school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

 

Добре дошли

 

Основано през 1935г., носител на орден "Кирил и Методий" - ІІ степен и на общинска награда Варна, училището е съхранило живи възрожденските традиции и идеи. За 2001 г. учителският колектив е носител на награда "Варна", а за 2002 г. е присъдена индивидуална награда "Варна" на ученичка в областта  "Изкуство.

Талантливи ученици от ОУ "Стефан Караджа" - Варна, печелят  поредица от престижни награди в няколко национални и регионални конкурса за детско творчество. Подготовката и участието в международни, национални и общински конкурси са част от дейностите, които училището предприема по реализиране на Националните  програми на МОН и Програмите  на Община Варна за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Откриването и стимулирането на заложбите на талантливи деца в областта на рисуването са сред основните приоритети на училището, което от години обучава по специална програма ученици в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Успешно издържалите изпита за проверка на способностите първокласници, се обучават под вещото ръководство на утвърдилите се и авторитетни преподаватели по изобразително изкуство и не след дълго голяма част от тях се радват на заслужени награди и отличия.

Стимулирането и изявата на творческите заложби на талантливите деца от ОУ "Стефан Караджа" е стъпка и по пътя към по-успешна интеграция на децата със СОП, обучавани в училището. Докосването до красотата на изкуството и творческата атмосфера в часовете по изобразително изкуство влияят позитивно върху тези деца и им помагат да развият и  изявят способностите си.

 

Последни новини

Уважаеми родители и ученици,

От 17.01.2022 г. до 21.01.2022 г включително учениците от IV в  и V а,б,в клас   ще се обучават от разстояние в електронна среда, като се спазва седмичното разписание и утвърдения дневен режим при ОРЕС.

Допълнителна информация ще получите от класните ръководители.


Организация за приключване на първия учебен срок за ученици обучаващи се в ОРЕС

Съгласно т. 6 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със заповед  РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, трябва да се осигури подкрепа за учениците при обучение от разстояние в електронна среда

  • В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити при усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от отпадане.
  • Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити да са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени пропуски при усвояване на учебното съдържание.
  • При оценяването да се спазват изискванията на Наредба 11   г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците като се прилагат различни форми на текущи изпитвания, спазва се минималния задължителен брой текущи изпитвания, учителят аргументира оценката си пред ученика.
  • Съгласно чл. 40з, ал. 1 от Наредба№ 10/01.09.2016 г., когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от училището, в което е записан, училището осыцествява дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план.

Писмо на МОН - организация за приключване на първи учебен срок учебна 2021/2022

ГрафикУважаеми ученици, родители и учители,
 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - VII КЛАС -06.12.2021

     Възобновяват се присъствените учебни занятия за ученици 1- 7 клас считано от 06.12.2021 /с  подадена декларация за съгласие за тестване на ученик  или валиден сертификат/ Създадена е  организация в алгоритъм за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове един път в седмицата (понеделник ) на учениците от съответните класове и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно алгоритъм утвърден със заповед РД – 09- 233   /3.12.2021 на директора на ОУ „ Стефан Караджа“.

Oрганизация в деня  на тестване / понеделник/ 

I-II клас идват в училище , не по- късно от 7,50ч. и се тестват в периода 7,50-8,10ч. 

III- IV клас идват в училище , не по- късно от 7,40ч.  и се тестват в периода 7,40-8,00ч.

V- VII клас идват в училище , не по- късно от 7,30ч.  и се тестват в периода 7,30-7,50ч.

След 7.50ч. входната врата на двора се заключва и ученици се допускат само от централен вход!

При отсъствие на ученик в определения ден за тестване , тестването се извършва в първия присъствен ден  в училище от мед. специалист!

Всички ученици I-IVклас, са с предпазни маски в това число и в класните стаи до получаване на резултата от тестването в деня на тестване, а също и в общите част по време на престоя им в училище!

Всички ученици от V - VII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище!

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители.

За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два / учебни/  дни предварително и ще бъдат включени при наличие на тестове.

ЗАПОВЕД

Заповед № РД09-4813/03.12.2021г на МОН

Заповед № РД09-4814/03.12.2021г на МОН

 НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА 

Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 на МЗ

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на МЗ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИДЯНА :  ТУК 

 

Декларация за съгласие за тестване на ученик - до 14 год.   / над 14год.

Декларация за съгласие за тестване за ученици със СОП - тук


Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха  заповед, която актуализира  насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Приложение към Заповед № РД 09-4614 от 24.11.2021 г. на МОН  и № РД-01-963 от 24.11.2021 г. г. на МЗ

Актуализация от 24.11.2021 на насоките вижте тук


Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха  заповед, която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея те правят задължителни за изпълнение  Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка.

Заповедта вижте тук

Насоките вижте тук


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че е постигната договореност с Регионална дирекция "Социално подпомагане", гр. Варна, за подаване по служебен път на информация за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на ученици от област Варна.

Споразумението се отнася за случаите, когато ОРЕС се организира:

   - съгласно заповед на министъра на образованието и науката за паралелка/група, или за образователна институция, или за всички училища в дадена общино;

   - след решение на общински/областен кризисен щаб;

   - при заболеваемост над 750/100 000 в съответната община.


Има празници в историята на българския народ, които заслужават особено признание и преклонение. Такъв е денят на народните будители. Ден, избран да покаже нашето уважение към големите българи, запазили през вековете своята гордост и памет, желание за свобода и собствен език.

В навечерието на 1 ноември, ученици от  ОУ „Стафан Караджа”  отправиха поздрав към деца, родители и учители, творци, деятели на културата и изкуството.

 


 

Уважаеми ученици и родители, обръщаме се към Вас с цел проучване на мнението Ви относно въвеждане на училищна униформа за учениците в ОУ "Стефан Караджа".

АНКЕТА


Уважаеми родители,

          Информираме Ви, че продажбата на купони за обедно хранен се извършва всеки  четвъртък и петък от 7,30-8,30ч.на страничния вход на училището към ул. Кюстенджа.


 

 Във връзка с епидемиологичната обстановка и ограничаване разпространението на КОВИД - 19, Ви молим при необходимост от заявяване на административна услуга - да използвате предоставените за целта възможности в рубриката "ДОКУМЕНТИ"


Служебна бележка за Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Информация 


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

Заявление и декларация

 


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че през предстоящата учебна година училището ще работи с електронен дневник. В тази връзка предоставяме на Вашето внимание следните полезни връзки:

Връзка към електронен дневник

Указания за регистрация на родител

Указания за регистрация на ученик

Ръководство за програмата


Варненското ОУ „Стефан Караджа" на 85 години - moreto.net

Основно училище "Стефан Караджа“ във Варна чества 85 години от създаването си - https://www.varna24.bg/


Поздравление от кмета на Община Варна - Иван Портних

Честит празник на всички възпитаници и преподаватели в ОУ "Стефан Караджа", които днес празнуват, макар и дистанционно, 85 години от откриването на училището и 180 г. от рождението на неговия патрон. Радвам се, че празниците се посрещат в обновена сграда, чийто ремонт завършихме миналата година, като част от проект, финансиран от ОП "Региони в растеж".


 

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди