school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

 

Актуална информация за прием в V клас  учебна 2024/2025 година /заповед РД-09-765/07.03.2024

Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

V клас

3

78

 


Актуална информация за прием в V клас учебна 2023/2024 г.

Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

V клас

2

52

 


Клас:

Брой паралелки:

Брой на местата в паралелките:

V клас

3

78

 

ОУ „Стефан Караджа“ – Варна обявява 78 свободни места в 5 клас през учебната 2021-2022 година в паралелките със следните избираеми учебни часове:
–  БЕЛ, Математика, АЕ, ИИ
Приемът е по документи. При постъпване на повече заявления от обявените свободни места, ще се съблюдават критериите, публикувани в сайта.
Необходими документи: Заявление по образец, оригинал на удостоверението за завършен начален етап, декларация за лични данни, сертификати и грамоти от участия в конкурси и състезания според критериите за съответния профил. /при наличие на такива/
Документи се приемат по график определен със заповед на директора на ОУ “Стефан Караджа“-Варна, място за работа на комисията   на училището / малък физкултурен салон/ от 08:30 до 17.30 ч. до 28.06.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ В ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В ПЕТИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ В ПЕТИ КЛАС

  • Vа – ИУЧ –БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА , МАТЕМАТИКА, AE
  • Vб – ИУЧ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА , МАТЕМАТИКА, AE
  • Vв – ИУЧ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА , МАТЕМАТИКА, ИИ

     

КРИТЕРИИ

за записване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година

 

Критерии за записване

Брой точки

Моят брой точки

1.

Постоянен адрес в района на училището/Настоящ адрес в района на училището.

20 т. 

2.

Брат/сестра, които са ученици  в желаното училище

20 т. 

3.

Ученик обучавал се до 4 клас в училището

20 т.

4.

Оценки от учебните предмети от общообразователната подготовка от удостоверението за завършен начален етап на основното образование както следва :

4.1

Оценка от учебния предмет български език и литература 

Брой точки - равен на оценката

4.2

Оценка от учебния предмет математика

Брой точки - равен на оценката

4.3

Оценка от учебния предмет компютърно моделиране

4.4

Оценка от учебния предмет човекът и природата

4.5

Оценка от учебния предмет човекът и обществото

5.

Документи, удостоверяващи класирания на ученика на олимпиади, състезания, конкурси и други

по 10 т. за всеки документ 

Забележка: 

Критериите влизат в сила в случай, че постъпилите заявления са повече от максималния брой места за учениците в обявените паралелки. 


 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди