчена на Деница Иванова от VI б клас. Ученичките работиха под ръководството на Иглика Славова.

 

разделител

 

Пленер: Пампорово-Златоград. Ученици от II, III, IV, V, VI клас13-18 май 2011г.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

Представителен блок от учители, ученици и родители взе участие в Общоградското шествие посветено на 24 май Денят на славянската писменост и култура.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

На 18.05 наградените ученици от IV и V клас на ОУ"Стефан Караджа" от фестивала "Човек и космос" , посетиха летище Варна. Те се запознаха с особеностите на професията пилот, посетиха секторите за заминаващи и пристигащи пътници, наблюдаваха излитането на самолет и се запознаха с устройството на машината.

Снимки можете да видите тук

разделител

 

Наши ученици и тази година участваха в националния конкурс "Детско море" на професионалния моряшки профсъюз. Росина Куртева от V б спечели специална награда, а Веселина Кръстева от VII б-първа награда. Награждаването се състоя на 17 май в зала "Пленарна" на Община-Варна.

разделител

 

Наши ученици отново успешно участваха в конкурса "Малък Битолски Монмартър"в Македония. Получихме грамоти за всички участници и за преподавателката Галина Литвин, както и за училище ОУ"Стефан Караджа".'

разделител

 

На 30.04 и 01.05.2011г. ученици от петите класове участваха в учебна екскурзия по Южното Черноморие. Посетиха музея на солта в Поморие, возиха се с лодка до устието на река Ропотамо, разгледаха старинните къщи в Созопол и Несебър, посетиха изложението на цветя в Морската градина на Бургас. Съчетавайки полезното с приятното децата придобиха знания по география и човекът и природата. Ръководители на екскурзията бяха М. Георгиева, М. Тодорова, К. Илиева.

разделител

 

Наши ученици участваха успешно в конкурса на кметство "Приморско" -"Полицаят-моят приятел". Първа награда беше присъдена на Веселина Кръстева от VI б клас. Втора награда спечелиха Деница Иванова и Ивелина Неделчева от VI б клас и Емануела Рачева от Vб клас. Трета награда си получиха Виктор Митков , Деница Паскова и Нина Ангелова от IIв клас. Изложбата е подредена в кметството. Всички участници получиха грамоти.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

Наши ученици участваха успешно във великденския конкурс на Община Варна и Общински детски комплекс-"Възкресение Христово" 2011г. Нина Ангелова от II кла сполучи трета награда, а Стефани Симова-първа награда в раздел "Великденска рисунка и колажирана картичка".

 

разделител

 

На 19 април 2011 ученици от V и VI клас взеха участие в инициативата "Маратон на четящите хора". В библиотеката на Читалище "Отец Паисий" децата под ръководството на учителите по литература М. Тодорова и Игл.Славовa, за поредна година разтвориха страниците на интересни книги и надникнаха в техния чуден свят.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

От "Европейско математическо състезание Кенгуру", грамоти за отлично представяне получиха Кристиян Петров от VI а клас и Стоян Тончев от IV клас.

 

разделител

 

На 28.03.2011 децата от подготвителната група на шестгодишните посрещнаха Първа пролет с тържеството "Пролетна дъга". Гости на празника бяха техните родители. Тържеството донесе много настроение-децата пяха, танцуваха и се веселиха.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

Първа пролет и Благовещение децата от ПГ-5г. отпразнуваха с концерт. Най-малките възпитаници на ОУ "Стефан Караджа" играха танц на цветята, пяха песни и рецитираха стихотворения. За артистичните изпълнения бяха аплодирани от публиката.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

 

Трети награди във фестивала "Човек и космос" спечелиха Никола Георгиев, Николай Иванов,Павел Русев, Габриела Христова. Поощрителни награди получиха Димитър Дянков, Деница Господинова и Фелина Атанасова.

 

разделител

 

През месец март 2011 г. В училище „Ст. Караджа” се проведоха редица мероприятия, свързани с 50-годишнината от полета на Юрий Гагарин:
1. Изработването на макети на:
* космически кораби-ученици от 4,5 и 6 кл.
* скафандри- ученици от 5 кл.
* международна космическа станция- ученици от 5 кл.
2. Рисунки и постери- ученици от 3, 4,5 ,6 и 7 кл.
3. Стихотворения, разкази и есета -ученици от 3,4,5 6 и 7 кл.
4. Работилница за планети- ученици от 5 и 7 кл.
Най-добрите творби са изпратени в НАОП ”Н.Коперник”-Варна за участие в обявения фестивал „Човек и космос”.

Снимки можете да видите тук

 

разделител

Ученици от училището взеха участие в Общинския конкурс "Моята България". Сред многобройните участници от целия град бяха отличени:

Златина Цонева VII а клас- II място за художествено изпълнение на поезия

Илиян Петков VI б клас- II място за рисунка

Божидара Крумова VII б клас- III място за художествено изпълнение на поезия

Илияна Конакова VII а клас- III място за художествено изпълнение на поезия

Стоян Тонев IV клас - III място за литературно творчество

Габриела Найденова VII а клас- поощрителна награда за литературно творчество

Наградените ученици се подготвиха под ръководството на М. Тодорова- учител по БЕЛ, Г.Костадинова- учител по изобразително изкуство и Р. Куклева- начален учител. Снимки можете да видите тук

 

разделител

Ученици от ОУ "Стефан Караджа " взеха участие в XIV Националния конкурс за литературно творчество и компютърна рисунка "Любовта в нас". Деница Иванова от 6 клас получи поощрителна награда за компютърна рисунка. Ученичката се подготви под ръководството на Зоя Костова.

 

разделител

Представени са 600 творби от 68 училища и школи от 55 селища в страната. На 1 юни ще се направи изложба от най-добрите творби в галерия - музей "Дечко Узунов" в град София, по покана на г-жа Боряна Павлова-директор на галерията.

Гордислава Банова VIIб е получила специална награда от IV Национален конкурс "Наследниците на Дечко Узунов" .

 

разделител

С песни, танци и стихотворения децата от ПГ-5г посрещнаха Дядо Коледа. За артистичните си изпълнения "малките снежинки" и "джуджетата" получиха пълен чувал с подаръци от Добрия старец.

Снимки може да видите тук.

Видео от тържеството на II в клас може да видите тук.

 

разделител

Самостоятелна изложба на Росина Куртева от Vб клас е открита във фоаето на училището.

Снимки може да видите тук.

 

 

 

разделител

През декември 2010 наши ученици участваха с изложба и музикални изпълнения на вокалната група в концерта, организиран от фондация "Радост за нашите деца", който се проведе в читалище "Отец Паисий". Събраните средства подпомогнаха над 200 деца с хиперактивност във Варна. Всички участници получиха благодарствени писма.

 

 

 

разделител

Във връзка с предстоящите коледни празници учениците от много класове взеха участие в конкурсите за рисувана коледна картичка, стихотворение и разказ на тема „Радостта от Христовото раждане”, организиран от ОДК със съдействието на Община Варна. Сред изключително голяма конкуренция в състезанието за коледни картички I награда получи Деница Русева от II в клас в I възрастова група и Амалия Акопян  IV б във II възрастова група. Втора награда има Йоана Валери Петрова от III  а, а III награда Веселина Кръстева от IV б клас. За талантливо написаните литературни творби бяха отличени Мария Гроздева IV а и Правдомир Костов от IV б клас. Специални грамоти за активно участие на учениците от нашето училище бяха връчени за рисуваните картички и за литературните творби, с което беше отличен и труда на преподавателите подготвили децата-Галина Костадинова-изобр. Изкуство, Румяна Куклева и М. Тодорова-литература.

 

разделител

В литературния конкурс под надслов "Добрите хора", посветен на 1 ноември-Деня на будителите взеха участие ученици от шести и седми клас. Организатори на конкурса са сдружение на писателите-Варна и Фама Сердика ЕАД. Наградените ученици Даниел Катранов VIIб, Деница Иванова VIб, Боян Минков VIб, Спартан Деков VIб получиха право да се обучават безплатно в литературна школа за една учебна година под ръководството на писателя Мариян Желев.

 

 

разделител

На 22.10.2010 се проведе учебна екскурзия в Екопарк "Златни пясъци". Ученици от 3,4 и 5 клас преминаха по маршрута "Песента на птиците", запознаха се с обитателите на гората и използваха последните есенни лъчи да поиграят.

Снимки може да видите тук.

 

разделител

От 15-17.10.2010 се проведе учебна екскурзия в околностите на град Велико Търново. С преподавателите си по изобразително изкуство децата запазиха в рисунки незабравимите си спомени.

Снимки може да видите тук.

 

 

разделител

С ново лице посрещна учебната 2010/2011година ОУ „ Стефан Караджа” град Варна. С финансовата помощ на Община Варна беше подменена дограмата във всички класни стаи.

Повече информация може да видите тук.

 

разделител

На 15 септември в 9 часа тържествено беше открита новата 2010/2011 учебна година в ОУ "Стефан Караджа". Прага на училището за първи път пристъпиха пет и шест годишни деца в предучилищните групи. Обновените класни стаи посрещнаха ученици и родители, дошли да споделят празника. На добър час! Успешна нова учебна година!

Повече информация може да видите тук.

 

разделител

На 04.06.2010 се проведе годишен концерт на ОУ "Стефан Караджа " по повод 75 годишнината на училището, организиран от училищното настоятелство. Повече информация може да прочетете тук.

Видео от събитието може да видите тук.

 

 

разделител

На 15.06.2010 беше изпратен випускът на завършващите през 2009/2010 година седмокласници. 12 ученика получиха грамоти за отличен успех и високи постижения в усвояването на знанията. Повече информация може да прочетете тук.

 

 

 

разделител

В края на учебната година след успешното полагане на изпитите за Национално външно оценяване и приемните изпити седмокласниците се отправиха на последната си за тази година учебна екскурзия. Маршрутът им премина през Велико Търново, Троян, Шипково, Орешак, Троянски манастир, Ловеч и Крушунските водопади. Повече информация може да прочетете тук.

 

 

разделител

В края на месец април ученици от пети клас участваха в конкурса "Училище, мой свят чудесен", организиран от СОУ "П.К. Яворов". Специална награда за есе получи Яница Халачева от 5 а клас. Първа награда за есе получиха Радослав Радев и Кристиян Петров от 5 а клас. Втора награда в същата категория взеха Габриела Кирилова и Тони Трифонов от 5 б клас. За стихотворение с първа награда беше отличена Радослава Иванова от 5 б клас .Учениците работят под ръководството на М. Тодорова-учител по БЕЛ.

 

разделител

По случай международния ден на детето 1-ви юни, Моряшкия професионален съюз организира за поредна година Национален конкурс за детска рисунка и литературни творби, посветени на морето под надслов "Детско море". Темата на конкурса за 2010 година е "Морето разделя хората, корабите ги събират". На вниманието на журито бяха представени 650 рисунки и над 30 литературни творби. Илиян Преславов Петров от 5 б клас беше отличен с поощрителна на града и рисунката му участва в книжката "Детско море" с най-добрите рисунки и литературни творби.

 

разделител

Наши ученици участваха с рисунки на двадесетото издание фестивала "Малък Битолски Монмартър" в Македония. Получихме каталог от фестивала, грамота за училището и за преподавателката на децата Галина Костадинова.

 

 

 

 

разделител

На Националния конкурс "Бог е любов" първа награда за стихотворение получи Радослав Радев от 5 а клас с ръководител Мария Тодорова.

 

 

 

 

разделител

Училищното настоятелство и Училищното ръководство на ОУ "Стефан Караджа"- гр. Варна

Ви канят

На 04 юни 2010г. в Летен театър гр. Варна от 18.00 часа на Благотворителен концерт, посветен на 75 години от основаването на училището. Каузата на благотворителното мероприятие е за набиране на средства, който ще бъдат използвани за обогатяване на материално-техническата база на училището.

 

01.06.2010

разделител

На 26 май беше открита Годишната изложба на учениците от паралелките с изобразително изкуство. Изложбата беше подредена във фоайето на Обсерватория “Николай Коперник”. На откриването бяха връчени и традиционните награди Приз “Папи” и Приз “Златна четка”. Повече информация може да прочетете тук.

 

26.05.2010

 

разделител

Представителен блок от учители, ученици и родители взе участие в Общоградското шествие посветено на 24 май Денят на славянската писменост и култура. Пред многобройния шпалир на варненските граждани прозвуча вдъхновения химн “Върви, народе възродени”.

 

24.05.2010

 

разделител

На 23.04.2010 година беше отбелязан Световният ден на четящите хора. Ученици от V а клас се присъединиха към тази международна инициатива. За трета поредна година ученици от ОУ”Стефан Караджа” под ръководството на преподавателката по български език и литература М. Тодорова участват в Маратона на четящите хора. Повече информация може да прочетете тук.

 

2.04.2010

 

разделител

За поредна година учениците от IV и V клас се включиха в пролетното общоградско почистване в района на училището. На 17.04. в Морската градина учениците от V б клас с класен ръководител Б. Бойчева присъстваха на спектакъла, организиран от фирма “Екопак”. С ентусиазъм отговаряха на въпроси, свързани с разделното събиране на отпадъци и с апетит похапнаха от вкусните ястия, приготвени от водещия на “Бързо, лесно, вкусно” Ути Бъчваров и неговия екип.

 

2.04.2010

 

разделител

На 21 март 2010 година се проведе международното математическо състезание “Европейско кенгуру”. В него традиционно участват и ученици от нашето училище. Най-добре се представиха ученици от IV, V и VII клас. Повече информация може да прочетете тук.

 

01.05.2010разделител

 

стиховеВ края на месец март 2010 г. във връзка с 2 април – Международния ден на детската книга и рождения ден на Ханс Кристиян Андерсен Фондация “Св. Св. Константин и Елена” обяви конкурс за написване на вълшебна приказка. С трета награда беше отличена Кристияна Боянова Кирилова, ученичка от IV клас с класен ръководител Св. Андреева.

 

2.04.2010

 

разделител

През месец февруари ученици от ОУ”Стефан Караджа” взеха участие в Националния конкурс за детска рисунка “Наследници на Дечко Узунов”, провеждащ се под патронажа на г-н Йордан Николов – Областен управител на гр. Стара Загора. Конкурсът се проведе в гр. Казанлък под надслов “Шарен свят”. Повече информация може да прочетете тук.

02.04.2010

разделител

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО ОСНОВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

През месец февруари се проведоха общинските кръгове на олимпиадите по основни учебни дисциплини. Учениците, които се представиха най-добре и покриха изискванията по отделните дисциплини се класираха на областния кръг по съответните предмети. Повече информация може да прочетете тук.

31.3.2010г.

разделител

Бог е любовПрез месец февруари ученици от ОУ”Стефан Караджа” взеха участие в регионалния етап на Националния конкурс “Бог е любов”, организиран тази година под надслов “Вяра, Надежда и Любов”. С първа награда за лично поетично творчество беше отличен Радослав Радев от V а клас, а втора награда за есе взе Радослава Иванова от V б клас с ръководител М. Тодорова. В раздела за рисунки първа награда получава Деница Иванова от V б клас с ръководител Г. Костадинова.

31.3.2010г.

 

разделител

През месец февруари ученици от ОУ "Стефан Караджа" взеха участие в деветия конкурс за илюстрация на чешка и словашка приказка. Учениците работиха под ръководството на Галина Костадинова-учител по изобразително изкуство.

Виж повече.....

31.3.2010г.

разделител

стиховеНа 21 март 2010 година се състоя конкурса за изпълнение на стихове и проза от чешки и словашки автори, като втори заключителен етап от Инициативата на Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство “Аз чета чешка и словашка литература за деца и юноши”. Първа награда в първа възрастова група получи Константина Томова от IV а клас.

Виж повече.....

31.3.2010г.

разделител

стиховеНа 27 март 2010 година бяха връчени наградите на участниците в конкурса за изработване на великденска картичка “Възкресение Христово”. От най-малките първа награда получи Камен Христодулов от I клас, а от по-големите първа награда за рисувана картичка взе Веселина Кръстева от V б клас и трета награда за компютърна картичка взе Радослав Йорданов от VII б клас. Учениците работят под ръководството на Г. Костадинова.

 

31.3.2010г.

разделител

На 27 март 2010 година в галерия Арт Алфа се проведе конкурс за изпълнение на стихове за пролетта. Като пролетен дъжд заваляха награди за децата от ОУ “Стефан Караджа”. Две първи награди получиха във втора възрастова група Веселина Кръстева V б клас и Виктория Пеева от V а клас. Трета награда в същата възрастова група спечели Теодора Тодорова от V а клас.

Виж повече.....

31.3.2010г.

разделител

plenerПЛЕНЕР 2010

Разгледайте снимки от пленер 2010 на учениците от ОУ Стефан Караджа тук.....

 

 

22.3.2010г.

разделител

награди

КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"

През месец февруари 2010 година ученици от ОУ”Стефан Караджа” взеха участие в конкурса, организиран от община Варна под надслов “Моята България”. Децата рисуваха, писаха есета и стихотворения, рецитираха Вазови творби, посветени на родината. Най-добрите прояви заслужено получиха награди от взискателното жури – грамоти, подписани от кмета на общината и екскурзии. На първо място бяха класирани Памела Дженова от VII а клас за есето “Моята България 160 години след рождението на Вазов” и Илиян Петков от V б клас за рисунка. Трета награда за стихотворение беше присъдена на Виктория Панайотова от VII а клас, а поощрителна награда за рисунка получи Мартин Митев от VII б клас.

Виж повече.....

10.3.2010г.

фризьорски салон

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА...

На 1.03.2010 ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА", ЗАКИЧИХА ДИРЕКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА С РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ОТ ТЯХ МАРТЕНИЦИ. Виж повече.....

1.3.2010г.

За училището                                            

Основно училище Стефан Караджа - ВарнаОсновано през 1935г., носител на орден "Кирил и Методий" - ІІ степен и на общинска награда Варна, училището е съхранило живи възрожденските традиции и идеи. За 2001 г. учителският колектив е носител на награда "Варна", а за 2002 г. е присъдена индивидуална награда "Варна" на ученичка в областта  "Изкуство.
       Талантливи ученици от ОУ "Стефан Караджа" - Варна, печелят  поредица от престижни награди в няколко национални и регионални конкурса за детско творчество. Подготовката и участието в международни, национални и общински конкурси са част от дейностите, които училището предприема по реализиране на Националните  програми на МОН и Програмите  на Община Варна за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. Откриването и стимулирането на заложбите на талантливи деца в областта на рисуването са сред основните приоритети на училището, което от години обучава по специална програма ученици в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Успешно издържалите изпита за проверка на способностите първокласници, се обучават под вещото ръководство на утвърдилите се и авторитетни преподаватели по изобразително изкуство и не след дълго голяма част от тях се радват на заслужени награди и отличия. Стимулирането и изявата на творческите заложби на талантливите деца от ОУ "Стефан Караджа" е стъпка и по пътя към по-успешна интеграция на децата със СОП, обучавани в училището. Докосването до красотата на изкуството и творческата атмосфера в часовете по изобразително изкуство влияят позитивно върху тези деца и им помагат да развият и  изявят способностите си.

 

 
   
Начало І Прием І История І За училището І Проекти І Настоятелство І Награди І Полезни връзки І Галерия
 
©2019 All rights reserved.
Дизайн и реализация: Искра Иванова