school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Училищна комисия

1. Юлияна Кръстева - ЗДУД

2. Зоя Костова - ст. учител

3. Катя Семова- Пенева - ст. учител

 

Информация за провеждане на квалификация

Заявка за обучение 

 

План за квалификационна дейност   2022- 2023

Програма за подкрепа на педагогическите специалисти (наставничество)

 

професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти 2022 г.
без V IV III II I д-р
16 9   10 2 7   0   1

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди