school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

История

Народната памет разказва..

Из  летописната книга на ОУ “Стефан Караджа” гр. Варна
Началото на българското образование във Варна е поставено през 1860 година – първоначално с учредяването на българската училищна община, а по-късно и с откриването на първото училище в града на 19.VII.1860 година. В годините след Освобождението настъпва бавно и мъчително пробуждане на националния дух, изразено в откриването на множество просветни дружества, читалища и училища. Едно от тях е нашето – ОУ “Стефан Караджа”.  Началото на пътя се намира в квартал “ Кокарджа “, където след тежките следвоенни години построяват бедните си домове много бежанци на Добруджа, Тракия и Македония.Най-голямата грижа на преселниците е къде ще се образоват децата им. Не са доволни, че най-малките учат в бивша кръчма – неугледна, нехигиенична, недобре осветена, а по-големите - в отделеното на повече от километър училище ’’Васил Априлов’’ .
Решението на Варненската управа да построи училищна сграда за бежанските деца идва след манифестацията на 24 май 1932 г., където редом с ликовете на Кирил и Методий децата издигат лозунги и плакати: “ Направете ни училище!“ и “Емигрантските деца нямат свое училище !” . Плакатите в детските ръце се оказват по-силни от молбите на възрастните. Управата в града решава да построи квартално училище.

На 15 юни 1933 г. е направена първата копка на училищната сграда, чието строителство е финансирано от общината. С труда си помагат  и родителите, създаден е фонд “ Стефан Караджа “. В края на 1933 г. е завършено западното крило и първите две отделения започват занятия. На 11.01.1934 г. първенците на града прерязват лентата на новата сграда. След решение на Шуменската област –на инспекция от 31.08.1935 г. учениците от прогимназията започват да посещават учебните занятия в новата сграда на ОУ “Стефан Караджа”, което е Второто основно училище в града.

На 11.11.1934 г. със съдействието на родителския комитет  се полагат основите на читалище “ Отец Паисий “, което по устав е неразделна част от училището.  В първите години от своето създаване училище ‘’Стефан Караджа’’ става център на дейността на Добруджанското  дружество в града. За периода 1933-1935 г. дружеството развива целенасочена и разнообразна дейност сред добруджанските преселници в квартала . Женското просветно дружество «Добруджа» открива «безплатно, неделно и празнично училище за добруджански девици и госпожи» /в. «Варненска поща» - 24.XII.1933 г. / и четиримесечен курс по шивачество, завършил с уредена изложба в салона на училището. Ритъмът на учебните занятия е нарушен по време на войната – през зимните месеци на 1941 година, когато пети артилерийски полк заема училищния салон. След септември 1944 година  се извършват редица организационни и политически промени.
Към училището се създава детска група ”Септемврийче”, която е с многобройни изяви и успехи. През следващите десетина години е обогатена материалната база и се променя интериорът на училището – изградени са нови два етажа. На 11 май 1958 година за пръв път се чества патронният празник на училището.
Много и разнообразни са последвалите инициативи от  учителите, учениците и родителите за превръщането на училището в уютно и приятно място за всички.

През 90-те години се разкриват паралелки с усилено изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство, хореография. Провеждат се спортни празници и игри, кръжоци, школи, различни инициативи, свързани с природата, историята, много изложби и концерти.
Днес с благодарност и признателност си спомняме за безкористния и всеотдаен труд на учителите, които са свързали живота и съдбата си с нашето любимо училище.

Използван е документален и снимков материал от архива на ОУ “Стефан Караджа”

 

ИСТОРИЯ НА ОУ " СТЕФАН КАРАДЖА" 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди