school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Безплатни електронни учебници:

изд. "Просвета"

изд. "Педагог"

изд. "Клет"

АРХИМЕД 

БГ Учебник

БИТ И ТЕХНИКА

Изкуства

Учебна 2020/2021година


Учебна 2020/2021година


 СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-274/29.04.2021 на Министъра на здравеопазването и РД-09-1028/ 29.04.2021 на Министъра на образованието и науката

Ви уведомяваме, че :

От 01.05.2021 до 31.05.2021г.  учебният процес  в прогимназиален етап ще се провежда по график за редуване на присъствено обучение и ОРЕС , както следва:

- 05.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас; 

- 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас и 6 клас;

- 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас и 7 клас;

заповед

Носенето на лични предпазни средства от всички учители и ученици в общите помещения на училището за времето на присъственото им обучение е задължително, а за учениците от V, VI и VII клас и учителите, преподаващи в същите класове, е задължително и в класните стаи, съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г. 


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-220/08.04.2021 на Министъра на здравеопазването

Ви уведомяваме, че :

1/ Възобновява се присъственият учебен проце за ученици I-IV клас от 12.04.2021 по утвърдено седмично разписание и график за II учебен срок.

2/ От 12.04.2021 до 29.04.2021г.  учебния процес  в прогимназиален етап ще се провежда по график за редуване на присъствено обучение и ОРЕС , както следва:

- от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

- от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-194/30.03.2021 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че oбучението на учениците от I до VII клас за периода 01.04.2021-02.04.2021г. ще се осъществява в електронна среда от разстояние   ЗАПОВЕД


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-194/30.03.2021 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че oбучението на учениците от I до VII клас за периода 01.04.2021-02.04.2021г. ще се осъществява в електронна среда от разстояние   ЗАПОВЕД

 


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-748/19.03.2021 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от I -VII клас от 22.03.2021 до 31.03.2021 . Обучението на учениците за периода ще се осъществява в електронна среда от разстояние. ЗАПОВЕД

Учебни часове съгласно седмично разписание

1-4 клас

5-7 клас

1

8:30 – 8:50

8:20 – 8:50

2

9:00 – 9:20

9:00 – 9:30

3

9:30 – 9:50

9:40– 10:10

г.междучасие 40м.

г. междучасие 20м.

4

10:30 – 10:50

10:30– 11:00

5

11:00 – 11.20

11:10 – 11:40

6

11.30 - 11.50

11:50 – 12:20

 

12:30 – 13:00

Обяд и отдих

ЦДО 1-4 клас

ЦДО след 5 час

ЦДО след 6 час

Занимания по интереси

12:00-12:20

12:40-13:00

Самоподготовка

12:30-12:50

13:10-13:30

Самоподготовка

13:20-13:40

13:50-14:10

Занимания по интереси

15:50-14:10

14:20-14:40

 Общата и допълнителна подкрепа ще се осъществява по нов график.


 ВАЖНО

Важно за учениците от V клас - решение на областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна (заповед № РД01-794/17.03.2021г. на директора на РЗИ Варна): "Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Варна за учениците от пети клас, считано от 00:00 часа на 18.03.2021г. до 26.03.2021г."

За периода 18.03.2021-26.03.2021 ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  СЪОБЩЕНИЕ

 

на основание Заповед № РД-01-786/11.03.2021г. на Директора на РЗИ Варна

За учениците от VI и VII клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  от 15.03.2021 до 26.03.2021г.

За учениците от V клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  от 15.03.2021 до 17.03.2021г.

От 18.03.2021 учебния процес  в V клас ще се провежда присъствено.

График присъствено обучение

УЧЕБНИ

ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

7:50

8:30

5 минути

II-ри

8:35

9:15

Голямо междучасие

25 минути

III-ти

9:40

10:20

10 минути

IV-ти

10:30

11:10

5 минути

V-ти

11:15

11:55

10 минути

VI-ти

12:05

12:45

5 минути

VII-ти

12:50

13:30

  

График електронна среда

I час

8 00- 8 30ч.

II час

8 45- 9 15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

9 45- 10 15 ч.

IV час

10 30- 11 00 ч.

V час

1115- 11 45 ч.

VI час

12 00- 12 30 ч.

VII час

12 45- 13 15 ч.


 на основание Заповед № № РД-01-52/ 26.01.2021г. на Министерството на здравеопазването и Заповед РД-09-290/29.01.2021на Министъра на образованието и науката.

За учениците от V, VI и VII клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  за дните 01.02.2021 и 02.02.2021г.

03.02.2021г. междусрочна ваканция

От 04.02.2021 до 17.03.2021г.  учебния процес  в прогимназиален етап ще се провежда по график за редуване на присъствено обучение и ОРЕС , както следва:

- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;

- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.– присъствено се обучават учениците в 6 клас;

ЗАПОВЕД

График присъствено обучение

УЧЕБНИ

ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

7:50

8:30

5 минути

II-ри

8:35

9:15

Голямо междучасие

25 минути

III-ти

9:40

10:20

10 минути

IV-ти

10:30

11:10

5 минути

V-ти

11:15

11:55

10 минути

VI-ти

12:05

12:45

5 минути

VII-ти

12:50

13:30

  

График електронна среда

I час

8 00- 8 30ч.

II час

8 45- 9 15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

9 45- 10 15 ч.

IV час

10 30- 11 00 ч.

V час

1115- 11 45 ч.

VI час

12 00- 12 30 ч.

VII час

12 45- 13 15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ

на основание Заповед № № РД-01-718/ 18.12.2020г. на Министерството на здравеопазването и Заповед РД-09-3610/31.12.2020 на Министъра на образованието и науката.

От 04.01.2021г. обучението на  учениците от I до ІV клас  ще се провежда присъствено при досегашното седмично разписание и график на часовете.  ЗАПОВЕД

За учениците от V, VI и VII клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове при следния график:  

График

1час 8:00-8:30

2час 8:45-9:15

3час 9:45-10:15

4час 10:30-11:00

5час 11:15-11:45

6час 12:00-12:30

7час 12:45-13:15 

ЗАПОВЕД 5-7 клас


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-677/25.11.2020 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-3457/26.11.2020 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от I -VII клас от 30.11.2020 до 21.12.2020 . Обучението на учениците за периода ще се осъществява в електронна среда от разстояние. ЗАПОВЕД

Учебни часове съгласно седмично разписание

1-4 клас

5-7 клас

1

8:30 – 8:50

8:20 – 8:50

2

9:00 – 9:20

9:00 – 9:30

3

9:30 – 9:50

9:40– 10:10

г.междучасие 40м.

г. междучасие 20м.

4

10:30 – 10:50

10:30– 11:00

5

11:00 – 11.20

11:10 – 11:40

6

11.30 - 11.50

11:50 – 12:20

12:30 – 13:00

Обяд и отдих

ЦДО 1-4 клас

ЦДО след 5 час

ЦДО след 6 час

Занимания по интереси

12:00-12:20

12:40-13:00

Занимания по интереси

12:30-12:50

13:10-13:30

Самоподготовка

13:20-13:40

13:50-14:10

Самоподготовка

15:50-14:10

14:20-14:40

 Общата и допълнителна подкрепа ще се осъществява по нов график.


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  • По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  •  По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Декларация ; Заявление


Уважаеми родители  и ученици във връзка с решение на обласния кризистен щаб - Варна от 18.11.2020 и заповед РД -06-1528/19.11.2020 на началника на РУО-гр. Варна.

Ви уведомявам за следните промени:

1/ Ученици 1-4 клас се се обучават присъствено.

2/ Учениците 5 -7 клас продължават обучението си в електронна среда до 30.11.2020 вкл. по създадената организация и график.  заповед 5 класзаповед 6 и 7 клас


 Важно!

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с изпълнение на решение от заседание на обласния кризистен щаб , Ви информирам за следното:

1/ Преустановят се присъствените учебни занятия в училище за учениците от VI  и VII клас, считано от 12.11.2020 г. до 22.11.2020г. включително.

2/ В посочения период от време, учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Google G Suite / Classroom и Мееt/ синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

3/Учителите, преподаващи в VI и VII, да организират и провеждат обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) съобразно посочения график, с изключение на часовете по спортни дейности , за който ще се качват видеа и материали за самостоятелна подготовка и/ или дискусия след последния час в утвърдения график.

4/Обучението от разстояние в електронна среда  включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

График

1час 8:00-8:30

2час 8:45-9:15

3час 9:45-10:15

4час 10:30-11:00

5час 11:15-11:45

6час 12:00-12:30

7час 12:45-13:15 


Заповед за  преминаване на обучение в електронна среда от разстояние на VI -VII клас

Заповед за  преминаване на обучение в електронна среда от разстояние на V в клас

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Правила за безопасност в мрежата

https://edu.mon.bg/

Регистрация в Microsoft Teams за ученици

Google Classrooms  - учебна 2020/2021 използвайте паролата за вход през gmail - stefankaradja.com  предоставен от класен ръководител   

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди