school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Учебни графици

Седмично разписание 1 срок / 1-4 клас/                 Седмично разписание 2 срок / 1-4 клас/

Седмично разписание 1 срок / 5-7 клас/                 Седмично разписание 2 срок / 5-7 клас/

Организация на учебния ден учебна 2020/2021 година

График консултации с родители и ученици 1 срок 2020/2021 година         2 срок 2020/2021 

График консултации по предмети 1 срок 2020/2021 година           2 срок 2020/2021

График контролни работи 2 срок учебна 2020/2021 година II-IV клас      График контролни и класни работи 2 срок учебна 2020/2021 година V-VII клас     

График класни работи 1 срок учебна 2020/2021 година  / промяна дати класна работа БЕЛ Vб, в -13.01.2021 ; VI б,в -06.01.2021/

График контролни работи 1 срок учебна 2020/2021 година   

I-II клас

III-IVклас

V-VIIклас

8:15

8:50

8:00

8:40

7:50

8:30

9:00

9:35

8:50

9:30

8:35

9:15

9:45

10:20

9:40

10:20

9:40

10:20

10:40

11:15

10:40

11:20

10:30

11:10

11:30

12:05

11:30

12:10

11:20

12:00

12:15

12:55

12:10

12:50

13:00

13:40

 

 

 

 

Групи за ЦДО

I-II клас

III-IVклас

при 5 учебни часа

III-IV клас

при 6 учебни часа

Обяд,организиран отдих и физическа активност

12:15 – 12:50

12:50 – 13:25

12:10 – 12:50

12:50 – 13:30

13:00 – 13:40

Самоподготовка

13:35 – 14:10

13:40 – 14:20

13:40 – 14:20

Самоподготовка

 14:25 – 15:00

14:30 – 15:10

14:30 – 15:10

Занимания по интереси

 15:10 – 15:45

15:15– 15:55

15:15 – 15:55

Занимания по интереси

 15:55 – 16:30

16:00 – 16:40

15:55 – 16:35

Организиран отдих и физическа активност

16:40 – 17:20


Заповед график учебно време


Начало на втория учебен срок:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2021 г. (07.06.2021) – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

Начало и край на ваканциите през учебната 2020/2021 година (не е включена лятната ваканция):

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2020/2021 година (неучебни дни):

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди