school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

 

Добре дошли

 

Основано през 1935г., носител на орден "Кирил и Методий" - ІІ степен и на общинска награда Варна, училището е съхранило живи възрожденските традиции и идеи. За 2001 г. учителският колектив е носител на награда "Варна", а за 2002 г. е присъдена индивидуална награда "Варна" на ученичка в областта  "Изкуство.

Талантливи ученици от ОУ "Стефан Караджа" - Варна, печелят  поредица от престижни награди в няколко национални и регионални конкурса за детско творчество. Подготовката и участието в международни, национални и общински конкурси са част от дейностите, които училището предприема по реализиране на Националните  програми на МОН и Програмите  на Община Варна за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Откриването и стимулирането на заложбите на талантливи деца в областта на рисуването са сред основните приоритети на училището, което от години обучава по специална програма ученици в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Успешно издържалите изпита за проверка на способностите първокласници, се обучават под вещото ръководство на утвърдилите се и авторитетни преподаватели по изобразително изкуство и не след дълго голяма част от тях се радват на заслужени награди и отличия.

Стимулирането и изявата на творческите заложби на талантливите деца от ОУ "Стефан Караджа" е стъпка и по пътя към по-успешна интеграция на децата със СОП, обучавани в училището. Докосването до красотата на изкуството и творческата атмосфера в часовете по изобразително изкуство влияят позитивно върху тези деца и им помагат да развият и  изявят способностите си.

 

Последни новини


Уважаеми ученици, родители и учители,
 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - VII КЛАС -06.12.2021

     Възобновяват се присъствените учебни занятия за ученици 1- 7 клас считано от 06.12.2021 /с  подадена декларация за съгласие за тестване на ученик  или валиден сертификат/ Създадена е  организация в алгоритъм за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове един път в седмицата (понеделник ) на учениците от съответните класове и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно алгоритъм утвърден със заповед РД – 09- 233   /3.12.2021 на директора на ОУ „ Стефан Караджа“.

Oрганизация в деня  на тестване / понеделник/ 

I-II клас идват в училище , не по- късно от 7,50ч. и се тестват в периода 7,50-8,10ч. 

III- IV клас идват в училище , не по- късно от 7,40ч.  и се тестват в периода 7,40-8,00ч.

V- VII клас идват в училище , не по- късно от 7,30ч.  и се тестват в периода 7,30-7,50ч.

След 7.50ч. входната врата на двора се заключва и ученици се допускат само от централен вход!

При отсъствие на ученик в определения ден за тестване , тестването се извършва в първия присъствен ден  в училище от мед. специалист!

Всички ученици I-IVклас, са с предпазни маски в това число и в класните стаи до получаване на резултата от тестването в деня на тестване, а също и в общите част по време на престоя им в училище!

Всички ученици от V - VII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище!

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители.

За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два / учебни/  дни предварително и ще бъдат включени при наличие на тестове.

ЗАПОВЕД

Заповед № РД09-4813/03.12.2021г на МОН

Заповед № РД09-4814/03.12.2021г на МОН

 НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА 

Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 на МЗ

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на МЗ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИДЯНА :  ТУК 

 

Декларация за съгласие за тестване на ученик - до 14 год.   / над 14год.

Декларация за съгласие за тестване за ученици със СОП - тук


Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха  заповед, която актуализира  насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Приложение към Заповед № РД 09-4614 от 24.11.2021 г. на МОН  и № РД-01-963 от 24.11.2021 г. г. на МЗ

Актуализация от 24.11.2021 на насоките вижте тук


Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха  заповед, която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея те правят задължителни за изпълнение  Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка.

Заповедта вижте тук

Насоките вижте тук


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че е постигната договореност с Регионална дирекция "Социално подпомагане", гр. Варна, за подаване по служебен път на информация за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на ученици от област Варна.

Споразумението се отнася за случаите, когато ОРЕС се организира:

   - съгласно заповед на министъра на образованието и науката за паралелка/група, или за образователна институция, или за всички училища в дадена общино;

   - след решение на общински/областен кризисен щаб;

   - при заболеваемост над 750/100 000 в съответната община.


Има празници в историята на българския народ, които заслужават особено признание и преклонение. Такъв е денят на народните будители. Ден, избран да покаже нашето уважение към големите българи, запазили през вековете своята гордост и памет, желание за свобода и собствен език.

В навечерието на 1 ноември, ученици от  ОУ „Стафан Караджа”  отправиха поздрав към деца, родители и учители, творци, деятели на културата и изкуството.

 


 

Уважаеми ученици и родители, обръщаме се към Вас с цел проучване на мнението Ви относно въвеждане на училищна униформа за учениците в ОУ "Стефан Караджа".

АНКЕТА


Уважаеми родители,

          Информираме Ви, че продажбата на купони за обедно хранен се извършва всеки  четвъртък и петък от 7,30-8,30ч.на страничния вход на училището към ул. Кюстенджа.


 

 Във връзка с епидемиологичната обстановка и ограничаване разпространението на КОВИД - 19, Ви молим при необходимост от заявяване на административна услуга - да използвате предоставените за целта възможности в рубриката "ДОКУМЕНТИ"


Служебна бележка за Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Информация 


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

Заявление и декларация

 


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че през предстоящата учебна година училището ще работи с електронен дневник. В тази връзка предоставяме на Вашето внимание следните полезни връзки:

Връзка към електронен дневник

Указания за регистрация на родител

Указания за регистрация на ученик

Ръководство за програмата


Варненското ОУ „Стефан Караджа" на 85 години - moreto.net

Основно училище "Стефан Караджа“ във Варна чества 85 години от създаването си - https://www.varna24.bg/


Поздравление от кмета на Община Варна - Иван Портних

Честит празник на всички възпитаници и преподаватели в ОУ "Стефан Караджа", които днес празнуват, макар и дистанционно, 85 години от откриването на училището и 180 г. от рождението на неговия патрон. Радвам се, че празниците се посрещат в обновена сграда, чийто ремонт завършихме миналата година, като част от проект, финансиран от ОП "Региони в растеж".


 

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди