school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Екип

Директор – Ирена Митева

Зам. директор - Юлияна Кръстева

 

Начални учители: 
Донка Иванава
Антонина Начева
Светла Андреева
Дарина  Русева
Румяна Куклева
Венера Лазарова      
Ваня Кателиева
Павлина Димитрова
Нина Мирчева
Светлана Бъчварова
Гергана Шуманова
Тотка Илиева
Славена Атанасова
 

Български език и литература
Мария Тодорова
Иглика Славова

Математика
Зинаида Маринова
Юлия Войнова

Технологии и предприемачество 
Зоя Костова

Информационни технологии
Цветан Атанасов
Зоя Костова  

Английски език
Ивелина Стефанова


География
Марияна Георгиева

Биология и здравно образование
Татяна Колева


Физика и химия
Катя Илиева


История и цивилизация
Ямен Дубаз

Изобразително изкуство
Мария Узунова

Музика
Соня Стефанова


Физическо възпитание и спорт
Върбина Димитрова
Татяна Колева

Учител целодневно обучение
Лиляна Иванова
Галина Недялкова
Мария Христова
Ирина Пахарска
Сияна Халъова
Галя Гичева
Красимира Добрева
Петя Божкова
Нели Цветкова
Иванка Малинова

Ресурсен кабинет
Лазарина Лазарова- ресурсен учител
Надя Ковачева - психолог
Ася Стефанова - логопед

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди