school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Важна информация относно подаване на документи за държавен план-прием  за завършващите  основно образование през учебната 2020/2021 г / прием VIII клас/  прочети тук

 График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование 

 1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
 5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
 10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
 11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл

 https://priem.mon.bg/


Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII от 15 – 19 февруари 2021 г.  / заявление  подава се в училище до 12.00 ч. на 19.02.2021/

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Инструктаж за ученика

Инструктаж за квестора

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с провеждане на НВО – 7 клас и прием в други училища, предоставяме на вашето внимание 

презентация от Център за кариерно ориентиране – Варна на тема “НВО и приемане на ученици в държавни и общински училища”.

На сайта на Центъра:https://cko-varna.bg/ може да намерите линк към “Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование”.

 

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди