school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП 

ПЪТНИ ЗНАЦИ

МАТЕРИАЛИ  БДП

Дни за безопасността по пътищата 2023 г. на ROADPOL

За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира инициативата Дни на безопасност на пътя в периода 16 – 22 септември 2023 г. Събитието е с мото „Остани жив, пази живота“ и се провежда под патронажа на Министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Фокусът на инициативата е 20 септември – Ден без загинали на пътя.

Учениците от ОУ “Стефан Караджа“ активно се включиха в инициативата на Европейската мрежа на службата на Пътна полиция ROADPOL за организиране на Дни на безопасността на пътя между 16.09 и 22.09.

Днес  20.09.2023 г – Денят без загинали по пътя четвъртокласниците от училището проведоха състезание с велосипеди в двора на училището и изработиха табла.

 


Дни за безопасността по пътищата 2022 г. на ROADPOL

 На 21 септември 2022 г. ученици от начален етап проведоха инициатива под мотото "Ние пресичаме правилно"; а на 23 септември 2022 г. ученици от прогимназиален етап се включиха с инициативата под мотото "Ние познаваме пътните знаци". Проведените инициативи ще бъдат публикувани в сайта на ROADPOL.

 

 


Учениците на ОУ“Стефан Караджа“-Варна се радват на площадка по безопасност на движението, създадена с финансовата подкрепа на Фондация Тотал България.

Изградената площадка в училищния двор предоставя възможност учениците да се запознаят с правилата за движение по пътищата, да усвоят много нови знания и  да придобият умения, необходими в съвременната пътна обстановка.

Провеждането на обучението по БДП с практическа насоченост ще доведе до формиране на граждански компетентности и качества у учениците и занапрeд те ще демонстрират толерантно, отговорно и безопасно поведение като участници в пътното движение.

 

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди