school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII от 15 – 19 февруари 2021 г.  / заявление  подава се в училище до 12.00 ч. на 19.02.2021/

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Инструктаж за ученика

Инструктаж за квестора

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с провеждане на НВО – 7 клас и прием в други училища, предоставяме на вашето внимание 

презентация от Център за кариерно ориентиране – Варна на тема “НВО и приемане на ученици в държавни и общински училища”.

На сайта на Центъра:https://cko-varna.bg/ може да намерите линк към “Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование”.

 

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди