school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Прием учебна 2021/2022

Класирани ученици I клас учебна 2021-2022 година

Записване от 11.06.2021 - 15.06.2021

9.00-17.00ч.


ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2021-2022 година

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна 

Район ОУ " Стефан Караджа"

Платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg

Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

Брой на местата в ЦДО

I   клас

3

72

72
I. Електронен прием:
I класиране
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас 1 юни 2021 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

2.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 7 юни 2021 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

3.

Дата на класиране 10 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.

4.

Начална дата за записване 11 юни 2021 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5.

Крайна дата за записване 15 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II класиране
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

18 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране.

2.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 19 юни 2021 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

3.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 22 юни 2021 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

4.

Дата на класиране 25 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.

5.

Начална дата за записване 28 юни 2021 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 29 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

III класиране
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

30 юни 2021 г.

До До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране..

2.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 1 юли 2021 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

3.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 2 юли 2021 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

4.

Дата на класиране 6 юли 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.

5.

Начална дата за записване 7 юли 2021 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 8 юли 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II. След приключване на електронния прием
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

12 юли 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране.

2.

От 13 юли 2021 г.

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.


ВАЖНО

Прием 1 клас учебна 2021/2022г. 


ВАЖНО

За прием в I клас

На 01.06.2021 г. от 10:00ч. стартира подаването по електронен път на заявления за прием на ученици в I клас.

Платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди