school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Учебни графици


КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И КЛАСНИ СТАИ 2022-2023 


Седмично разписание 1 срок  2022-2023г. / 1-7 клас/           2 срок  2022-2023г. / 1-7 клас/                

Организация на учебния ден учебна 2022/2023 година

График консултации с родители и ученици 1 срок 2022/2023 година    2 срок 2022/2023 година

График консултации по предмети 1 срок 2022/2023 година                      2 срок 2022/2023 година

График класни и контролни работи 1 срок учебна 2022/2023 година  /5-7 клас/    2 срок 2022/2023 година

График контролни работи 1 срок учебна 2022/2023 година  /1-4клас/                       2 срок 2022/2023 година

I-II клас

III-VIIклас

8:15

8:50

8:00

8:40

9:00

9:35

8:50

9:30

9:45

10:20

9:40

10:20

10:40

11:15

10:40

11:20

11:30

12:05

11:30

12:10

12:20

13:00

13:05

13:45

 

Групи за ЦДО

I-II клас

III-IVклас

при 5 учебни часа

III-IV клас

при 6 учебни часа

Обяд,организиран отдих и физическа активност

12:15 – 12:50

12:50 – 13:25

12:10 – 12:50

12:50 – 13:30

13:00 – 13:40

Самоподготовка

13:35 – 14:10

13:40 – 14:20

13:40 – 14:20

Самоподготовка

 14:25 – 15:00

14:30 – 15:10

14:30 – 15:10

Занимания по интереси

 15:10 – 15:45

15:15– 15:55

15:15 – 15:55

Занимания по интереси

 15:55 – 16:30

16:00 – 16:40

15:55 – 16:35

Организиран отдих и физическа активност

16:40 – 17:20


Заповед неучебни дни 2022/2023г. РД -09-1544/12.09.2022

11.05.2022 патронен празник

28.04.20222 спортен празник

12.06.2022 спортен празник


1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII кла

2. Неучебни дни

19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. VII  клас (18 учебни седмици)


 

За периода 1.06.2021 до 23.06.2021 ще се проведат седмици за проектни ,творчески, за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения , за занимания по интереси, спортни дейности и други занимания на открито по предметни области за I-III клас, както следва :

01-07.06.2021   и   08-23.06.2021

За периода 17.06.2021 до 30.06.2021 ще се проведат седмици  за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения, за занимания по интереси, спортни дейности и други занимания на открито по предметни области за IV-VI клас, както следва :

17-30.06.2021 / актуализация 4 клас ; актуализация 5-6 клас/

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди