school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Олимпиади и състезания

Учебна 2020/2021 година

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище-домакин и училище-координатор на състезанието.
За участието в пролетно математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 16.03.2021 г. подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът.
На 25.03.2021г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

Регламент

Заявление за участие

Декларация информирано съгласие


Информация за условия за участие в изяви от Националния календар за изяви по интереси на МОН

РЕД ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ - Уважаеми ученици и родители, уведомявам Ви , че резултатите от Общински кръг се оповестяват в ел. дневник.  Всеки участник или негов родител може да подаде заявление за запознаване с работата от олимпиадата до 05.02.2021г. Запознаването се осъществява в  кабинет на ЗДУД в рамките на дните 8-10.02.2021 г. от  13.00 – 14.00ч. в присъствието на председателите на комисиите по оценяване. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.

"Ключът на музиката" IV, V, VI, VII клас дата на провеждане 22.01.2021г. / за участие подаване на заявление в срок до 20.01.2021г. отговорник г-жа Соня Стефанова/

Предмет

Дата до:

Училищна дата

ден от седмицата

Начало

Продължителност

Областен

1

БЕЛ IV-VII клас

20.02.2021

02.02.2021

вторник

14:00

V,VI

2 астр.часа

VII

3 астр.часа

07.03.2021

2

Математика IV-VII клас

13.02.2021

16.01.2021

събота

09:00

4 астр. часа

13.02.2021

3

История и цивилизация V-VII клас

13.02.2021

28.01.2021

четвъртък

14:00

2 астр.часа

28.02.2021

4

География и икономика V-VII клас

13.02.2021

27.01.2021

сряда

14:00

2 астр.часа

27.02.2021

5

Физика VII клас

06.02.2021

27.01.2021

сряда

14:00

4 астр. часа

20.02.2021

6

Химия и опазване на околната среда VII клас

30.01.2021

20.01.2021

сряда

14:00

4 астр. часа

13.02.2021

7

Биология и здравно VII клас

06.02.2021

25.01.2021

понеделник

14:00

4 астр. часа

21.02.2021

8

„Знам и мога“ –IV клас

23.01.2021

23.01.2021

събота

9:00

80 минути

27.02.2020

 

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година 

Състезания на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас

 

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди