Правилници и планове на ОУ Стефан Караджа

separator

Правилник на Основно училище "Стефан Караджа" - гр. Варна за учебната 2018-2019г. тук

Годишен план на Основно училище "Стефан Караджа" - гр. Варна за учебната 2018 - 2019 г. тук

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в "Стефан Караджа" гр. Варна 2018-2019г. тук

Стратегия за развитие на ОУ "Стефан Караджа" гр. Варна тук

Програма за развитие на заниманията по интереси в ОУ "Стефан Караджа" гр. Варна през учебната 2018/2019 година тук

Стратегия на образователно - възпитателния процес на подготвителна група за учебната 2017/2018 година тук

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОУ "Стефан Караджа" гр. Варна тук

Мерки за повишаване качеството на образованието тук

План за превенция на отпадането на учениците от училище 2018/2019 година тук

Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация съгласно закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ тук

Механизъм за дейността на училището при проверка на жалби и сигнали тук

Програма за развитието на заниманията по интереси в групи за ЦДО през учебната 2017/2018 година тук

Дневен режим за учебната 2018 / 2019 г. тук

Разписание на часовете в групите за ЦДО 2017/2018тук

Правилник за пропускателния режим в ОУ "Стефан Караджа" тук

График за приемане на деца / ученици от родителя след учебни занимания тук

Механизъм за противодействие на училищен тормоз тук

План за противодействие на училищния тормоз тук

Заявление за отсъствие по семейни причини тук

Пропускателен режим в ОУ "Стефан Каража" тук

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Стефан Караджа" 2018/2019 тук

Училищен учебен план за I клас за общо образование за основната степен на образование - Начален етап тук

Училищен учебен план за II клас за общо образование за основната степен на образование - Начален етап тук

Училищен учебен план за III и VII клас за общо образование за основната степен на образование тук

Училищен учебен план за IV клас за общо образование за основната степен на образование - Начален етап тук

Училищен учебен план за V клас за общо образование за основната степен на образование - Прогимназиален етап тук

Училищен учебен план за VI клас за общо образование за основната степен на образование - Прогимназиален етап тук

 

 

 

 

 

 

 

separator

   
Начало І Прием І История І За училището І Проекти І Настоятелство І Награди І Полезни връзки І Галерия
 
©2019 All rights reserved.
Дизайн и реализация: Искра Иванова