school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

 

Добре дошли

 

Основано през 1935г., носител на орден "Кирил и Методий" - ІІ степен и на общинска награда Варна, училището е съхранило живи възрожденските традиции и идеи. За 2001 г. учителският колектив е носител на награда "Варна", а за 2002 г. е присъдена индивидуална награда "Варна" на ученичка в областта  "Изкуство.

Талантливи ученици от ОУ "Стефан Караджа" - Варна, печелят  поредица от престижни награди в няколко национални и регионални конкурса за детско творчество. Подготовката и участието в международни, национални и общински конкурси са част от дейностите, които училището предприема по реализиране на Националните  програми на МОН и Програмите  на Община Варна за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Откриването и стимулирането на заложбите на талантливи деца в областта на рисуването са сред основните приоритети на училището, което от години обучава по специална програма ученици в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Успешно издържалите изпита за проверка на способностите първокласници, се обучават под вещото ръководство на утвърдилите се и авторитетни преподаватели по изобразително изкуство и не след дълго голяма част от тях се радват на заслужени награди и отличия.

Стимулирането и изявата на творческите заложби на талантливите деца от ОУ "Стефан Караджа" е стъпка и по пътя към по-успешна интеграция на децата със СОП, обучавани в училището. Докосването до красотата на изкуството и творческата атмосфера в часовете по изобразително изкуство влияят позитивно върху тези деца и им помагат да развият и  изявят способностите си.

 

Последни новини

Свободни места за ученици учебна 2021/2022г.

Клас

Брой места

II клас

2

III клас

0

IV клас

0

V клас

12

VI  клас

0

VII клас

8

Документи се приемат в деловодството на ОУ “Стефан Караджа“-Варна,  от 08:30 до 16.30 ч. до 23.07.2021 г.

заповед

 Важна информация относно подаване на документи за държавен план-прием  за завършващите  основно образование през учебната 2020/2021 г / прием VIII клас/  прочети тук

 График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование 

 1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
 5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
 10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
 11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл

 https://priem.mon.bg/


Класирани ученици I клас учебна 2021-2022 година  / II класиране/

Записване от 28.06.2021 - 29.06.2021

9.00-17.00ч.

 


 

За периода 1.06.2021 до 23.06.2021 ще се проведат седмици за проектни ,творчески, за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения , за занимания по интереси, спортни дейности и други занимания на открито по предметни области за I-III клас, както следва :

01-07.06.2021   и   08-23.06.2021

За периода 17.06.2021 до 30.06.2021 ще се проведат седмици  за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения, за занимания по интереси, спортни дейности и други занимания на открито по предметни области за IV-VI клас, както следва :

17-30.06.2021 / актуализация 4 клас ; актуализация 5-6 клас/


НА ПРАЗНИК СВЕТЪЛ И ГОЛЯМ

АЗ КАЗВАМ –ВСИЧКИ БУКВИ ЗНАМ!

Първокласниците от ОУ “Стефан Караджа“ вече извървяха първите най-важни стъпки към необятния свят на знанието. Те гордо заявяват: “Ние вече сме грамотни!“ и с  лекота ще полетят по дългия път на познанието, защото буквите носят светлина.

Звучи празникът в душите, сърцето затуптява, а чувствата преливат... И озарени от духовното дело на светите братя, нашите любознателни малки ученици, с радост и вълнение поздравяват всички учители, ученици и родители с най- светлия български празник -24 май. Ден, в който се прекланяме пред магическата мощ на писаното слово, и пренасяме във вечността имената и славата на светите братя Кирил и Методий и тяхното величаво и родолюбиво дело.

Нека вървим след величавия химн на словото , да вземаме сила от тяхната сила, вяра от тяхната вяра, пламък от техния пламък!

Честит празник!


Програма за 24 май във Варна


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 Уважаеми ученици, учители и родители, днес нашето училище отбелязва своя патронен празник. Талантите на основно училище "Стефан Караджа" поздравяват всички с подготвения от тях виртуален концерт.

Фотоизложба

Поздравителен адрес

Поздравителен адрес


 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители  и ученици,  във връзка  заповед РД-01-355/18.05.2021 на Министъра на здравеопазването , учебните занятия ще се провеждат в присъствена форма от 31.05.2021г.,


 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-274/29.04.2021 на Министъра на здравеопазването и РД-09-1028/ 29.04.2021 на Министъра на образованието и науката

Ви уведомяваме, че :

От 01.05.2021 до 31.05.2021г.  учебният процес  в прогимназиален етап ще се провежда по график за редуване на присъствено обучение и ОРЕС , както следва:

- 05.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас

- 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас и 6 клас;

17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас и 7 клас;

заповед

Носенето на лични предпазни средства от всички учители и ученици в общите помещения на училището за времето на присъственото им обучение е задължително, а за учениците от V, VI и VII клас и учителите, преподаващи в същите класове, е задължително и в класните стаи, съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г. 


7 май  - Патронен празник 


22 април – Световен ден на Земята

Този четвъртък, 22 април, отбелязваме 51-то издание на Денят на Земята – ежегодно събитие, което се провежда, за да демонстрира подкрепа за опазването на околната среда. От 1970 г., годината на откриване на годишния Ден на Земята, датата 22 април служи като ден за стартиране на редица значителни утвърдителни глобални събития.

С благодарност, за креативната идея поздравяваме нашите ученички Никол Михова и Емануела Георгиева от III в клас за  изработването на  макет посветен на Световния ден.


 

График присъствено обучение

УЧЕБНИ

ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

7:50

8:30

5 минути

II-ри

8:35

9:15

Голямо междучасие

25 минути

 

III-ти

9:40

10:20

10 минути

IV-ти

10:30

11:10

5 минути

V-ти

11:15

11:55

10 минути

VI-ти

12:05

12:45

5 минути

VII-ти

12:50

13:30

  

График електронна среда

I час

8:00- 8:30ч.

II час

8:45- 9:15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

9:45- 10:15 ч.

IV час

10:30- 11:00 ч.

V час

11:15- 11:45 ч.

VI час

12:00- 12:30 ч.

VII час

12:45- 13:15 ч.


 

Заповед график учебно време


 Във връзка с епидемиологичната обстановка и ограничаване разпространението на КОВИД - 19, Ви молим при необходимост от заявяване на административна услуга - да използвате предоставените за целта възможности в рубриката "ДОКУМЕНТИ"

Служебна бележка за Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Информация 


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)


Уважаеми родители, 

Във връзка с обедното хранене за учениците обхванати в целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 г., Ви уведомяваме, че  купони ще се продават на страничния вход на училището към ул. Кюстенджа всеки четвъртък и петък  от 7.30ч. до 8.30ч. На сайта на училището ще бъде публикувано меню за седмицата за предварителна информация на родителите с оглед закупуване на купони за определени дни по Ваш избор.

Цена на купоните:

Основно ястие и десерт – 3,20 лева.

Храната ще се доставя в индивидуални съдове и прибори.

От ръководството


Уважаеми родители,

Напомняме Ви да осигурите лични предпазни средства за учениците. Спазвайте създадената организацията за прием и изпращане на ученици! Молим Ви да проявите разбиране и вярваме, че ще ни подкрепите в реализирането на мерките свързани с опазване живота и здравето на всички.


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че през предстоящата учебна година училището ще работи с електронен дневник. В тази връзка предоставяме на Вашето внимание следните полезни връзки:

Връзка към електронен дневник

Указания за регистрация на родител

Указания за регистрация на ученик

Ръководство за програмата

 


Варненското ОУ „Стефан Караджа" на 85 години - moreto.net

Основно училище "Стефан Караджа“ във Варна чества 85 години от създаването си - https://www.varna24.bg/


Поздравление от кмета на Община Варна - Иван Портних

Честит празник на всички възпитаници и преподаватели в ОУ "Стефан Караджа", които днес празнуват, макар и дистанционно, 85 години от откриването на училището и 180 г. от рождението на неговия патрон. Радвам се, че празниците се посрещат в обновена сграда, чийто ремонт завършихме миналата година, като част от проект, финансиран от ОП "Региони в растеж".

 


 

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди