school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа


Съгласно заповед РД-06-589/10.06.2021г.на началника на РУО - гр. Варна,  Ви информираме, че запознаване с изпитните работи по БЕЛ и математика от НВО IV клас ще се извършва на 14.06.2021 и 15.06.2021г. в VII СУ " Найден Геров" гр. Варна от 9.00 ч.до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.


Модел на НВО за IV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

 

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС  СОП

Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература 

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди