Профил на купувача

separator

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по производство и доставка на закуски за календарната 2020г.

Необходими документи

Проект на договор

separator

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020 и 2020 - 2021 и 2021 - 2022 учебни години

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка - "Доставка на гориво за отопление (газьол) за отоплителния сезон 2018/2019 за нуждите на ОУ "Ст. Караджа" - гр. Варна"

Обществена поръчка "Доставка на гориво за отопление за сезон 2017/2018 за нуждите на ОУ "Ст. Караджа" - гр. Варна"

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за доставка на гориво.

Договор за извършване на доставка на закуска, зеленчуци и/или плодове на ученици от ПГ и от I до IV клас на ОУ "Стефан Караджа" Варна.

Протокол от дейността на комисия, за избор на фирма за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I-IV клас"

Заповед за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"

Покана към "МР96" ЕООД относно предоставяне на заявление за участие в процедура за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"

Покана към "ХСИ Инвест" АД относно предоставяне на заявление за участие в процедура за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"

Покана към "ДЗУГЛ" ООД относно предоставяне на заявление за участие в процедура за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"

 


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОУ "Стефан Караджа" гр. Варна (ново)

Фактура за поръчка на дизелово гориво за ОУ "Стефан Караджа" Варна

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ "Стефан Караджа" Варна

Решение за откриване на процедура за Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ "Стефан Караджа" Варна


Заповед за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"

Покана към "ХСИ Инвест" АД относно предоставяне на заявление за участие в процедура за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"

Покана към "ДЗУГЛ" ООД относно предоставяне на заявление за участие в процедура за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"

Покана към "МР96" ЕООД относно предоставяне на заявление за участие в процедура за избор на изпълнител за "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас"


Оферта за определяне на доставчик по Национална програма за по- пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – Модул – „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас” Тук


На основание чл.147 т.1, ал.1 от ППЗНП и в изпълнение заповед № 1969/ 16.06.2014г. на Кмета на Община Варна

О Б Я В Я В А М:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за извършване на спортно-образователни дейности за срок от три години. Обект на конкурса

- Голям физкултурен салон – площ 160 кв.м – делнични дни., събота, неделя, ваканции по обособени позиции;

- Малка зала за спорт и игри – площ 50 кв.м – делнични дни., събота, неделя, ваканции по обособени позиции
Декларации
Обява за конкурс
Заявление за участие
Необходими документи


ЗАПОВЕД ПД-07- 160/08.12.2014

На основание Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - модул - "Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас."

Пълният текста може да прочетете тук.

Протокол
Днес, 18.12.2014 година се проведе заседание на комисията съгласно заповед РД - 07 160 08.12.2014 г. на директора на ОУ "Стефан Караджа" за резултати от извършено разглеждане и оценяване на постъпили ценови оферти за фирми за Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - модул "Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас".

Пълният текста може да прочетете тук.

 

 

 

 
   
Начало І Прием І История І За училището І Проекти І Настоятелство І Награди І Полезни връзки І Галерия
 
©2019 All rights reserved.
Дизайн и реализация: Искра Иванова