school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Кратък речник с полезна информация за безопасност в мрежата


ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА


Програма за взаймодейтвие между училищната общност и родителите  Кратки правила за оказване на първа помощ


Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 


 Филмирани истории, изготвени в рамките на кампанията „Училище без насилие“

Катя и Тедо
Белият цар

В изпълнение на дейностите по Годишен план на РУО-Варна за учебната 2022/2023 г., утвърден със заповед № РД09-4686/26.09.2022 г. на министъра на образованието и науката и дейността по т. 9.2. Актуализиране на концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители - и изпълнение на планираните дейности по Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители – партньорство между училище и семейство“ – актуализиране на политиките и плана за действие – приложено Ви, публикуваме видеоклип на тема „Разпознаване и реакция при насилие и нездравословни методи за отглеждане на децата“. Видеоклипът е разработен от СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна в рамките на плана на Концепция, за учебната 2022/2023 година. Видеоклипът по темата може да се гледа на следния линк:
https://drive.google.com/file/d/1Oy50NuaMawpfCDmyCjL9GBTb7w7koCnO/view?usp=sharing


Инициатива за безопасен интернет за децата - https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/press-center/news/the-firsrt-of-june
Материали: https://www.itu-cop-guidelines.com


Уважаеми ученици и родители, обръщаме се към Вас с цел проучване на мнението Ви относно въвеждане на училищна униформа за учениците в ОУ "Стефан Караджа".

АНКЕТА


Насилие, агресия и тормоз. Механизъм за противодействие  на тормоза в училище.

Да подготвим децата си за училище

Взаимодействие между училищната общност и родителите - РУО гр. Варна

Лицензирани доставчици на социални услуги

Моите права и правата на другите 

Добри практики при работа с родители 


Училищен психолог

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ

СПРИ АГРЕСИЯТА, КАЖИ ДА НА ДОБРОТО

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди