school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП 

ПЪТНИ ЗНАЦИ

МАТЕРИАЛИ  БДП


Дни за безопасността по пътищата 2022 г. на ROADPOL

 На 21 септември 2022 г. ученици от начален етап проведоха инициатива под мотото "Ние пресичаме правилно"; а на 23 септември 2022 г. ученици от прогимназиален етап се включиха с инициативата под мотото "Ние познаваме пътните знаци". Проведените инициативи ще бъдат публикувани в сайта на ROADPOL.

 

 


Учениците на ОУ“Стефан Караджа“-Варна се радват на площадка по безопасност на движението, създадена с финансовата подкрепа на Фондация Тотал България.

Изградената площадка в училищния двор предоставя възможност учениците да се запознаят с правилата за движение по пътищата, да усвоят много нови знания и  да придобият умения, необходими в съвременната пътна обстановка.

Провеждането на обучението по БДП с практическа насоченост ще доведе до формиране на граждански компетентности и качества у учениците и занапрeд те ще демонстрират толерантно, отговорно и безопасно поведение като участници в пътното движение.

 

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди