school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

 Прием учебна 2024/2025г.

Актуална информация за прием в I клас /заповед РД-09-765/07.03.2024

Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

I   клас

Групи целодневна организация

3

3

72

72

 

Електронната система за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година в общинските училища във Варна ще бъде достъпна за регистрация на заявления от 10:00 часа на 15 май.

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024-2025 година

Процедура за отлагане от първи клас за деца със специални образователни потребности

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна


Прием учебна 2023/2024г.

Класирани ученици I клас учебна 2023-2024 година   /I- во класиране/

Записване от 1.06.2023 -6.06.2023

9.00-17.00ч.


Необходими материали и консумативи за 1 клас


Мария Маринова - организатор обучение - лице за въпроси по прием 1 клас 0879 973 383

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.
  Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Прием 1 клас учебна 2023/2024 г.  - https://school.uslugi.io/  

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Актуална информация за прием в I клас /заповед РД-09-700/06.03.2023/

Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

I   клас

3

70

 


Прием учебна 2022/2023г.

Мария Маринова - организатор обучение - лице за въпроси по прием 1 клас 0879 973 383

Прием 1 клас учебна 2022/2023 г.  - https://school.uslugi.io/  

 

Актуална информация за прием в I клас 

Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

I   клас

3

72

V клас

3

78

 

ГРАФИК 

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища  на територията на община Варна  за учебната 2022-2023 година

Електронен прием:

 

I класиране

No

Дата

Дейности по приема

1. 

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас 

30 май 2022

От 10:00ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием. 

 

2. 

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 

10 юни 2022

До 23:59ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием. 

3.

Дата на класиране 

16 юни 2022

До 17:00ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането. 

4. 

Начална дата за записване  

17 юни 2022 

От 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5. 

Крайна дата за записване 

21 юни 2022 

До 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

 

II класиране

No

Дата

Дейности по приема

1. 

23 юни 2022

 

До 17:00ч. на тази дата се обявяват свободните места за

Второ класиране 

2. 

Начална дата за кандидатстване

– отваряне на Системата 

24 юни 2022

От 10:00ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием. 

3.

Крайна дата за кандидатстване 

– затваряне на Системата 

29 юни 2022

До 23:59ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием. 

4. 

Дата на класиране 

1 юли 2022

До 17:00ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането. 

5. 

Начална дата за записване  

4 юли 2022

От 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 

5 юли 2022

До 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети. 

 

III класиране

No

Дата

Дейности по приема

1. 

6 юли 2022

 

До 17:00ч. на тази дата се обявяват свободните места за

Трето класиране 

2. 

Начална дата за кандидатстване

– отваряне на Системата 

7 юли 2022

От 10:00ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием. 

3.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 

8 юли 2022

До 23:59ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием 

4. 

Дата на класиране 

12 юли 2022

До 17:00ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането. 

5. 

Начална дата за записване 

13 юли 2022

От 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 

14 юли 2022

До 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

  След приключване на електронния прием

No

Дата

Дейности по приема

1. 

15 юли 2022

 

До 17:00ч. на тази дата се обявяват свободните места след Трето класиране. 

2.

От 18 юли 2022   

 

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.  

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна 

Заповед училищен план-прием 2022-2023г. 


Прием учебна 2021/2022

Списък на приетите ученици по паралелки 1 клас учебна 2021/2022г.


Класирани ученици I клас учебна 2021-2022 година  / II класиране/

Записване от 28.06.2021 - 29.06.2021

9.00-17.00ч.


Класирани ученици I клас учебна 2021-2022 година

Записване от 11.06.2021 - 15.06.2021

9.00-17.00ч.


ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2021-2022 година

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна 

Район ОУ " Стефан Караджа"

Платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg

Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

Брой на местата в ЦДО

I   клас

3

72

72
I. Електронен прием:
I класиране
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас 1 юни 2021 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

2.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 7 юни 2021 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

3.

Дата на класиране 10 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.

4.

Начална дата за записване 11 юни 2021 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5.

Крайна дата за записване 15 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II класиране
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

18 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране.

2.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 19 юни 2021 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

3.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 22 юни 2021 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

4.

Дата на класиране 25 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.

5.

Начална дата за записване 28 юни 2021 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 29 юни 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

III класиране
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

30 юни 2021 г.

До До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране..

2.

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 1 юли 2021 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

3.

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 2 юли 2021 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.

4.

Дата на класиране 6 юли 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.

5.

Начална дата за записване 7 юли 2021 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 8 юли 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II. След приключване на електронния прием
ДАТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

1.

12 юли 2021 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране.

2.

От 13 юли 2021 г.

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.


ВАЖНО

Прием 1 клас учебна 2021/2022г. 


ВАЖНО

За прием в I клас

На 01.06.2021 г. от 10:00ч. стартира подаването по електронен път на заявления за прием на ученици в I клас.

Платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди