school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Заявление за записване на ученик

Заявление отсъствия от ЦОУД

Заявление отсъствия до кл. ръководител

Заявление отсъствия до директор

Заявление ИУЧ

Заявление постъпване ЦОУД     Заявление постъпване ЦОУД / сборни групи 3 и 4 клас/

Заявление отписване ЦОУД

Заявление и доклад освобождаване от ФВС (заявлението се попълва лично от родител и се предава на кл. ръководител. Доклада се попълва и подава от кл. ръководител в деловодството, след проверка на достоверността на медицинските документи, чрез съгласуване с медицинската сестра в училище)

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди