Награди на ученици

 

separator

 

Грамота на Елизабет Бойчанова за първа награда за литературна творба в конкурса Детско море

 

       

Грамота на Илина Минева за Специална награда за литературна творба в конкурса Детско море

Грамота на Ивайла Славова за Трета награда за литературна творба в конкурса Детско море

       

Грамота на Георги Петков от 5б за I награда в състезанието "Преглед на знанията по информатика - 2018" гр. Варна

Удостоверение на Георги Петков от 5б за участие в "Национален летен турнир по информатика - 2018" гр. Пловдив

       

Грамота на Любомир Георгиев за участие в петнадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

Грамота на Габриела Никова за участие в петнадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

       

Грамота на Александра Славова за участие в петнадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

Грамота на Димитър Димитров за участие в Петнадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

       

Грамота на Мартин Тодоров за III то място в конкурс за рисунка "Моята планета"

I награда за проза на Димитър Димитров в Петнадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

       

Грамота на Боян Йосиф - Голяма награда за литературна творба в конкурса Детско море

Грамота на Мария Драгнева от XII национален музикален фолклорен фестивал

       

Грамота на Йоанна Николаева за отлични резултати в състезанието "Ключът на музиката" Пловдив 2018г.

Грамота на Гергана Ангелова за отлични резултати в състезанието "Ключът на музиката" Пловдив 2018г.

       

Грамота на Йоанна Николаева за отлични резултати в състезанието "Ключът на музиката" Пловдив 2018г.

Грамота на Ралица Джукева за отлични резултати в състезанието "Ключът на музиката" Пловдив 2018г.

       

Грамота за първо място на Валерия Дамянова в конкурса "Баба Марта" 2018

Грамота за участие на Георги Иванов в XVII регионален ученически конкурс "Моята България"

       

Грамота за участие на Андрея Торозова в XVII регионален ученически конкурс "Моята България"

Грамота за спечелена Първа награда за есе на Александра Славова

       

Сертификат за участие на Антония Данаилова в V Регионално състезание по Информационни технологии "България - древна и млада". 2018

Сертификат за участие на Преслав Дяков в V Регионално състезание по Информационни технологии "България - древна и млада". 2018

       

Сертификат за участие на Теодор Тончев в V Регионално състезание по Информационни технологии "България - древна и млада". 2018

Грамота на Георги Петков за II място в V Регионално състезание по Информационни технологии "България - древна и млада". 2018

       

Грамота за участие на Стефан Димитров в конкурс за фантастични рисунки

Грамота за участие на Свилен Господинов в конкурс за фантастични рисунки

       

Грамота за участие на Калина Павлова в конкурс за фантастични рисунки

Грамота за участие на Ирина Данова в конкурс за фантастични рисунки

       

Грамота за участие на Йоанна Шамарджиева в конкурс за фантастични рисунки

Грамота за участие на Даниел Турлаков в конкурс за фантастични рисунки

       

Грамота за участие на Анджела Кирчева в конкурс за фантастични рисунки

Грамота за участие на Александра Славова в конкурс за фантастични рисунки

       

Грамота на Стефани Цанкова - за участие в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"

Грамота на Петър Миленов - за участие в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"

       

Грамота на Мелис Яхя - за участие в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"

Грамота на Маргарита Василева - за участие в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"

       

Грамота на Ина Росенова - за участие в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"

Грамота на Добромира Ганчева - за участие в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"

       

Грамота на Валерия Дамяноваа - за участие в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"


Грамота на Андрея Торозова - I място в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"

       

Грамота на Александра Славова - поощрение в конкурса "Мария Кюри - живот посветен на науката"


Сертификат на Стефани Цанкова за участие с проект в XXVI международен екофорум "Сребърна 2017"

       


Сертификат на Александър Цачев за участие с проект в XXVI международен екофорум "Сребърна 2017"

Грамота на Никола Георгиев за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

       

Грамота на Боян Йосиф за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

Грамота на Йоан Йовчев за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

       

Грамота на Пламена Момчилова за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

Грамота на Христо Иванов за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

       

Грамота на Ива Иванова за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

Грамота на Валерия Дамянова за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

       

Грамота на Мартин Големанов за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

Грамота на Росен Димитров за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

       

Грамота на Добромира Ганчева за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

Грамота на Мария-магдалена Иванова за участие в общински фестивал "Науката чрез изкуство"

       

Грамота на Валерия Дамянова - Голяма награда за литературна творба в конкурса "Детско море"

Грамота на Мелис ЯхЯ за първа награда за литературна творба в конкурса "Детско море"

       

Грамота на Мелис ЯхЯ за първа награда -проза в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

Грамота на Ирина Данова за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

       

Грамота на Виктор Янев за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

Грамота на Деница Йорданова за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

       

Грамота на Звездалина Велкова за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

Грамота на Павел Димитров за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

       

Грамота на Симона Димитрова за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

Грамота на Габриела Никова за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

       

Грамота на Маргарита Наумова за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

Грамота на Надежда Стефанова за участие в национален литературен конкурс "В търсене на талисман за щастие"

       


Поощрителна награда раздел проза за Ирион Деков в четеринадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

       

Грамота на Нели-Елина Пламенова за участие в четеринадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

Грамота на Ирион Деков за участие в четеринадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

       

Грамота на Юлияна Данчева за участие в четеринадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

Грамота на Никола Георгиев за участие в четеринадесети литературен конкурс "Мария Смилова"

       

Грамота за I място на Теодор Тончев в IV регионално състезание по Информационни технологии

Грамота за III място на Емануела Дренчева в IV регионално състезание по Информационни технологии

       

Грамота на Иван Костов за 3то място в Математически турнир Черноризец Храбър 2016

Поощрителна награда на Симона Кръстева в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

       

Грамота за участие на Ивайла Радулова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

Грамота за участие на Стефани Цанкова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

       

Грамота за участие на Александра Славова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

Поощрителна награда на Лилла-Илона Ловаш в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

       

Грамота за участие на Паола Георгиева в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

Грамота за участие на Лора Йонова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

       

Грамота за участие на Сияна Стоянова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

Поощрителна награда на Валерия Дамянова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

       

Грамота за участие на Валерия Дамянова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

Грамота за участие на Андрея Торозова в XVI регионален ученически конкурс "Моята България"

       

Сертификат на Александра Христова

Сертификат за участие на Александра Христова в международния детски художествен конкурс - "Look And Learn"

       

Грамота за участие в Национална изложба на творчество на ученици със СОП на тема "Заедно" Светослав Иванов

Грамота за участие в Национална изложба на творчество на ученици със СОП на тема "Заедно" Александър Златански

       

Диплом на Кристияна Димитрова за Първа награда в раздел "Рисувана картичка". Общински конкурс "Рождество Христово"

Диплом на Никола Драгнев за Първа награда в раздел "Рисувана картичка". Общински конкурс "Рождество Христово"

       

Диплом на Мария Костадинова за Трета награда в раздел "Рисувана картичка". Общински конкурс "Рождество Христово"

Диплом на Стефан Димитров за Трета награда в раздел "Рисувана картичка". Общински конкурс "Рождество Христово"

       

Диплом на Ирина Стефанова Ангелова за Първа награда в раздел "Рисувана картичка". Общински конкурс "Рождество Христово"

Грамота за първо място в конкурса за есе или разказ на тема "Героизма в наши дни" на Симона Димитрова

       

Грамота за второ място в конкурса за есе или разказ на тема "Героизма в наши дни" на Габриела Никова

Грамота за трето място в конкурса за есе или разказ на тема "Героизма в наши дни" на Виктор Янев

       

Грамота за трето място в конкурса за есе или разказ на тема "Героизма в наши дни" на Христо Иванов

Грамота на Йоан Йовчев - Първа награда за литературна творба в конкурса "Детско море"

       

Грамота на Боряна Кръстева - Втора награда за литературна творба в конкурса "Детско море"

Грамота на Жана Цонева - Специална награда за литературна творба в конкурса "Детско море"

       

Диплома на Жана Георгиева - Поощрителна награда. Раздел "Рисувана и колажирана картичка" в Общински конкурс "Възкресение Христово" Варна 2016

Грамота на Симона Димитрова - Първо място в конкурса "Нашите приятели"

       

Диплома на Кристияна Димитрова - Втора награда от Общински конкурс "Рождество Христово", Варна

Грамота на Ирина Ангелова - Поощрителна награда от конкурса "ТКВ търси талантливи деца на Варна "

       

Грамота на Валерия Крумова за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

Грамота на Радостина Славова за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

       

Грамота на Преслав Нейков за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

Грамота на Нина Ангелова за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

       

Грамота на Маринела Рачева за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

Грамота на Луиза Вардеванян за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

       

Грамота на Георги Христов за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

Грамота на Георги Георгиев за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

       

Грамота на Аристотелис Коккинас за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

Грамота на Емил Биринджаев за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

       

Грамота за отлично представяне на Любомира Маринова в Математическо състезание "Европейско кенгуру" 16.04.2016

Грамота на Ани Цонева за участие в конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" 21.03.2016

       

Грамота за участие на Велизар Александров в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

Грамота за участие на Теодор Радев в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

       

Грамота за участие на Симона Кръстева в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

Грамота за участие на Поля Костова в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

       

Грамота за участие на Максим Миовски в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

Грамота за участие на Лилла Ловаш в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

       

Грамота за участие на Кристиан Петков в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

Грамота за участие на Ива Башлиева в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

       

Грамота за участие на Гергана Ангелова в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

Грамота за участие на Елия Будакова в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

       

Грамота на Ивайло Станимиров за постигнато трето място в спорта тенис на маса в общински ученически игри 2015/2016

Грамота за участие на Джесика-Теодора Димитрова в XV Общински ученически конкурс "Моята България". Раздел: художествено слово

       

Сертификат на Симона Найденова за участие във фестивала "Светлината в нас и около нас".

Сертификат на Ралица Димитрова за участие във фестивала "Светлината в нас и около нас".

       

Сертификат на Любомир Георгиев за участие във фестивала "Светлината в нас и около нас".

Сертификат на Летисия Ненова за участие във фестивала "Светлината в нас и около нас".

       

Сертификат на Георги Георгиев за участие във фестивала "Светлината в нас и около нас".

Сертификат на Богдан Миленков за участие във фестивала "Светлината в нас и около нас".

       

Второ място на Йоан Йовчев в конкурс "ТКВ търси талантливите деца на Варна" - направление "Изкуство" 2015 г.

Сертификат на Антония Иванова за участие във фестивала "Светлината в нас и около нас".

       

Поощрителна награда на Валерия Дамянова в конкурс "ТКВ търси талантливите деца на Варна" - направление "Изкуство" 2015 г.

Поощрителна награда на Ирина Ангеловав конкурс "ТКВ търси талантливите деца на Варна" - направление "Изкуство" 2015 г.

       

Грамота за I място в категория рисунка на Валерия Дамянова в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

Поощрителна награда на Виктория Горанова в конкурс "ТКВ търси талантливите деца на Варна" - направление "Изкуство" 2015 г.

       

Грамота за участие в категория макети на Виктория Иванова в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

Грамота за участие в категория рисунка на Добромира Ганчева в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

       

Грамота за участие в категория рисунка на Ивайла Радулова в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

Грамота за участие в категория рисунка на Стефани Русланова в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

       

Грамота за участие в категория рисунка на Симона Кръстева в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

Грамота за участие в категория рисунка на Ники Ненов в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

       

Грамота на Ана Калчева за участие в национален литературен конкурс "По следите на едно писмо в бутилка" 2015г.

Грамота за участие в категория рисунка на Йоан Йовчев в конкурса "Светлината и светлоннобазираните технологии" 2015г.

       

Грамота на Ива Башлиева за участие в национален литературен конкурс "По следите на едно писмо в бутилка" 2015г.

Грамота на Ралица Димитрова за участие в национален литературен конкурс "По следите на едно писмо в бутилка" 2015г.

       

Грамота на Стелиан Ганчев за участие в национален литературен конкурс "По следите на едно писмо в бутилка" 2015г.

Грамота на Траяна Георгиева за участие в национален литературен конкурс "По следите на едно писмо в бутилка". 2015г.

       

Грамота на Елица Лоринкова за Втора награда за литературно творчество в конкурса "Детско море" 2015г.

Грамота на Ирина Ангелова за поощрителна награда за рисунка в конкурса "Детско море" 2015г.

       

Диплом за втора награда на Максим Миовски Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

Диплом за трета награда на Елия Будакова Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

       

Грамота за участие на Поля Костова Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

Грамота за участие на Петър Ников Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

       

Грамота за участие на Светослав Конаков Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

Грамота за участие на Димитър Ников Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

       

Грамота за участие на Максим Миовски Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

Грамота за участие на Ралица Димитрова Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

       

Грамота за първа награда на Ясмин Наскова от участие в Национална изложба-конкурс за детска рисунка "Св. Трифон Зарезан" 2015

Грамота за участие на Стилян Георгиев Раздел: Худоествено слово XIV общински конкурс "Моята България" 2015г.

       

Благодарствено писмо на Симона Димитрова за участие в конкурса "Моята зелена мечта за България". 25.11.2014г.

Грамота за Трета награда на Радосвета Маринова в общинския конкурс "Рождество Христово" 2014г.

       

Сертификат за поощрителна награда на Гергана Савчева от първия международен конкурс за детска рисунка Банско 2014

Благодарствено писмо на Георги Христов за участие в конкурса "Моята зелена мечта за България". 25.11.2014г.

       

Диплом за II място на Йоан Йовчев от конкурс "Аз обичам Черно море" 2014 г.

Диплом за III място на Андрея Торозова от конкурс "Аз обичам Черно море" 2014г.

       

Диплом на Кристиан Велинов 7кл. от Трети Национален конкурс за детска рисунка "ПриказкиТе"

Втора награда за Димитър Дянков от Сингапурско международно математическо състезание 2014г.

       

Грамота на Симона Найденова за участие в национален литературен конкурс на тема: "Историята на един търсач на вълшебства".

Грамота наАна Калчева за участие в национален литературен конкурс на тема: "Историята на един търсач на вълшебства"

       

Грамота на Никола Денев за участие в национален литературен конкурс на тема: "Историята на един търсач на вълшебства".

Поощрителна награда на Дейвид Кафеджиев за литературна творба от конкурса "Детско Море"

       

Поощрителна награда на Мелис Мехмед от конкурса "Детско Море"

Почетна грамота на Стелиян Ганчев от трети национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България"03.03.2014

       

Почетна грамота на Мирела Дойчева от трети национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България"03.03.2014

Почетна грамота на Йоана Крумова от трети национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България"03.03.2014

       

Почетна грамота на Гергана Савчева от трети национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България"03.03.2014

Почетна грамота на Кристиян Велинов от трети национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България"03.03.2014

       

Диплом на Миа Вукич за участие в конкурс за илюстрация на чешка и словашка приказка

Почетна грамота на Виктория Иванова от трети национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България"03.03.2014

       

Диплом на Ина Иванова за участие в конкурс за илюстрация на чешка и словашка приказка

Диплом за III награда на Михаела Найденова V клас за участие в конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение

       

Диплом за I награда на Ралица Димитрова V клас за участие в конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение

Диплом за II награда на Ива Башлиева V клас за участие в конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение

       

Конкурс Моята България. трета награда за авторска рисунка на Калина Недева V клас

Диплом за III награда на Калина Недева V клас за участие в конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение

       

VIII конкурс за най-артистична мартеница. Грамота за второ място на Добромира Ганчева II в.

VIII конкурс за най-артистична мартеница. Грамота затрето място на Ясмин Наскова IV б.

       

Специална награда на Мартина Белчева за участие в конкурса "Карай умно, спаси детски живот" 2013г.

Грамота за III-то място на Николай Николов за участие в конкурса "Карай умно, спаси детски живот" 2013г.

       

Грамота на Милко Костадинов за участие в конкурс "Обичам природата и аз участвам" 2013

Грамота за отличие в конкурс за есе и разказ на тема "Полицай и дете - ръка за ръка" на Стела Бъчварова V кл.

       

Грамота за отличие в конкурс за есе и разказ на тема "Полицай и дете - ръка за ръка" на Нелиа Митева V кл.

Грамота за отличие в конкурс за есе и разказ на тема "Полицай и дете - ръка за ръка" на Кристина Стоянова V кл.

       

Грамота за II място на Катерина Николова от конкурса "Моята приказка за доброто" 2013г.

Поощрителна награда на Кристина Събева от Националния конкурс на тема "Едно невероятно пътуване във времето"2013г.

       

Поощрителна награда на Добромира Ганчева в конкурс "Детско море"2013г.

Поощрителна награда на Добромира Ганчева в конкурс "Детско море"2013г.

       

Грамота на Радослав Стоянов за участие в XV национален фестивал на детската книга Сливен 2013

Грамота на Сияна Владева III в клас от конкурса "Великден" 2013г

       

Грамота на Надежда Иванова за участие в XV национален фестивал на детската книга Сливен 2013

Грамота на Николай Иванов за участие в XV национален фестивал на детската книга Сливен 2013

       

Грамота на Никола Георгиев за участие в XV национален фестивал на детската книга Сливен 2013

Грамота на Кристина Събева за участие в XV национален фестивал на детската книга Сливен 2013

       

Диплома за поощрителна награда на Никола Георгиев в Регионален ученически конкурс "Сръчни ръце" Варна 2013

Диплома за поощрителна награда на Андрея Торозова в Регионален ученически конкурс "Сръчни ръце" Варна 2013

       

Грамота за участие на Мирела Дойчева в Националното състезание за мултимедийна презентация "Водата-извор на живот"

Грамота за участие на Вивиан Казакова в Националното състезание за мултимедийна презентация "Водата-извор на живот"

       

Почетна награда на Стелиан Ганчев IV клас от втори национален конкурс за ученическа рисунка.

Почетна награда на Гергана Савчева IV клас от втори национален конкурс за ученическа рисунка.

       

Почетна награда на Кристиян Велинов VI клас от втори национален конкурс за ученическа рисунка.

Почетна награда на Георги Георгиев IV клас от втори национален конкурс за ученическа рисунка.

       

Сертификат на Нелиа Митева Vа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

Втора награда за рисунка на Вивиан Казакова VI клас в конкурса "Моята България" 2013г.

       

Сертификат на Михаил Димов Vа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

Сертификат на Ана Калчева Vа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

       

Сертификат на Стела Бъчварова Vа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

Сертификат на Петър Георгиев Vа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

       

Сертификат на Йоана Крумова VIа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

Сертификат наТодор Радев Vа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

       

Сертификат на Елена РумполоваIV клас за успешно преминат тест "Кацане на Марс" 2012

Сертификат на Симона Христова VIа клас за участие в празник посветен на 540 години от рождението на Н.Коперник

       

Сертификат на Кристиян Велинов VII б класза участие в Национално състезание по природни науки и екология с проект "Лечебните свойства на минералните води"2012

Сертификат на Поли Костова IV клас за успешно преминат тест "Кацане на Марс" 2012

       

Грамота на Росина Куртева VII б клас за II-ро място в конкурс за рисуване "Поглед към "Приморски" района, в който живея и уча" 2012

Сертификат на Вивиан Казакова от VI а клас за участие в Национално състезание по природни науки и екология с проект "Вредата от тютюнопушенето"2012

       

Грамота на Даниел Райков от V а клас за I-во място в конкурс за рисуване "Поглед към "Приморски" района, в който живея и уча" 2012

Грамота на Вивиан Казакова от VI а клас за участие в конкурс за рисуване "Поглед към "Приморски" района, в който живея и уча" 2012

       

Грамота Жасмина Събева за представена творба в Национален конкурс с международно участие "Моето училище - вчера, днес и утре" 2012г.

Грамота на Валентин Големанов от VII б клас за участие в конкурс за рисуване "Поглед към "Приморски" района, в който живея и уча" 2012

       

Грамота Кристиян Димитров за представена творба в Национален конкурс с международно участие "Моето училище - вчера, днес и утре" 2012г.

Грамота Ангел Иванов за представена творба в Национален конкурс с международно участие "Моето училище - вчера, днес и утре" 2012г.

       

Грамота Марина Георгиева за представена творба в Национален конкурс с международно участие "Моето училище - вчера, днес и утре" 2012г.

Грамота Кристиян Петров за представена творба в Национален конкурс с международно участие "Моето училище - вчера, днес и утре" 2012г.

       

Грамота на Кристиян Петров за участие и отлично представяне в областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда 2012г.

Грамота на Кирил Герджиков за участие и отлично представяне в областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда 2012г.

       

Грамота на Звездалина Филипова за участие и отлично представяне в областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда 2012г.

Грамота на Виктория Пеева за участие и отлично представяне в областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда 2012г.

       

Грамота за поощрение на Зорница Бъчварова V клас в раздел рисунка във Фестивал на знанието "Вселена за всички"2012г.

Грамота на Жасмина Събева за участие и отлично представяне в областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда 2012г.

       

Сертификат на Вяра Мицова Vб клас за активно участие във Фестивал на знанието "Вселена за всички" 2012г.

Сертификат на Павлина Димитрова Vб клас за активно участие във Фестивал на знанието "Вселена за всички" 2012г.

       

Сертификат на Китен Русев Vб клас за активно участие във Фестивал на знанието "Вселена за всички" 2012г.

Сертификат на Диана Петканова Vб клас за активно участие във Фестивал на знанието "Вселена за всички" 2012г.

       

Грамота за четвърто място на Камен Христодулов III клас от от Великденско математическо състезание 2012г.

Грамота за трето място на Виктория Петрова 2 клас от Математическо състезание "Европейско кенгуру" 2012г.

       

Грамота за второ място на Тихомир Стефанов IIIб клас от конкурса "Графити върху платно" 2012г.

Грамота за първо място на Звездалина Филипова VIIб клас от конкурса "Графити върху платно" 2012г.

       

Грамота за поощрение на Стефания Молдованска V клас във фотоконкурс Полети НАОП "Николай Коперник" Варна 2012г.

Грамота за трето място на Катрин Стефанова IVа клас от конкурса "Графити върху платно" 2012г.

       

Диплом наАнна Раданова VI клас заучастие и трета награда от конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение 2012

Грамота за първо място на Виктория Петър Петрова от II клас от Великденско математическо състезание

       

Диплом на Ванина Косева IV клас заучастие и поощрение от конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение 2012

Бронзова грамота на Деница Иванова VII клас за трета награда в състезание по български език 2012

       

Диплом на Гергана Раданова VI клас за втора награда от конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение 2012

Диплом на Пламена Стоянова VI клас за поощрителна награда от конкурс за рецитация на чешко и словашко произведение 2012

       

Сертификат на Зорница Бъчварова V клас за участие в "Работилница за планети" 2012

Сертификат на Жулиета Бъчварова V клас за участие в "Работилница за планети" 2012

       

Грамота на Яница Халачева за участие с есе в конкурса "Обичам природата- и аз участвам"

Сертификат на Дарина Петрова V клас за участие в "Работилница за планети" 2012

       

Грамота за I място наТеодор Вълчев-макет в Образователен фестивал, гр.Варна, 11 юни 2011

Грамота на Виктория Петрова за шесто място в Двадесети математически турнир "Черноризец Храбър"СМБ-Варна
       

Грамота за II място на Моника Вълчанова-презентация в Образователен фестивал, гр.Варна, 11 юни 2011

Грамота за I място на Виктор Добрев-макет в Образователен фестивал, гр.Варна, 11 юни 2011
       

Грамота за II място на Жаклин Ангелова-кръстословица в Образователен фестивал, гр.Варна, 11 юни 2011

Грамота за II място на Жаклин Ангелова-макет в Образователен фестивал, гр.Варна, 11 юни 2011
       

Грамота за II място на Йорданка Димитрова-кръстословица в Образователен фестивал, гр.Варна, 11 юни 2011

Грамота за III място на Йорданка Димитрова-презентация в Образователен фестивал, гр.Варна, 11 юни 2011
       

Европейско математическо състезание "Кенгуру". Грамота за отлично представяне на Стоян Тончев 4 клас

Грамота за III награда на Деница Иванова от 6 клас в конкурса за "Вълшебна приказка"
       

Трета награда на Деница Русева в конкурса за рисунка "Моите приятели, полицаите"

Европейско математическо състезание "Кенгуру". Грамота за отлично представяне на Кристиян Петров 6 клас
       

Трета награда на Нина Ангелова в конкурса за рисунка "Моите приятели, полицаите"

Трета награда на Виктор Мийков в конкурса за рисунка "Моите приятели, полицаите"
       

Втора награда на Емануела Рачева в конкурса за рисунка "Моите приятели, полицаите

Втора награда на Деница Иванова в конкурса за рисунка "Моите приятели, полицаите"
       

Доплом за първа награда на Стефани Симоваот Общински конкурс "Възкресение Христово" 2011-раздел "Великденска рисунка и колажирана картичка"

Втора награда на Ивелина Неделчева в конкурса за рисунка "Моите приятели, полицаите"
       

Фестивал "Човек и космос" поощрителна награда на Никола Георгиев конкурс-модели и макети

Доплом за трета награда на Нина Ангелова от Общински конкурс "Възкресение Христово" 2011-раздел "Великденска рисунка и колажирана картичка"
       

Фестивал "Човек и космос" поощрителна награда на Николай Иванов конкурс-модели и макети

Фестивал "Човек и космос" поощрителна награда наДеница Господинова -конкурс-рисунка
       

Фестивал "Човек и космос" поощрителна награда на Димитър Дянков конкурс-стихове

Фестивал "Човек и космос" поощрителна награда на Габриела Христова -конкурс-проза
       
Сертификат за участие в "Работилница за планети" на Александра Радева 5 клас
Фестивал "Човек и космос" поощрителна награда на Фелина Атанасова
       
Сертификат за участие в "Работилница за планети" на Божидара Крумова 7 клас
Сертификат за участие в "Работилница за планети" на Виктория Гърневска 7 клас
       
Сертификат за участие в "Работилница за планети" на Марина Георгиева 5 клас
Сертификат за участие в "Работилница за планети" на Лидослав Желев 7 клас
       
Втора награда за рисунка в конкурса "Моята България" на Илиян Петков 6 клас
Сертификат за участие в "Работилница за планети" на Вероника Емилова 5 клас
       
Втора награда за художествено изпълнение на литературна творба в конкурса "Моята България" на Златина Цонев 7 клас
Трета награда за художествено изпълнение на литературна творба в конкурса "Моята България" на Божидара Крумова 7 клас
       
Трета награда за литературно творчество в конкурса "Моята България" на Стоян Тончев 4 клас
Поощрителна награда за литературно творчество в конкурса "Моята България" на Габриела Найденова 7 клас
       
Специална награда на Ротари клуб-Казанлък на Гордислава Банова в IV Национален конкурс за детска рисунка "Наследниците на Дечко Узунов"
Трета награда за художествено изпълнение на литературна творба в конкурса "Моята България" на Илияна Конакова 7 клас
       
XIV Национален конкурс за литературно творчество и компютърна рисунка "Любовта в нас" Поощрителна награда на Деница Иванова 6 клас
Картина на Деница Русева в сп. Пчелица
       
КОНКУРС "Рождество Хтистово"

Общински конкурс„Рождество Хтистово"2010 -Първа награда за литературно творчество на Правдомир Костов

КОНКУРС "Рождество Хтистово"
Общински конкурс„Рождество Хтистово"2010 -Втора награда за рисунка и колажирана картичка на Йоана Петрова
       
КОНКУРС "Рождество Хтистово"
Общински конкурс„Рождество Хтистово"2010- Първа награда за рисунка на Деница Русева
КОНКУРС "Рождество Хтистово"
Общински конкурс„Рождество Хтистово"2010- Първа награда за рисунка на Амалия Акопян
       
КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"
Грамота на Йоана Петрова за достойно предтсвяне в състезанието "Аз рисувам"
КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"
Благодарствено писмо на Катерина Големанова IVа за участие в кампанията "Да дарим радост"
       
КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"
Благодарствено писмо на Габриела Кирилова VIб за участие в кампанията "Да дарим радост"
КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"
Благодарствено писмо на Илиян Преславов VIб за участие в кампанията "Да дарим радост"
       
КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"
Благодарствено писмо на Радостина Неделчева IVа за участие в кампанията "Да дарим радост"
КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"
Благодарствено писмо на Александра Радева Vб за участие в кампанията "Да дарим радост"
       
Грамота на Илиян Петков в раздел изобразително изкуство на конкурса Омагьосаното ми семейство-сп. Пчелица
Картина на Нина Ангелова в сп. Пчелица
       

 

 

1 І 2 І 3 І 4І 5І 6

 

separator

   
Начало І Прием І История І За училището І Проекти І Настоятелство І Награди І Полезни връзки І Галерия
 
©2019 All rights reserved.
Дизайн и реализация: Искра Иванова