school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 


 Заповед училищен план - прием 2024/2025г.


Свободни места за учебната 2023/2024 г. към дата 01.09.2023г. - срок за подаване на заяления 11.09.2023; класиране 12.09.2023

Клас 1 2 3 4 5 6 7
Свободни места 0 2 0 3 0 0 2

1 клас - 1 /едно/ свободно място към дата 11.08.2023


Свободни места за учебната 2023/2024 г. към дата 12.07.2023г. - срок за подаване на заяления 28.07.2023; класиране 3.08.2023

Клас 1 2 3 4 5 6 7
Свободни места 0 2 0 4 1 0 2

Условия и ред за заемане на свободни места в ОУ „ Стефан Караджа“ гр. Варна

 Заявление за участие в процедура за запълване на свободни места

Свободни места за учебната 2023/2024 г. към дата 19.06.2023г. - срок за подаване на заяления 7.07.2023; класиране 10.07.2023

Клас 1 2 3 4 5 6 7
Свободни места 2 0 1 0 0 2

 

При актуализиране на броя свододни места същите ще бъдат публикувани на информационното табло в училището.

За информация - Организатор обучение - г-жа Мария Маринова


Заповед училищен план - прием 2023/2024г.


Заповед училищен план - прием 2022/2023г.


 

Свободни места за ученици учебна 2021/2022г.

1 клас 2 клас 3 клас  4 клас 5 клас 6 клас 7 клас
- 2 0 0 4 0 8

 


Свободни места за ученици учебна 2020/2021г.

1 клас 2 клас 3 клас  4 клас 5 клас 6 клас 7 клас
- - - 4 - 4 5

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди