school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП 

ПЪТНИ ЗНАЦИ

МАТЕРИАЛИ  БДП

 

Учениците на ОУ“Стефан Караджа“-Варна се радват на площадка по безопасност на движението, създадена с финансовата подкрепа на Фондация Тотал България.

Изградената площадка в училищния двор предоставя възможност учениците да се запознаят с правилата за движение по пътищата, да усвоят много нови знания и  да придобият умения, необходими в съвременната пътна обстановка.

Провеждането на обучението по БДП с практическа насоченост ще доведе до формиране на граждански компетентности и качества у учениците и занапрeд те ще демонстрират толерантно, отговорно и безопасно поведение като участници в пътното движение.

 

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди