school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Учебни графици


КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И КЛАСНИ СТАИ 2022-2023 


Седмично разписание 1 срок  2023-2024г. / 1-7 клас/               Седмично разписание 2 срок  2023-2024г. / 1-7 клас/   

Организация на учебния ден учебна 2023/2024 година

График консултации с родители и ученици 1 срок 2023/2024 година                               2 срок 2023/2024 година 

График консултации по предмети 1 срок 2023/2024 година                                                 2 срок 2023/2024 година 

График класни и контролни работи 1 срок учебна 2023/2024 година  /5-7 клас/             2 срок учебна 2023/2024 година  /5-7 клас/

График контролни работи 1 срок учебна 2023/2024 година  /1-4клас/                                2 срок учебна 2023/2024 година  /1-4клас/

I-II клас

III-VIIклас

8:15

8:50

8:00

8:40

9:00

9:35

8:50

9:30

9:45

10:20

9:40

10:20

10:40

11:15

10:40

11:20

11:25

12:00

11:30

12:10

12:20

13:00

13:05

13:45

 

Групи за ЦДО

I-II клас

III-IVклас

при 5 учебни часа

III-IV клас

при 6 учебни часа

Обяд,организиран отдих и физическа активност

12:05 – 12:40

12:40 – 13:15

Обяд,организиран отдих и физическа активност

12:10 – 12:50

Обяд,организиран отдих и физическа активност

13:00 – 13:40

13:40 – 14:20

Самоподготовка

13:25 – 14:00

Занимания по интереси 12:50 – 13:30 Самоподготовка

14:20 – 15:00

Самоподготовка

 14:20 – 14:55

Самоподготовка

13:50 – 14:30

Самоподготовка

15:10– 15:50

Занимания по интереси

 15:10 – 15:45

Самоподготовка

14:40– 15:20

Занимания по интереси

16:10– 16:50

Занимания по интереси

 15:55 – 16:30

Занимания по интереси

15:30-16:10

Занимания по интереси

17:00– 17:40

Организиран отдих и физическа  активност 16:15-16:55

 

 


Заповед неучебни дни 2023/2024г. РД -09-1504/01.09.2023

10.05.2023 патронен празник

27.10.2023 спортен празник

02.05.2024 спортен празник


1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII кла

2. Неучебни дни

17.05.2024 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2024 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII 

21.06.2024 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII 

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. VII  клас (18 учебни седмици)

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди