school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Екип

Директор – Ирена Митева

Зам. директор - Юлияна Кръстева

 

Начални учители: 
Донка Иванава
Антонина Начева
Светла Андреева
Дарина  Русева
Румяна Куклева
Венера Лазарова      
Ваня Кателиева
Нели Цветкова
Нина Мирчева
Светлана Бъчварова
Тотка Илиева
Славена Атанасова


Учител целодневно обучение
Лиляна Иванова
Росица Александрова
Ирина Иванова
Ирина Пахарска
Валя Първанова
Галя Гичева
Красимира Добрева
Петя Божкова
Йоанна Христова
Иванка Малинова

Български език и литература

Мария Куртева
Мария Тодорова
Иглика Славова

Математика

Мария Георгиева
Зинаида Маринова
Юлия Войнова

Технологии и предприемачество

Зоя Костова

Информационни технологии

Мария Георгиева
Цветан Атанасов
Зоя Костова  

Английски език

Ивелина Стефанова
Гергана Стоименова
Миряна Михайлова

Биология и здравно образование

Татяна Колева


Физика и химия/ Човекът и природата

Катя Илиева


История и цивилизация/ География

Ямен Дубаз

Изобразително изкуство

Мария Узунова


Музика

Соня Стефанова


Физическо възпитание и спорт
Върбина Димитрова
Татяна Колева

Ресурсен кабинет

Йоана Станева - ресурсен учител
Лазарина Лазарова- ресурсен учител
Надя Ковачева - психолог
Ася Стефанова - логопед

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди