school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Екип

Директор – Ирена Митева

Зам. директор - Юлияна Кръстева

Начални учители: 

Марияна Кръстева

Диана Тонкова     

Светлана Бъчварова

Ваня Кателиева

Росица Александрова

Гергана Стоименова

Славена Атанасова

Нина Мирчева

Росица Иванова

Донка Иванова

Нели Цветкова

Антонина Начева


Учител целодневно обучение

Ирина Пахарска

Красимира Добрева

Петя Божкова

Валя Първанова

Светла Андреева

Лиляна Иванова

Ирина Иванова

Галя Гичева

Йоанна Христова

Български език и литература

Мария Куртева
Звезда Тачева
Иглика Славова

Математика

Мария Георгиева
Зинаида Маринова
Юлия Войнова

Технологии и предприемачество

Юлия Боженска

Информационни технологии

Мария Георгиева
Цветан Атанасов
Юлия Боженска

Английски език

Ивелина Стефанова
Миряна Михайлова

Биология и здравно образование

Татяна Колева

Ива Василева


Физика и химия/ Човекът и природата

Катя Илиева

Ралица Рашкова


История и цивилизация/ География

Ямен Дубаз

Ива Василева

Изобразително изкуство

Мария Узунова


Музика

Соня Стефанова


Физическо възпитание и спорт

Ралица Рашкова
Върбина Димитрова
Татяна Колева

Ресурсен кабинет

Йоана Станева - ресурсен учител
Лазарина Лазарова- ресурсен учител
Надя Ковачева - психолог
Михаела Маринова - логопед

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди