school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

 

Указание

Обществена поръчка за доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от  I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ -гр.Варна за учебната 2021/2022 г. по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД;
Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ ЕООД ;
Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД;
Обособена позиция  4: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "БИТ И ТЕХНИКА“ ООД;
Обособена позиция  5: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „АРХИМЕД 2" ЕООД;
Обособена позиция  6: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ДОМИНО" ЕООД;
​​​​Обособена позиция  7: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство С.А.Н.-ПРО“ ООД ;
Обособена позиция  8: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „СД ,,Педагог 6“ - Делев, Луизова и с-ие;
Необходимите количества ще са подробно описани в конкретни заявки към всяко издателство .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град Варна, ул. “Братя Бъкстон” № 11

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди