school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Учебни графици


Седмично разписание 1 срок / 1-7 клас/            Седмично разписание 2 срок / 1-7 клас/                  

Организация на учебния ден учебна 2021/2022 година

График консултации с родители и ученици 2 срок 2021/2022 година       

График консултации по предмети 2 срок 2021/2022 година      

График класни и контролни работи 2 срок учебна 2021/2022 година  /5-7 клас/

График контролни работи 2 срок учебна 2021/2022 година  /1-4клас/

I-II клас

III-IVклас

V-VIIклас

8:15

8:50

8:00

8:40

7:50

8:30

9:00

9:35

8:50

9:30

8:40

9:20

9:45

10:20

9:40

10:20

9:40

10:20

10:40

11:15

10:40

11:20

10:30

11:10

11:30

12:05

11:30

12:10

11:20

12:00

12:15

12:55

12:10

12:50

13:00

13:40

 

Групи за ЦДО

I-II клас

III-IVклас

при 5 учебни часа

III-IV клас

при 6 учебни часа

Обяд,организиран отдих и физическа активност

12:15 – 12:50

12:50 – 13:25

12:10 – 12:50

12:50 – 13:30

13:00 – 13:40

Самоподготовка

13:35 – 14:10

13:40 – 14:20

13:40 – 14:20

Самоподготовка

 14:25 – 15:00

14:30 – 15:10

14:30 – 15:10

Занимания по интереси

 15:10 – 15:45

15:15– 15:55

15:15 – 15:55

Занимания по интереси

 15:55 – 16:30

16:00 – 16:40

15:55 – 16:35

Организиран отдих и физическа активност

16:40 – 17:20


Заповед неучебни дни 2021/2022г.


1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна

01.02.2022 г. междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. VII  клас (18 учебни седмици)


 

За периода 1.06.2021 до 23.06.2021 ще се проведат седмици за проектни ,творчески, за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения , за занимания по интереси, спортни дейности и други занимания на открито по предметни области за I-III клас, както следва :

01-07.06.2021   и   08-23.06.2021

За периода 17.06.2021 до 30.06.2021 ще се проведат седмици  за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения, за занимания по интереси, спортни дейности и други занимания на открито по предметни области за IV-VI клас, както следва :

17-30.06.2021 / актуализация 4 клас ; актуализация 5-6 клас/

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди