school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Контакти

Адрес: гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

e-mail: school@stefankaradja.com

телефон: 0879 973 383

Работно време администрация: 8:00 – 16:30 ч.

Почивки:

1. Обедна: 12:00 – 12:30 ч.

2. Физиологични: 10:15 -10:30ч. ; 14:45 – 15:00 ч.

Работно време Директор  : 8:00 – 16:30ч. ( почивка 12:30-13.00ч.)

Приемно време на директора : вторник 10.00-12.00ч. и четвъртък 14.00-16.00ч.  (след предварително уговорена среща)

по график

I смяна 7.30-16.00ч. ; II смяна 9.30 -18.00ч.

Почивки:

1. Обедна: 12:30 – 13:00 ч.

2. Физиологични: 11:30 -11:40 ч. ; 16:10 – 16:20 ч.

Работно време главен счетоводител: 7:30 – 16:00 ч.

Работно време ЗАС: 8:30 – 17:00 ч.

Почивки:

1. Обедна: 12:30 – 13:00 ч.

2. Физиологични: 11:30 -11:40 ч. ; 16:10 – 16:20 ч.

 

Служебни e-mail учители и служители 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди