school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Екип

Директор – Ирена Митева

Зам. директор - Юлияна Кръстева

 

Начални учители: 

Гергана Стоименова
Донка Иванава
Антонина Начева
Дарина  Русева
Румяна Куклева
Венера Лазарова      
Ваня Кателиева
Нели Цветкова
Нина Мирчева
Светлана Бъчварова
Росица Александрова
Славена Атанасова


Учител целодневно обучение


Лиляна Иванова
Ирина Иванова
Ирина Пахарска
Валя Първанова
Галя Гичева
Красимира Добрева
Петя Божкова
Йоанна Христова
Светла Андреева

 

Български език и литература

Мария Куртева
Звезда Тачева
Иглика Славова

 

Математика

Мария Георгиева
Зинаида Маринова
Юлия Войнова

 

Технологии и предприемачество

Зоя Костова

 

Информационни технологии

Мария Георгиева
Цветан Атанасов
Зоя Костова  

 

Английски език

Ивелина Стефанова
Гергана Стоименова
Миряна Михайлова

 

Биология и здравно образование

Татяна Колева


Физика и химия/ Човекът и природата

Катя Илиева

Ралица Рашкова


История и цивилизация/ География

Ямен Дубаз

Нела Николова

 

Изобразително изкуство

Мария Узунова


Музика

Соня Стефанова


Физическо възпитание и спорт

Ралица Рашкова
Върбина Димитрова
Татяна Колева

 

Ресурсен кабинет

Йоана Станева - ресурсен учител
Лазарина Лазарова- ресурсен учител
Надя Ковачева - психолог
Ася Стефанова - логопед

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди