school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Актуална информация към 10.05.2021 г.

  •   ученици с положителен PCR тест под карантина, в условията на ОЕСР : 0
  •   учители с положителен PCR тест: 0
  •   помощен персонал с положителен PCR тест под карантина: 0
  •   ученици, контактни с лица с положителен PCR тест под карантина, обучавани в ОЕСР: 6
  •   учители, контактни с лица с положителен PCR тест под карантина: 1

 


 

Информация за COVID-19


Заповеди, правилници и инструкции - Министерство на Здравеопазването 


Учебна 2021/2022 година

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


Учебна 2020/2021 година


Уважаеми родители,

Напомняме Ви да осигурите лични предпазни средства за учениците. Спазвайте създадената организацията за прием и изпращане на ученици! Молим Ви да проявите разбиране и вярваме, че ще ни подкрепите в реализирането на мерките свързани с опазване живота и здравето на всички.


  

График електронна среда

I час

8:00- 8:30ч.

II час

8:45- 9:15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

9:45- 10:15 ч.

IV час

10:30- 11:00 ч.

V час

11:15- 11:45 ч.

VI час

12:00- 12:30 ч.

VII час

12:45- 13:15 ч.


Анкета за родители  на ученици 5 - 7 клас, свързана с  обучението в електронна среда

Уважаеми родители,
Молим Ви, да попълните настоящата анкета за преминаване в обучение в електронна среда. Целта на анкетата е да се проучат вашите нагласи  към онлайн обучението чрез преминаване на обучение от разстояние в електронна среда по график за редуване на присъствено обучение и такова в електронна среда с цел създаване на безопасна среда на учене в условия на COVID-19

Благодаря Ви!

Бъдете здрави!

Линк към анкетата


Tелефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID-19


 ЗАПОВЕД РД-01-51/26.01.2021 на Министъра на здравеопазването  противоепидемични мерки 01.02.2021-  до 30.04.2021


ЗАПОВЕД РД-01-718/18.12.2020 на Министъра на здравеопазването /  за изменение и допълнение на заповед РД-01-677/25.11.2020 противоепидемични мерки 22.12.2020- 31.12.2020/

ЗАПОВЕД РД-01-677/25.11.2020 на Министъра на здравеопазването / противоепидемични мерки 27.11.2020 -23,30ч. до 21.12.2020/

Заповед РД-09-3310/18.11.2020 относно носене на лични предпазни средства

Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед  №РД 09-3158/11.11.2020 Г. на министъра на образованието и науката  за преминаване към ОРЕС по решение на обласните /общинските кризистни щабове и/или регионални здравни инспелкции

Заповед  №РД 09-3158/11.11.2020 Г. на  министъра на образованието и науката  с разписана процедура за предложения и решения за преминаване към ОРЕС в условията на обявена извънредна епидемична обстановка 

Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

ПЛАН ЗА РАБОТА  В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 
Алгоритъм за превключване от приисъствена обучение към ОРЕС
Заповед на директора противоепидимични мерки
Противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
Връзка към Единен информационен портал
Как да предпазим себе си и другите – информационен материал на МЗ и СЗО
Мерки превенция на риска от разпространение на COVID-19
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 
Наръчник за родители
Бланка - списък контактни лица
Отпускане на месечна целева помощ на семейства с деца до 14 - годишна възраст

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  • По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  •  По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Декларация ; Заявление

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди