school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Училищен сайт на проекта


Учители от ОУ „ Стефан Караджа“ – Варна  успешно реализираха  мобилност в град Краков / Полша/, финансирана по програма Еразъм+

https://budnavarna.com 


ОУ " Стефан Караджа" гр. Варна одобрено за  за финансиране по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ (юни 2023 - август 2024)

 

Form ID: KA122-SCH-0A908DF1

 

Приобщаващо образование за всички 01/06/2023 - 31/08/2024

Основни дейности: Стратегическо подобряване на професионалните умения и компетенции на екипа, изграждане на организационен капацитет и създаване на партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел постигане на обмен на добри практики и прилагане на иновативни подходи в областта на образованието за повишаване на мотивация за учене и интеграция на ученици в риск, включително работа и обучение на ученици със статут на бежанци, социално включване и ангажиране на родителите в училищния живот и превръщането им в равнопоставени партньори в образователната дейност в училище. Постигане на целите за включване на многообразието с общата цел за равен достъп до качествено образование. Изграждане на позитивна, иновативна и стимулираща личностното развитие образователна среда, развитие на уменията и нагласите на учениците, изграждане и реализиране на образователна среда на междукултурен диалог и превръщане на училището в желано и специално място за всяко дете.


01.09.2023

Механизъм и критерии за подбор на кандидатите за включване в целева група    Процедура за подбор     Комисия за подбор

Заявление ; Europass 

Оценъчна карта

Infopack for the mobility in Krakow

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди